TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
TMMOB

   Ana Sayfa    İletişim Bilgileri

Hakkımızda Tüm Kitaplar Kategoriler e-Kitaplar Yeni Kitaplar Çok Satılanlar Arama

SEPETİM: (Boş)

TMMOB 13. ENERJİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI


Ücretsiz e-Kitap 

İçindekiler


Sonuç Bildirgesi…..........................................................................................………..6

Açılış Konuşmaları…..................................................................................................................…….9

Açılış Oturumu: 

‘‘DÜNYA VE TÜRKİYEDE ENERJİ GÖRÜNÜMܑ‘NELER OLUYOR, TÜRKİYE NELER YAPMALI?....17

Oturum Başkanı: Teoman ALPTÜRK- TMMOB Enerji Çalışma Grubu Başkanı................................18

Oğuz Türkyılmaz- TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı, TMMOB Enerji Çalışma Grubu 2. Başkanı...................................................................................................................20


Panel: "KÜRESEL VE ULUSAL ENERJİ POLİTİKALARI VE ENERJİDE DEMOKRATİKLEŞME‘‘........47

Panel Yöneticisi: Ali Uğurlu- TMMOB Kimya Mühendisleri Odası YK. Başkanı................................48

Necdet PAMİR-TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi -21. Yüzyıl İçin Planlama Grubu Üyesi - 

"Küresel ve Bölgesel Gelişmeler Kıskacında Türkiye‘nin Enerji Darboğazı"…..........................………49

Prof. Dr. Aziz Konukman- İktisatçı & Yazar -"Enerji Sektörü Nereye Dönüşüyor?"……….......……….56

Özgür Gürbüz-Gazeteci&Yazar- "Enerji Dönüşümü ve Yeni Enerji Sistemleri"……………...............…63

Dr. Nejat Tamzok-TMMOB Maden Müh. Odası-"Enerji Dönüşümü Sürecinde Dünya`da ve Türkiye`de Fosil Yakıtların Geleceği" …………............................................................................................….70


10 ARALIK 2021 CUMA

1. Oturum: "ENERJİ ÜRETİM TÜRLERİ VE EKOLOJİYE ETKİLERİ".................................................85

Oturum Başkanı: Mehmet Besleme - TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi...............................................86

Baki Remzi Suiçmez-TMMOB Ziraat Müh. Odası YK. Başkanı- 

"JES`lerin Tarıma ve Çevreye Etkileri "…....................................................................................................…87

İsmail Küçük-TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı -

"Küçük HES`ler ve Türkiye Gerçeği"….............................................................................................................91

Mehmet Özdağ-TMMOB Elektrik Müh. Odası Yönetim Kurulu Üyesi-

"Biyokütle Santrallar"…....................................................................................................................................97

Tevfik Fikret Tekin-TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası-

"Kömür Santralleri ve Çevresel Etkileri"……................................................................................................103


2. Oturum:  "ENERJİ ÜRETİM TÜRLERİ VE EKOLOJİYE ETKİLERİ"...............................................115

Oturum Başkanı: Çiğdem Gündoğan Türker- 

TMMOB Elektrik Müh. Odası Yürütme Kurulu Üyesi.................................................................................116

Arif Kunar-Elektrik Mühendisi-"Enerji Verimliliği ve Enerjinin Etkin Kullanımı"……........................…..117

Dr. Bülent Arslan- ODTÜ Fizik Bölümü - isikkirliligi.org.- 

"Işık Kirliliği; Etkileri, Engelleme Yöntemleri ve Kamu Politikaları"………...............................................125

Prof. Dr. Ahmet Çolak-TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası-

"Tarımsal Üretimde Teknoloji Enerji ve Su Yönetimi "……...................................................................….133

Prof. Dr. Kayıhan Pala- Türk Tabipleri Birliği-

"Enerji Üretim Sistemlerinin Halk Sağlığı Açısından Etkileri"……….............................................…………140

3. Oturum: "KAMUSALLAŞMA YENİDEN"….................................................................................159

Oturum Başkanı: Cengiz Göltaş-

TMMOB Elektrik Müh. Odası 38. , 42. ve 43. Dönem YK Başkanı.......................................................160

Faruk Telemcioğlu-GÜNDER Genel Sekreteri-"Enerji Demokrasisi"……............................................161

Muammer Argün-Elektrik Mühendisi-"Yenilenebilir Enerji Entegrasyonu"…...................................164

İsmet Turan-Enerji Uzmanı-

"Üretim, İletim ve Dağıtımın Özerk "Sistem Mimarisi" ile Yönetimi "…...........................................….170

Teoman Alptürk-TMMOB Enerji Çalışma Grubu Başkanı-

"Enerjide Sektöründe Yeniden Kamulaştırma TEİAŞ Özelleştirmesi"………...................................……175


11 ARALIK 2021CUMARTESİ

1.Oturum: "YEŞİL MUTABAKAT-YEŞİL DÖNÜŞÜM"……….........................................................….181

Oturum Başkanı: Remzi Çınar-TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası................................................182

Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar-TMMOB EMO Merkez Enerji Komisyonu Başkanı-

"Yeşil Dönüşüm ve Türkiye"……….................................................................................................................….183

Ahmet Dursun Kahraman-TMMOB Çevre Mühendisleri Odası YK. Başkanı-

"İklim Seyri ve Türkiye"……...........................................................................................................................……194

Oğuz Türkyılmaz-TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı-

"Yeşil Mutabakat ve Yeşil Dönüşüme Eleştirel Bir Bakış"……….......................................................……..199


 

2. Oturum: "TÜRKİYE`DE ENERJİ PROJEKSİYONLARI ve ALGI YÖNETİMİ"...............................213

Oturum Başkanı: Kemal Ulusaler-

TMMOB Elektrik Müh. Odası 39. ve 40. Dönem YK Başkanı................................................................214

Hakan Özyıldız-Ekonomist – Yazar-"Varlık Fonu"………................................................................……….215  

Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu- İktisatçı – Yazar-"Enerji Yoksulluğu"…………......................................…….221  

Teoman Alptürk-TMMOB Enerji Çalışma Grubu Başkanı-

"Kurulu Güç Gerçeği, Üretim Tüketim Dengesi Elektrikte Üretim ve Kaynak Planlaması"………….............................................................................................................................................229

Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar-TMMOB EMO Merkez Enerji Komisyonu Başkanı………......................….233


Panel: NÜKLEERENERJİ POLİTİKALARI ve YIKIMLARI……...................................................……..241

Panel Yöneticisi: Cemalettin Küçük-TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi................................................242

Bülent Damar-TMMOB Akkuyu Nükleer Santrali İzleme Komitesi Başkanı- Elektrik Mühendisi

- "Türkiye`ye Nükleer Santral Gerekli Değildir"……............................................................................……244

Barış Ayhan-Sinop Belediye Başkanı-

"Çernobil`in Gölgesinde Eğitim Kültür ve Turizm Kenti Sinop Gerçeği"………………..........................252

Av. Mehmet Horuş- Sinop NKP Avukatı-"Nükleerin Hukuka Zararları"……...........................………….257

Prof. Dr. Aytuğ Atıcı-CHP Mersin Milletvekili-"Nükleer Çılgınlık "…….................................................261


Sempozyum Yürütme Kurulu......................................................................................................273 

Sempozyum Düzenleme Kurulu.................................................................................................274


Dosyalar

TMMOB 13. ENERJİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI (43701 KB)

 
  kitap.emo.org.tr
  
COPYRIGHT © 2010 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18
 

 
KEY İnternet Hizmetleri