TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
TMMOB

   Ana Sayfa    İletişim Bilgileri

Hakkımızda Tüm Kitaplar Kategoriler e-Kitaplar Yeni Kitaplar Çok Satılanlar Arama

SEPETİM: (Boş)

EMO BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ RAPORU-2016: BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ


Stokta Yok

Yazar Adı:

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

ISBN No:

978-605-01-0631-8


Yayın No:

GY/2017/677

Yayın Yeri:

ANKARA

Sayfa Sayısı:

88


 

Giriş


Bilgi ve İletişim Teknolojileri Komisyonu olarak ilk toplantımızda Elektrik Mühendisleri Odası`nın üyelerinin önemli bir kısmının faaliyet gösterdiği telekomünikasyon alanına yönelik kapsamlı çalışmalar yapmayı hedeflemiştik. Elinizdeki bu rapor, komisyon çalışmalarımızın bir ürünü olarak ortaya çıktı.
İletişim teknolojileri serbestleşme ve özelleştirme politikaları kapsamında bütünüyle şirketlerin inisiyatifine terk edilmek istenmektedir. Bu süreçte alanda gerekli düzenlemeler yapılmadığından meslektaşlarımız da, vatandaş da, işletmeler de önemli sıkıntılar yaşamaktadır. BTK`nın bağımsız ol(a)maması ve bazı alanlardaki yetersizliği sektörün düzenlenmesinin önündeki en önemli engeldir.
Bununla beraber, Telekomünikasyon alanındaki Ar-Ge çalışmalarının gerektiği kadar desteklenmemesi, bilgi toplumuna dönüşümde ülkemizin geri kalmasına neden olmuştur. Telekomünikasyon hizmeti tıpkı enerji, sağlık ve eğitim gibi bir kamu hizmetidir. Bu nedenle özellikle iletişim altyapısı kamunun denetiminde olmalıdır.
Telekomünikasyon alanındaki sorunların çözülmesinde Elektrik Mühendisleri Odası`nın görüşlerinin alınması zorunludur. Yaklaşık 55 bin üyesinin önemli bir kısmı sektörde hizmet veren Elektrik Mühendisleri Odası olarak mesleki ve toplumsal mücadelemizi artırarak sürdüreceğiz. 
Çalışmayı hazırlarken öncelikle Oda birikimlerimizden yararlandık, bu konuda üretilen yerli ve yabancı tüm yayınlar önemli ölçüde incelendi. En büyük teşekkür, çalışmaları komisyonumuz adına yürüten Alpaslan Güzeliş`e... Kendisinin deneyimi ve bu konudaki diğer üretimlerinin katkısıyla raporun ortaya çıkmasındaki en önemli kişidir. Raporun son hali verilirken başta Kahraman Yapıcı olmak üzere, Banu Salman ve Bahar Tanrısever önemli katkılar sundular. Kendilerine teşekkür ederiz.
Son olarak Bilgi ve İletişim Teknolojileri Komisyon üyelerimiz Halil İbrahim Bakar, Turgay Kökten, Ömür Yıldız, Görkem Türkmen, Aykut Büyüktanır ve Hüriye Alacakaptan`a da ayrı ayrı teşekkür ederiz. Ve tabi ki bizi destekleyen Oda yönetimimize de teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Komisyon olarak önümüzdeki dönem de aynı heyecan ve kararlılıkla yeni rapor ve etkinlikler üretmeye devam edeceğiz.
Tayfun İşbilen
Elektrik Mühendisleri Odası
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Komisyonu Başkanı


Sunuş


 Elektrik Mühendisleri Odası olarak üyelerimizin yaygın olarak faaliyet gösterdiği enerji alanında olduğu gibi telekomünikasyon alanına yönelik çalışmalarımızı da uzun yıllardır yürütüyoruz. Bu iki alandaki politikaların hem genel ekonomiyi şekillendirmesi hem de toplumsal gelişmeyi yakından etkilemesi nedeniyle, kamu yararı gözetilerek yönetilmesi gerektiğini yıllardır ifade ediyoruz. Kamu hizmetleri olarak gördüğümüz bu iki alanın yönetimi ise ülkemizde neo-liberal politikaların gereği olarak, serbestleşme ve özelleştirme politikaları kapsamında bütünüyle şirketlerin inisiyatifine terk edilmek istenmektedir.

Bu iki alanda yürütülen hizmetler özel sektöre gördürülse de kamu hizmeti olduğundan kamu hizmetlerinin devamlılığını sağlamak üzere üst kurullar aracılığıyla düzenlenmesi öngörülmüştür. Ne yazık ki Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) gibi Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu (BTK) da alanın kamu yararına düzenlenmesinde yetersiz kalmaktadır. Türk Telekom`un özelleştirilmesi ile birlikte, görev süresi sonunda yeniden kamuya devredilecek olan, yeni yatırımlarla geliştirilmesi ve teknolojik yeniliklerle desteklenmesi gereken temel iletişim ağının geleceğine ilişkin kaygılarımız artmıştır. Yurttaşlara hizmet kalitesinde düşüş ve pahalılık olarak yansıyan bu süreç, iletişim giderlerini de artırmıştır.

Ayrıca telekomünikasyon alanındaki mühendislik faaliyetlerinin gerilemesine, Ar-Ge ve bilgiye dayalı faaliyetlerin azalmasına neden olan bu süreç, cihazların yanı sıra hizmetlerde de dışa bağımlığı tetiklemiş ve bilgi toplumuna dönüşümde ülkemizin geri kalmasına neden olmuştur.  

İşte Bilgi ve İletişim Teknolojileri Komisyonumuzun; bu geri kalışın sebepleri ve sorunların aşılması için yapılması gerekenlere ışık tutan çalışmasından, karar vericilerin ve bu alanda politika oluşturan kişi ve kurumların faydalanmasını umut ediyoruz. BTK`nın raporlarına yansıyan pembe tablo, ne yazık ki ülke gerçeklerini yansıtmadığı gibi büyüyen rakamlar yalnızca sektör kârlılığına ilişkindir. Ülkemizin bilgi toplumuna dönüşümde geride kalmasının temel nedenlerinin irdelendiği bu rapor, yeni bir telekomünikasyon politikasına ihtiyaç olduğunu da ortaya koymaktadır.

İyi yetişmiş mühendisimizi uluslararası sermayenin Türkiye`deki montajcısı pozisyonuna iten bu gidişat, iyi eğitimli yurttaşların bilgi ve iletişim teknolojilerine ulaşmasını da zorlaştırmaktadır. Bu gidişatı tersine çevirmek ve bilgi ve iletişim teknolojisi yoksulluğuyla mücadele etmek için alandaki mühendis emeğini yükseltmek dışında bir seçeneğimiz bulunmamaktadır. 

Bilim ve teknolojinin halkın yararına kullanılmasının sağlanmasını temel ilke olarak kabul eden ve alanda çalışan meslektaşlarından aldığı güçle çalışmalarını sürdüren Elektrik Mühendisleri Odası`nın görüşleri alınmadan şekillendirilmeye çalışılan telekomünikasyon alanındaki sorunların çözülmesi mümkün değildir. Ülke geleceğinin ortak akılla şekillendirildiği, bir kısmı ülkemizden beyin göçüyle yurtdışına gitmek zorunda kalmış meslektaşlarımızın geliştirdiği çözümleri ve uygulamaları, yine yurtdışından almak yerine, kendi topraklarımızda üreteceğimiz bir gelecek için mesleki ve toplumsal mücadelemizi artırarak sürdürme kararlığındayız. 

 

Hüseyin Yeşil
Elektrik Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı İçindekiler


 BİLGİ TOPLUMU VE BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Bilgi Toplumuna Dönüşüm  13

Ülkelerin Bilgi-İletişim Teknolojileri Geliştirme Performansı  15

Endekste Türkiye`nin Yeri  15

Ülkelerin Erişim Endeksi  16

 BİT Kullanım Endeksi  16

BİT Becerileri (ICT Skills) Endeksi  17 

Yüksek Potansiyele Rağmen Geride Kaldık  17  

Dünya`daki Değişim  18  

Güney Kore Örneği  19  

İzlanda Örneği  19  

Danimarka Örneği  20

ÜLKELERDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNE

ULAŞMA MALİYETLERİ 

BİT Hizmetleri  21

Gezgin Hücresel Telefon Hizmetleri Fiyatları  22

Sabit Genişbant Hizmetleri Fiyatları  26

Gezgin Genişbant Hizmetleri Fiyatları  29

ÜLKELERDE GEZGİN HÜCRESEL TELEFON HİZMETLERİNDEN YARARLANMA 

Ülkelerde İnternet Hizmetlerinden Yararlanma  39

a. İnternet Kullanımı  39

b. İnternet Hızları  47

Türkiye`de Bilgi Ve İletişim Teknolojileri  49

Altyapı Açmazı  58

4.5`uncu Nesil`in İlk Etkileri  60

Hızla Birlikte Veri Kullanımı da Arttı  60

Gezginde Yaygınlık Yüzde 106`yı Aştı  61

4.5N Kullanıcısı 20 Milyona Yaklaştı  61

4.5N Data Trafiğini Artırdı  62

Gelir Artışı Sürüyor  62

Turkcell`in Yüzde 13,6`da Kaldı  64

Vodofone`un Yatırım Ortalamamsı Yüzde 13.6  64

Avea`dan Yüzde 20,5`lik Yatırım  65

‘Cep`de Ortalama 5 Yıllık Gelir-Yatırım Oranı Yüzde 15  66

Telekom`da da Yatırım Seviyesi Düşük  66

Mali Açmazlar Yatırımları Baltalıyor  67

Oger Hisselerini Rehin Bıraktı, Kar Payını Götürdü  68

Neden Türk Telekom Oger`e Verildi?  69

İmtiyaz Yetkisi Kullanılmalı  70

BTK Sorumluluğun Gereğini Yapsın  70

Cihazlarda Dışa Bağımlılık ve Pahalılık  71

Taksit Yasağı Satışı Etkilemedi  72

Yerli Üretim Sınırlı  73

3 Milyar Dolarlık Dışalım  73

En Çok Çin`den Alıyoruz  74

Dışsatım Yetersiz, Birim Fiyat Düşüyor  75

Yeni Vergi Yükü  76

ÖTV Yükü En Az 190 TL  78

Cep Telefonu Üzerindeki Toplam Vergi Yükü  78

Aboneden Alınan Vergiler  79

Sabit İnternet Gideri  80

Yüksek Maliyet BİT Yoksulluğunu Tetikliyor  81

Kamu Etkin Rol Üstlenmeli  82

KAYNAKÇA  84


Dosyalar

EMO BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ RAPORU-2016: BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ (3088 KB)

 
  kitap.emo.org.tr
  
COPYRIGHT © 2010 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18
 

 
KEY İnternet Hizmetleri