TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
TMMOB

   Ana Sayfa    İletişim Bilgileri

Hakkımızda Tüm Kitaplar Kategoriler e-Kitaplar Yeni Kitaplar Çok Satılanlar Arama

SEPETİM: (Boş)

YENİ NESİL FOTOVOLTAİKLER: ÜÇÜNCÜ NESİL TEKNOLOJİYE GEÇİŞ İÇİN TASARIM VE UYGULAMA KILAVUZU


Adet:

Fiyatı:

50.00 TL


Sepete Ekle

Yazar Adı:

FABIO ANDREOLLI

ISBN No:

9786050107517


Yayın No:

GY/2015/603

Yayın Yeri:

ANKARA

Sayfa Sayısı:

175


 

Giriş


Kredi kartınızla online ödeme yapmak istemiyorsanız veya sorun yaşıyorsanız banka havalesi veya eft yolu ile ödeme yapabilirsiniz.

Ödeme Bilgileri

İş Bankası Yenişehir Şubesi (4218) 5841411 No‘lu Hesap (IBAN TR11 0006 4000 0014 2185 8414 11) Açıklama kısmına almak istediğiniz yayın/yayınların adını, TC Kimlik No veya Vergi No‘nuzu yazınız.

Ödeme yaptıktan sonra dekontu (0312) 417 38 18 No‘lu faksa veya emo@emo.org.tr e-posta adresine adresiniz ile birlikte gönderiniz.


Sunuş


 Bu kitap Avrupa için yazılmıştır; Avrupa, kurulu fotovoltaik güç bakımından dünya pazarının % 70`den fazlasına tek başına sahip bulunmaktadır. Daha açık söylersek: bu kitap, İtalya`da, İtalyan bir uygulamacı uzman tarafından yazılmıştır ve İtalya, güneşin en çok olduğu, dünyada sanayisi en gelişmiş ülkelerden biridir. İtalya, enerjisinin yüzde otuzunu yenilenebilir kaynaklardan üretmektedir; ayrıca kurulu güneş enerjisi sistemi olarak da büyüme rekorunu elinde tutmaktadır.

Kitabım, fotovoltaik sistemlerin yaygınlaşmasını, büyük ölçekli ekonomilerin kurulmasını ve fosil yakıt ya da nükleer kaynaklar tarafından sağlanan enerjiler kadar (belki de daha fazla) şebekeye enerji verecek değere1 ulaşılabileceğini düşünen herkes içindir. Kitabım, aynı zamanda, yenilenebilir enerji kaynaklarının tükenmez kaynaklar olduğunu bilen ve bu kaynakların sınırlarının farkında olan, ancak bu kaynakların daha iyi bir şekilde kullanılması için fikirler ve yöntemler geliştirilebileceğinden emin olan herkes içindir.

Eminim ki, bu kitap, ayrıca, yatırımlar açısından hızlı bir şekilde maliyetini karşılayacak uygun bir fiyatta sürdürülebilir büyüklükteki sistemlerin tasarlanması ve uygulanması için gerekli olan temel kriterlerin yaratılması amacıyla, yenilenebilir enerji alanında şimdiye kadar uygulanmış olanlardan tatmin olmayan kimselere ve aynı zamanda bu yatırımların etik ve spekülâtif potansiyelini doğru bir şekilde değerlendirmek isteyen kimselere de ilginç gelecektir.

Bu kitap, yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ihtiyacın ve bu kaynakların değerinin anlaşılması için okuyucunun izleyebileceği yola ışık tutmak için yazılmıştır. Özellikle, bu kitapta, fotovoltaiklerin tarihi, fiziksel kaynakları ve temin edilebilen teknolojiler anlatılmaktadır. Bu kitap, bir sistemin baştan sona nasıl tasarlanacağını ve uygulanacağını açıklamaktadır; ayrıca sağlam örneklerle yenilikçi uygulamalar da gösterilmektedir. Kitabın sonunda, referans alınan standartların ve malzemelerin bir listesi ve İnternette olan en önemli web siteleri sunulmaktadır. Bu kitap, toplamış olduğum notları, deneyimleri, fotoğrafları ve çizimleri içermektedir ve her ne zaman ihtiyaç duyarsanız başvurabileceğiniz bir kılavuz olarak tasarlanmıştır.

Tüm okuyucularım, yorumlarını ve önerilerini bana yazabilir. Bu nedenle, yenilenebilir enerjilerin yenilik ve ilerleme sağlamak için bir fırsat olduğunu gösteren (arkadaşım Enrico Flaccovio`nun azmi sayesinde yayınlanmış olan başka kitaplarla birlikte) çalışmamı tekrar tekrar okumaktan hoşnut kalacağınızı umuyorum.

Fabio Andreolli 


 
Sunuş 
Birçok iniş çıkışlı gelişmeler sonrası fotovoltaikler, sağlam bir teknolojiyi esas alan aşamaya ulaşmıştır. Teşviklerle devam eden spekülâtif fotovoltaiklerin ömrü çoktan dolmuştur. Ancak, kâr amacı güdülmesine rağmen, şu sıralar bile, bu endüstrinin temellerinin atılması ve endüstrinin daha sağlıklı ve rekabetçi şekilde gelişimi için çabaların çoğaltılması sağlanmıştır. Piyasa, Avrupa`dan ABD`ye ya da Doğu Asya`ya kadar aşama aşama ilerlemiştir ve Hindistan`da da önemli gelişmelerin meydana gelmesi beklenmektedir. Kullanılan modüllerin maliyetleri düşmekte ve yenilenebilir enerjinin şebekeye entegre edilmesi süreci, çok daha sağlam hale gelmektedir; fotovoltaikler için yeni fırsatlar oluşmaktadır; özellikle daha yenilikçi uygulamalar için yeni fırsatlar oluşmaktadır, Fabio Andreolli`nin kitabında bunlar, gerçekten çok güzel bir şekilde gösterilmektedir. Bu uygulamalar, bir taraftan daha rekabetçi hale gelmekte ve diğer taraftan, kamuya, farklı entegre ve estetik olarak hoşnut edici fotovoltaik sistemler sunulmasına yardımcı olmaktadır. Bu yönelim, yeni uygulamalar için araştırma ve geliştirmeyi teşvik eden bir ortam hazırlamaktadır.
Günümüzün karmaşık ama seçimler yapılması şart olan ekonomik ortamında, yeniliğe yatırım yapmak, işletmeler için çok önemlidir. Yeniliğe yatırım yapmak, sadece fotovoltaik hücrelerin performansını artırmak ve maliyetlerini düşürmek için değil, ayrıca yeni uygulamalar ve kurulum tiplerini belirlemek amacıyladır. Fotovoltaiklerin gerçek potansiyeli konusunda kullananların da daha bilinçli olması, fotovoltaiklerin artan kullanımını kolaylaştırmak ve bilgisizlikten kaynaklanan güvensizliği ortadan kaldırmak açısından önemlidir. Bilgi açısından sağlam bilimsel ve teknik altyapı ile desteklenen bu tür çalışmalar, dünyadaki bu teknolojik kültürün (bu teknolojik kültürün eksikliği, geçmişteki yanlış anlamalardan kaynaklanmaktadır) geliştirilmesi için oldukça önemlidir.
 
Eleonora Monti
Editör Yardımcısı
Science & Industry Magazine
(Bilim ve Endüstri Dergisi)

 


EMO SUNUŞ

 

Günümüzde bilim, teknoloji ve mühendislik uygulama alanlarındaki hızlı gelişim, üretim süreçlerinde var olan bileşenlerin kendilerini sürekli yenilemelerini ve geliştirmelerini zorunlu kılmaktadır. Varlık koşulu bu alanlardaki faaliyetlere bağlı olan mühendislerin alanlarının gelişme ve geliştirilme düzeylerine hükmedecek nitelikte olması gerekmektedir. Örgün eğitim kurumlarında verilen eğitim zaman içinde atıl bilgi haline gelmekte ve yetersiz kalmaktadır. Bu yüzden, artan bilgi birikimine hızlı ulaşma, edinilen bilgi ve deneyimleri paylaşma ve üretim süreçlerinde değerlendirebilme becerisi için sürekli bir meslek içi eğitim şarttır. 

Odamız, gerçekleştirmiş olduğu Kongre, Kurultay, Panel ve Sempozyumlarla meslektaşlarımızın mesleki, teknik ve sosyal konulara ilişkin tartışmalara katılmasını, teknolojik gelişmeler üzerine bilgilenmesini ve bilgilerini paylaşabilmesini sağlamaya çalışmaktadır. Bütün bu faaliyetler elbette meslek içi eğitiminde bir parçasıdır. Ancak bu faaliyetlerin bir bütünleyeni olarak, meslek alanlarımıza yönelik sürekli, yaygın ve kurumsallaşmış bir eğitim faaliyetinin gerekliliği de açıktır.

Bu gereklilik doğrultusunda üyelerimizin meslek alanlarındaki gereksinimlerini ve taleplerini dikkate alarak, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda, aynı zamanda da toplumsal gereksinimlerini de gözeterek Odamız bünyesinde Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) kurulmuştur. MİSEM meslektaşlarımızın belirli bir konu üzerinde bilgi birikimlerinin, uygulama ve tasarlama becerilerinin arttırılmasını ve gelişen teknolojiyi daha verimli kullanmalarını hedeflemektedir. Yürütülecek eğitimin politikası TMMOB tarafından çeşitli platformlarda yürütülen tartışmalarda öne çıktığı gibi "mühendislik ve mimarlık eğitiminde kalitenin yükseltilmesi için, belleme yerine öğrenme, verileri kabul etme yerine araştıran-sorgulayan, bilgiye ulaşmayı ve bilgiyi kullanmayı engelleyen, baskıcı-şartlandırıcı bir yöntem yerine kişiliği özgürce geliştiren bir temel eğitim politikasıdır" Bu hedefler doğrultusunda MİSEM`in temel görevi meslek alanları ile ilgili olarak meslektaşlarımızı uzmanlaştırmaya yönelik verilecek eğitimlerin merkezi koordinasyonunu sağlamak, gerekli görülen eğitimleri düzenle mek, eğitim notları hazırlamaktır. Düzenlenen eğitimler sonucu üyelerimizin kazandıkları mesleki bilgiler belgelendirilmektedir.

Mühendislik öğrencilerinden farklı olarak, mühendisler daha değişik bir şekilde öğrenmektedirler. Eğitimler mühendis eğitimi konusunda uzman eğitmenler tarafından yapılmaktadır. Dönemsel olarak MİSEM eğitmenleri için "Erişkin Eğitimi" yönünde eğitimler düzenlemektedir. Üniversitelerden konulara uygun eğitmen desteği sağlanması yoluna da sıklıkla başvurulmaktadır. MİSEM faaliyetleri kuruluşunda bu yana büyük ivme kazanmış ve faaliyetleri yoğunlaşmıştır. Bu süreçte" MİSEM Uygulama Usul ve Esasları", "MİSEM Yönergesi" ve "Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları" dokümanlarıhazırlanarak bunların hayata geçirilmesi sağlanmıştır.

EMO Yönetim Kurulunca kabul edilen "MİSEM Uygulama Usul ve Esasları" nda da belirtildiği üzere MİSEM meslek içi eğitim alanını, Oda‘ya maddi kaynak yaratma faaliyeti olarak algılanmasına yönelik her türlü anlayışı reddetmiş, faaliyetlerini ve kriterlerini MİSEM etkinliğinin sürdürülebilirliği çerçevesinde kalması doğrultusunda oluşturmuştur.

Üyelerimizin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda; eğitimlerin çeşitlendirilmesi ve içeriği konusunda çalışmalar ayrı bir önem kazanmaktadır. Üniversite-meslek odaları işbirliği çerçevesinde, yenilenebilir enerji uygulamalarına sağlıklı örnekler oluşturmak amacıyla üyelerimizin bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla Ege Üniversitesi ile 2013 yılında yapılan protokol çerçevesinde Güneş Enerjisi Sistemleri Tesisatı eğitimleri başlatılmış ve Mayıs 2015 itibariyle 234 üyemiz bu eğitimlere katılmıştır. Bu eğitimlere ek olarak Rüzgar, Jeotermal, Biyogaz ve Çöpten Elektriküretimi ile ilgili eğitimlerde planlanmaktadır.

Bu yayınımızın da Güneş Enerjisi alanında çalışanlara ek bir bilgi kazandırmasını umuyor, kitap yayınlamak isteyen üyelerimize kapılarımızın açık olduğunu belirtmek istiyoruz.

Hüseyin YEŞİL

 

Elektrik Mühendisleri Odası
44. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı
Eylül 2015 

 

 

 


İçindekiler


 Yazarın Önsözü 7

Sunuş 9

II. Sunuş 11

EMO Sunuş 13

1. Fotovoltaik enerji 17

1.1. Giriş 17

1.2. Bileşenlerin geliştirilmesi 19

1.3. Avrupa 2020 – 20 20

1.4. Fotovoltaiklerin rolü 23

2. Yatırımın Sürdürülebilirliği 31

2.1. Yaklaşım 31

2.2. İzinler 32

2.3. Çevresel etkinin değerlendirilmesi 34

2.3.1. Arazi yapısının etkisi 35

2.3.2. Çevresel etki 36

2.3.3. Gürültü etkisi 37

2.3.4. Elektromanyetik alanların etkisi 37

2.3.5. Bölgedeki güvenlik üzerindeki etki 38

2.4. İş planı 39

2.5. Elektrik enerjisi kapasitesi 44

2.6. Enerji satış sözleşmesi 46

2.7. Sistem maliyeti 47

2.8. Çevresel faydalar 48

3. Güneş ve ışınım 53

3.1. Güneş 53

3.2. Güneşin salınımları 55

3.3. Dünya üzerinde güneş enerjisinin elverişliliği 56

3.3.1. Coğrafi konumun etkisi 57

3.3.2. İklimin etkisi 59

3.4. Veri tabanları ve haritalar 60

3.5. Güneş ışınımının ölçülmesi 63

3.5.1. Güneş enerji ölçerler ve güneş ışığı süre ölçerler 64

3.5.2. Piranometreler 65

3.5.3. Net radyometreler 65

3.5.4. Özellikli fotovoltaik dalga bantları için radyometreler 65

3.5.5. Radyometrelerin kurulumu ve bakımı 66

3.5.6. Güneş ölçümleriyle ilgili genel öneriler 67

4. Fotovoltaik ilkesine genel bakış 73

4.1. Giriş 73

4.2. Yarı-iletkenler üzerindeki etkiler 73

4.3. Güneş hücresi 75

4.4. Maksimum verim 77

5. Teknoloji 85

5.1. Bileşenler 85

5.2. Silikon modülleri (plaka-esaslı) 87

5.3. İnce-tabakalı modüller 88

5.4. Organik hücre modülleri (çok düşük maliyet) 92

5.4. Organik hücre modülleri (çok düşük maliyet) 94

5.5. Yoğun modüller (çok yüksek verimler) 96

5.6. Eviriciler/İnvertörler 100

5.7. Güneş izleme sistemleri 102

5.8. Bataryalar 105

5.9. Kablolama 106

5.10. Yapılar ve destekler 111

5.11. Denetim ve Uzaktan İzleme 111

6. Pratik uygulamalar ve yeni kullanımlar 117

6.1. Bağımsız (Dağıtık) sistemler 117

6.1.1. Kentsel uygulamalar ve kamu uygulamaları 119

6.1.2. Endüstriyel uygulamalar 120

6.1.3. Taşınabilir (Mobil) uygulamalar 121

6.2. Taşımacılıkta uygulanan bağımsız sistemler 122

6.2.1. Taşımacılık uygulamaları 122

6.2.2. Motorlu taşıtlar 123

6.2.3. Gemiler 127

6.2.4. Uçak 129

6.3. Tarife-garantili şebekeye- bağlantılı sistemler 130

6.4. Tek başına şebekeye bağlanan sistemler 132

6.5. Hibrit sistemler 134

6.6. Hidrojenle-enerjilendirilen fotovoltaik

enerji geri-kazanım sistemleri 136

6.7. Yeşil tasarım 137

7. Tasarım ve test 145

7.1. Temel aşamalar 145

7.2. Fizibilite çalışması 145

7.3. Uygulama 151

7.4. Test 155

8. Bakım, güvenlik ve devreden çıkarma 159

8.1. Bakım 159

8.2. Güvenlik 163

8.3. Devreden çıkarma 165

Bibliyografya 173

Referans Web Siteleri 174

Kurumlar 174

Endüstriyel Birlikler & Üreticiler: 175

Yazarın web sitesi: 175

Katkıda Bulunan Mimar web siteleri: 175


 
  kitap.emo.org.tr
  
COPYRIGHT © 2010 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18
 

 
KEY İnternet Hizmetleri