TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
TMMOB

   Ana Sayfa    İletişim Bilgileri

Hakkımızda Tüm Kitaplar Kategoriler e-Kitaplar Yeni Kitaplar Çok Satılanlar Arama

SEPETİM: (Boş)

GEÇMİŞTEN BUGÜNLERE-2


Adet:

Fiyatı:

20.00 TL


Sepete Ekle

Yazar Adı:

DERLEYEN: YURDAKUL CEYHUN

ISBN No:

978-994489-145-2


Yayın No:

SY/2006/1/C2

Yayın Yeri:

İSTANBUL

Sayfa Sayısı:

340


 

Sunuş


SUNUŞ Elinizdeki kitabın temeli, TMMOB‘un ve EMO‘nun kuruluşunun 50. yılında. "Ülkemizde, iletişimin geçmişini bir öykü olarak derlesek mi?‘‘ içerikli samimi sohbette atıldı. Hemen kollar sıvanarak başlanan inşa çalışmasında onlarca arkadaşımız heyecanla yer aldı. Zaman içinde projenin yalnızca heyecan işi olmadığı, bunun bir emekle yoğrulması gerektiği ortaya çıktı ve EMO İstanbul Şubesi, tüm olanakları ile projenin arkasında durdu. Projenin şantiye çalışmasını yapacak ekipler oluşturuldu ve bu ekibin emeklen binanın büyük bir bölümünü ortaya çıkardı. Kamerama‘mndan söyleşileri düzenleyen herkese gönül dolusu saygı ve sevgilerimizi en başta sunuyoruz. Bu yapının devamını getirip tamamlamak, çatısını kapamak için elden gelenin yapılmasının zorunluluk olduğunun altını çizmek gerekiyor. Bu yapının çatısının kapanmasından kastımız; birincisi, İletişim sektörünü diğer disiplinlerden ayırmanın imkansız olması. Bunun için elinizdeki çalışma ilk tuğlalardan itibaren hemen sadece iletişim değil, elektrik, elektronik, bilgisayar disiplinlerle, üretim, hizmet, pazarlama v.s. gibi düzeylerle iç içe geçmeye başladı. istanbul‘dan başladığımız söyleşi yolculuğunun dünya ülkelerinde uzanmadığı istasyon kalmadı. Ki bu da İkinci sınırsızlığı ortaya çıkardı. Sohbetlerimizin hemen başında anladık ki, ig40‘larda Yüksekkaldınm‘dakı hurdacı Kör Ziya‘nın dükkanının arka odalanndan tanıdığımız elektronik devreler serüveni şimdilerde dünyanın her köşesinde bir aşamasını tamamlıyor. Elinizdeki kitap, ülkemizdeki sanayileşme/sanayileşmeme tarihinin de küçük bir el aynasıdır aynı zamanda. Elektronik sanayinde 1950‘ler de başlayan imalat çalışmalarının 1980‘li yıllarda tamamen ulusal sermaye, beyin gücü ve özveriyle TELETAŞ ve NETAŞ gibi eserlere ulaşmasının ve bu isimsiz, tarifsiz çabaların yabancı sermayenin dayatmalarına kurban edilmesinin tarihidir. Bugün kaçınılmaz bir seyir gibi gelse de başka bir tarih mümkündü, Türkiye sürdürülebilir bir sanayileşme için gerekli dinamiklere 1950‘lerde bugünün dünyasından daha fazla sahip ve yakındı. Buna inanıyor ve bunu iddia ediyoruz. TMMOB ve odalarımızın 50 yıl boyunca bu gerçeklerin altını çizmesi, yarım asır öncesinden bugün ağır bir biçimde bedeli ödenen bağımlılık politikalanna karşı çıkması bilimin ışığıyla aydınlanan yüreği ülkesi İçin çarpan her aydının, her mühendisin asgari görevidir. Bu kitap aynı zamanda ülkemiz teknik adamlarının, aydınlarının, uluslararası tekellerin çıkarlarına kurban edilen çabalarına, yaratımlarına da küçük de olsa ışık tutacak bir eserdir, Odalarımız, her zaman siyaset yapmakla, mesleki çalışmalarını politik çıkarlarının gerisinde tutmakla suçlanagelmiştir. Elinizdeki kitap, mesleki çalışmaların, teknik gelişmelerin, bilimsel gerçeklerin her zaman nasıl egemen siyasaların gölgesinde bırakıldığının, bu ülkenin kaynaklarıyla yaratılan değerlerin nasıl her zaman çokuluslu tekellerin dayatmaları karşısında gözden çıkarıldığının, güncel siyasetin nasıl tarihsel hedeflerimize hakim kılındığının kısacası ülkemizdeki tıkanıklıklann, geri kalmışlıkların nasıl egemen politikaların hegemonyasından kaynaklandığının kısmi bir alandaki izdüşümünü yansıtan bîr eserdir. 50 yıllık "odalar siyaset yapıyor" suçlamasının ne denli yersiz olduğunun, bu ü‘kenin aydınlarının en temel bilimsel savlarının bile nasıl güncel siyasetle İç içe geçirildiğinin tartışmasız bir belgesidir. Odalarımız bu ülkenin aydınlık, barış içinde ve sürdürülebilir sanayileşme yolunda her zaman daha ileri götürülmesi için çalışan ve çalışacak örgütlerdir. Kimsenin gücü bu ülkenin mühendislerini, aydınlarını yurtsever bir yürekle, bilimin ışığında yürümekten alıkoymaya yetmeyecektir. Bu çalışmaya katkıda bulunan tüm dostlarımıza ve bu güzel projenin şantiye mühendisliğini yapan Sn. Yurdakul Ceyhun ve ekibine teşekkürü bir borç biliyorum. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Erol CELEPSOY Aralık 2006


İçindekilerİÇİNDEKİLER......................................... v

21.07.05‘DE EMO HARBİYE‘DE YAPILAN SÖYLEŞİDEN ALINTILAR


KATILANLAR: Dündar Aytar, Engin Arıkan, Refik Üreyen, Haksever Suner,
Ali O katan......................................... 1

22.07.05‘DE EMO HARBİYE‘DE YAPILAN SÖYLEŞİDEN ALINTILAR
KATILANLAR: Kamil Pekkan, Demir Öner, Fahri Burşuk, Bülent Sankur.... 31

28.07.05‘DE EMO HARBİYE‘DE YAPILAN SÖYLEŞİDEN ALINTILAR
KATILANLAR: Suat Baysan, Nusret Yükseler, Ömer Cerit, Füsun Sarp Nebil,
Gökhan Uzgören.................................................... 67

29.07.05‘DE EMO HARBİYE‘DE YAPILAN SÖYLEŞİDEN ALINTILAR
KATILANLAR: Kemal Cılız, Tolga Yarman, Mete Kavuncu, Hamit Fişek, Murat
Lostar,Dündar Aytar................................................105

02.08.05‘DE EMO HARBİYE‘DE YAPILAN SÖYLEŞİDEN ALINTILAR
KATILANLAR: Erdal Giresunlu, Bülent Gönç, Cem Ersoy............... 137

03.08.05‘DE EMO HARBİYE‘DE YAPILAN SÖYLEŞİDEN ALINTILAR
KATILANLAR: Melih Pazarcı, Cemil Türün, Selim Alguadiş, Cem Ozil...163

04.08.05‘DE EMO HARBİYE‘DE YAPILAN SÖYLEŞİDEN ALINTILAR.
KATILANLAR: Timuçin Pehlivanlı, Ergül Akçakaya.................... 191

05.08.05‘DE EMO HARBİYE‘DE YAPILAN SÖYLEŞİDEN ALINTILAR
KATILANLAR: Bülent Örencik, Nilgün Örencik, Feza Kerestecioğlu... 201

08.08.05‘DE EMO HARBİYE‘DE YAPILAN SÖYLEŞİDEN ALINTILAR
KATILANLAR: Ahmet Dervişoğlu, Ersin Kaya, Nurhan Kaya, Oruç Bilgiç..211

09.08.05‘DE EMO HARBİYE‘DE YAPILAN SÖYLEŞİDEN ALINTILAR
KATILANLAR: Refik Arkut, Muzaffer Özer, Üstün Kırdar, Füsun Sarp Nebil ...231

10.08.05‘DE EMO HARBİYE‘DE YAPILAN SÖYLEŞİDEN ALINTILAR
KATILANLAR: Ayhan Dikmen, Müjdat Altay, Rifat Çölkesen, Nafiz Ünlü.. 257

12.08.05‘DE EMO HARBİYE‘DE YAPILAN SÖYLEŞİDEN ALINTILAR
KATILANLAR: Oğuz Manas, Sabih Tansel, Zafer Kurdakul, Ali Peker, Ruşen Yaykın,

Haluk Bingöl................. 279

16.08.05‘DE EMO HARBİYE‘DE YAPILAN SÖYLEŞİDEN ALINTILAR
KATILANLAR: Afif Germiyanoğlu, Cemil Arıkan....................... 311

DİZİN............................................................. 331


 
  kitap.emo.org.tr
  
COPYRIGHT © 2010 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18
 

 
KEY İnternet Hizmetleri