TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
TMMOB

   Ana Sayfa    İletişim Bilgileri

Hakkımızda Tüm Kitaplar Kategoriler e-Kitaplar Yeni Kitaplar Çok Satılanlar Arama

SEPETİM: (Boş)

NÜKLEER ENERJİ RAPORU-2013 (2.BASKI)


Adet:

Fiyatı:

55.00 TL


Sepete Ekle

Yazar Adı:

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

ISBN No:

978-605-01-0553-7


Yayın No:

GY/2013/555

Yayın Yeri:

ANKARA

Sayfa Sayısı:

288


 

Giriş


  • Kitabı baskılı olarak edinmek istiyorsanız yandaki sepete ekle butonundan sepete ekleyerek kredi kartınızla satın alabilirsiniz.

Kredi kartınızla online ödeme yapmak istemiyorsanız veya sorun yaşıyorsanız banka havalesi veya eft yolu ile ödeme yapabilirsiniz.

Ödeme Bilgileri

İş Bankası Yenişehir Şubesi (4218) 5841411 No‘lu Hesap (IBAN TR11 0006 4000 0014 2185 8414 11)

Açıklama kısmına almak istediğiniz yayın/yayınların adını yazınız.

Ödeme yaptıktan sonra dekontu (0312) 417 38 18 No‘lu faksa veya emo@emo.org.tr e-posta adresine gönderiniz.


Sunuş


Elektrik Mühendisleri Odası olarak, ülkemizde 40 yılı aşkın bir zamandır sürdürülen nükleer santral kurma girişimlerini yakından takip ettik ve etmeye devam ediyoruz. Bu süreç içinde nükleer teknoloji hayalinden Soğuk Savaş döneminden kalma silahlanma yarışına, ülkemizin gençlerinin içinde bulunduğu işsizliğe çözüm bulunacağı vaadinden enerjide dışa bağımlılıktan kurtulacağımıza varıncaya kadar kamuoyunun hassas olduğu her türlü argüman deyim yerindeyse piyasaya sürüldü. Gerçekler ise nükleer lobilerin dağıttığı rüşvetler, ihalesiz rant dağıtımı, kapalı kapılar ardında yürütülen pazarlıklar olarak ortalığa saçıldı. 

Bugün ise sermayenin talebi doğrultusunda toplumun varlığını tehdit eden "çılgın" projelerini yaşama geçirmekte bir an için bile tereddüt etmeyen bir siyasal iktidarın öncülüğünde nükleer santral kurma girişimleri 1 yetmez 2 tane, 2 de yetmez 3 tane anlayışıyla sürdürülüyor. Bu anlayış, ekonomik gelişim temelini dahi yitirmiş, tüm kamu kaynaklarına kendi yandaşlarına aktarılacak "rant" gözlükleriyle bakar hale gelmiştir. Su kaynaklarımızı değerlendirmek bir kenara, bizzat su kaynaklarımızın tahribatı anlamına gelen ve canlıların yaşam alanlarını yok eden hidroelektrik santral (HES) enflasyonu; Taksim, Atatürk Kültür Merkezi ve Gezi Parkı üzerinden kamusal alanların yok edilmesi süreci ve son olarak da ODTÜ ormanına yapılan saldırı hemen sayılacak örneklerdir. Toplumun itirazlarını parmak hesabına dayalı çoğunluk demokrasisi anlayışıyla yok sayan iktidarın "ileri demokrasi" lafzı altında ihalesiz, devletlerarası anlaşmalar yoluyla nükleer santral için Akkuyu`da kazmalar vurulmaya başlanmıştır.

AKP iktidarı ilk olarak dünyada "Nükleer Rönesans" yaşandığı iddiasıyla nükleer santral kurma projesini gündeme sokmuştur. Fukuşima`da 2011 yılında yaşanan ve halen de yaşanmakta olan nükleer felaketin ardından Rönesans bir kenara nükleer sektörü duraklama devrine girmiş, güvenlik maliyetleri yeniden tırmanışa geçmiştir. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise Fukuşima`daki nükleer felaketi "Riski var diye tüp gaz kullanmayacak mıyız" diye karşılamıştır. Dünyada ülkeler var olan reaktörlerini kapatma planlarını açıklarken, Türkiye "tüpgaz" aymazlığı içerisinde "yola devam" etmektedir. 

Böyle bir ortamda bilimsel, teknolojik ve dünyadaki gelişmeleri de izleyen, bağımsız bir raporun kamuoyuna sunulması büyük bir sorumluluk olarak EMO`nun omuzları üzerine düşmüştür. EMO, AKP iktidarları döneminde ülke gündemine nükleer santralların tekrar sokulmasının ardından yeniden canlandırılan Nükleer Karşıtı Platform`un kurulduğundan bu yana merkezi düzeyde yürütmesi içinde yer almakta ve sekretaryasını üstlenmektedir. EMO bugüne kadar enerji üretimi konusunda ya da mesleki her türlü sorun karşısında rotasını salt mesleki çıkarcı bir yaklaşımla değil, toplumsal bütünlük içinde değerlendirmektedir. TMMOB`nin unutulmaz Başkanı Teoman Öztürk`ün "Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği, baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde, bilimi ve tekniği, emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız" sözleriyle vücut bulan anlayış içerisinde eleştiri ve önerilerini geliştirmektedir. 

EMO`ya sürekli yöneltilen eleştirilerden bir tanesi, "işi enerji üretmek olan mühendislerin bir teknoloji türüne karşı olamamaları" gerektiğidir. Mühendis kimliğini "etkisiz bir eleman" haline getirmeye dönük bu tür eleştirilere karşı verilecek en önemli yanıt, hiçbir işin toplumdan yalıtılamayacağı gerçeğidir. Mühendisler bu toplumun içinde vardır ve var olmaya devam edecektir. Bir teknoloji türüne karşı olmak şeklinde yansıtılmaya çalışılan EMO`nun nükleer santrallar konusundaki tutumu ise bir teknoloji türüne karşı olmak değil, teknolojiler arasında maliyet, risk dahil olmak üzere toplumsal yarar paydasından bakan bir karşılaştırmadan ibarettir. 

Bilimsel ve teknolojik bir temelden yola çıkan EMO, yıllardır ülke kaynaklarını ve gelişim potansiyeli kapsamında enerji ihtiyacını dikkate alarak; pahalı, ekonomik ve toplumsal maliyeti yüksek, riskli ve yaşam alanlarını kirletici özelliğe sahip olan nükleer santrallara ihtiyaç olmadığını anlatmaktadır. Nükleer santralların bilimsel ve teknik bir zorunluluk değil siyasal bir tercih olduğunu ortaya koymaktadır. Buna karşılık EMO`ya verilen yanıt ise "Siz de parti kurun, siyaset yapın" olmaktadır. Bu da ne yazık ki siyaseti, yalnızca "siyasal partilerin", hatta seçim barajına endeksli sistemi aşabilen partilerin tekelinde gören, siyaset kavramını seçime endeksleyen dar bir anlayışın, 12 Eylül sonrasında dayatılan depolitizasyon sürecinde siyasetin sadece yönetme erkine ulaşmaya yakın duran dar bir elit tabakanın hakkı olduğu anlayışının yansımasıdır. Bu anlayışların "demokrasi" içerisinde yeri yoktur. 

Böylesine ön yargılı bir ortamda EMO olarak yılmadan kamuoyuna gerçekleri anlatma sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. EMO 43. Dönem Enerji Çalışma Grubumuz içinde oluşturulan Nükleer Enerji Alt Çalışma Grubu da "nükleer enerjiden elektrik üretilmesine ilişkin çalışmaların ne derece toplum yararına olduğunu, toplum yararı ile çakışan ve çatışan taraflarını ortaya koymak" üzere EMO Nükleer Enerji Raporu`nu hazırladı. Titiz ve ayrıntılı bir çalışma sonucunda, ulusal ve uluslararası kaynaklara, verilere ve bilgilere dayalı olarak hazırlanan bu rapor, nükleer santral konusunu aydınlatacak kapsamlı bir içeriğe sahip. 

Raporda nükleer santrallara ilişkin reaktör türleri gibi teknik bilgilerden tutun, ekonomik verilere, dünyadaki gelişmelerden tarihsel kazalara, EMO`nun enerji politikasından TMMOB`nin nükleer santrallara bakışına, ülkemizde nükleer santral kurulumuna ilişkin ileri sürülen argümanlardan, Rusya ile yapılan anlaşmanın ayrıntılarına varıncaya kadar enine boyuna değerlendirmeler yer alıyor. Akkuyu Santralı özelinde yakıt ve atık sorununun irdelendiği, nükleer enerji maliyetlerinin masaya yatırıldığı raporda, ülkemizin enerji güvenliği açısından dikkat çekici bir saptama daha yapılıyor:

"Akkuyu Nükleer Santralı`nın artan talebi karşılamak için bu kadar yüksek fiyatlı bir yatırıma gerek olmadığı ortada iken yapılması, düşük maliyetli elektrik sunumunu önlemektedir. Ayrıca bu yüksek maliyet nedeni ile yenilenebilir kaynak yatırımlarına engel teşkil etmektedir."

Nükleer santral karşıtı mücadelenin kısa bir tarihçesinin de sunulduğu raporda emeği geçen tüm Nükleer Enerji Alt Çalışma Grubu`na EMO Yönetim Kurulu adına teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

43. DÖNEM YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Cengiz GÖLTAŞ

Ekim 2013


İçindekiler


1. GİRİŞ

2. NÜKLEER ENERJİ TEKNOLOJİSİ

2.1 NÜKLEER REAKTÖR TİPLERİ

2.1.1 Basınçlı Su Reaktörü (PWR)

2.1.2 Kaynar Su Reaktörü (BWR)

2.1.3 Basınçlı Ağır Su Reaktörü (PHWR)

2.2 NÜKLEER REAKTÖR NESİLLERİ

2.3 NÜKLEER YAKIT ÇEVRİMİ

2.4 NÜKLEER ENERJİ VE SİLAHLANMA

3. DÜNYADA NÜKLEER ENERJİDEN ELEKTRİK ÜRETİMİ

4. DÜNYADA YAŞANMIŞ NÜKLEER KAZALAR

4.1 BÜYÜK KAZALAR (Seviye 7)

4.2 CİDDİ KAZALAR (Seviye 6)

4.3 GENİŞ SONUÇLARI OLAN KAZALAR (Seviye 5)

4.4 ÜLKEMİZDE GERÇEKLEŞEN RADYASYON KAZALARI

5.NÜKLEER SANTRALLERİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

6.ÜLKELERİN NÜKLEER ENERJİ KAYNAKLI ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN DÖNEMSEL TERCİHLERİ

7.TÜRKİYE`DE NÜKLEER ENERJİDEN ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN SÜREÇ

8.TÜRKİYE`DE ELEKTRİK ÜRETİMİ İÇİN NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ KURULMASININ ARDINDA YATAN GERÇEKLER

8.1 ARZ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AÇISINDAN AKKUYU NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ`NİN GEREKLİLİĞİNİN İRDELENMESİ

8.2 İTHAL ENERJİ KAYNAKLARINA BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI AÇISINDAN AKKUYU NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ`NİN İRDELENMESİ

8.3 RUSYA HÜKÜMETİYLE YAPILAN ANLAŞMANIN DETAYLARI

9.NÜKLEER ENERJİNİN EKONOMİSİ

9.1 YAPIM MALİYETLERİ

9.2 İŞLETME-BAKIM MALİYETLERİ

9.2.1 İşçilik-Bakım Giderleri

9.2.2 İşletme Performansı (Kapasite Faktörü)

9.3 YAKIT MALİYETLERİ

9.4 SÖKÜM MALİYETLERİ

9.5 NÜKLEER ATIKLARIN BERTARAFI MALİYETLERİ

9.6 KARBON SALIMI MALİYETLERİ

9.7 NÜKLEER SANTRALLERİN ÖMRÜ VE MALİYETE ETKİSİ

9.8 NÜKLEER ENERJİ EKONOMİSİ BÖLÜMÜNE AİT SONUÇLAR

10. TMMOB VE EMO`NUN ELEKTRİK ÜRETİMİNDE NÜKLEER ENERJİ KULLANIMINA BAKIŞI

10.1 ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI`NIN NÜKLEER ENERJİ KULLANIMINA BAKIŞI

10.1.1 1954-1974, İlk Yirmi Yıl 

10.1.2 1974 – 1979 Geçiş Dönemi

10.1.3 1980 Sonrası

10.1.4 Çernobil Sonrası 147

10.2 TMMOB`NİN NÜKLEER ENERJİ KULLANIMINA BAKIŞI

10.2.1 1980 Öncesi Dönem

10.2.2 1980 ve Sonrası

11. TÜRKİYE`DE NÜKLEER SANTRAL KARŞITI MÜCADELENİN KISA TARİHÇESİ

11.1 AKKUYU`DA NÜKLEERE İLK HAYIR

11.2 ÇERNOBİL NÜKLEER SANTRAL KAZASININ MÜCADELEYE ETKİLERİ

11.3 NÜKLEER KARŞITI KONGRE

11.4 ENERJİ OPERASYONLARI

11.5 İKİLİ ANLAŞMALAR, FUKUŞİMA, AKKUYU, SİNOP

12. SONUÇ

KAYNAKLAR

EKLER


Dosyalar

NÜKLEER ENERJİ RAPORU-2013 (6842 KB)

 
  kitap.emo.org.tr
  
COPYRIGHT © 2010 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18
 

 
KEY İnternet Hizmetleri