TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
TMMOB

   Ana Sayfa    İletişim Bilgileri

Hakkımızda Tüm Kitaplar Kategoriler e-Kitaplar Yeni Kitaplar Çok Satılanlar Arama

SEPETİM: (Boş)

ATEX SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI


Stokta Yok

Yazar Adı:

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

ISBN No:

9786050102161


Yayın No:

SK/2011/10

Yayın Yeri:

ANKARA

Sayfa Sayısı:

208


 

Sunuş


Petrol, petrol ürünleri, kimya, doğal gaz, kömür madenleri, hububat siloları. şeker fabrikaları, kereste ve mobilya fabrikaları, ekmek fırın ve fabrikaları, ilaç sanayi, gıda sanayinin bazı kolları, gibi, yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeler ile uğraşan bir çok sanayi sektöründe normal çalışmada, arıza veya bakım gibi hallerde (gaz, toz veya yanıcı sıvı buharı gibi nedenler ile), patlayıcı ortam oluşmaktadır. Bu ortamlar ile ilgili düzenlemelerin genel adı ATEX Direktifleri olarak anılmaktadır. 

Parlayıcı ve patlayıcı ortamlarla ilgili olarak; "ulusal ve uluslararası mevzuat uygulamaları, personel eğitimi, iş ve işçi sağlığı güvenliği, kamusal denetim, ürün belgelendirme" konularının yer aldığı sempozyum; bu alandaki sektörlerde çalışanları, üreticileri, ürün geliştirenleri, ürün kullanıcıları, denetim sürecinde yer alanlar ile mevzuat yapıcılarını bir araya getirmeyi hedeflemiştir.

Ülkemizde ilk defa yapılan "ATEX (Parlayıcı ve Patlayıcı Ortamlarda Güvenlik) Sempozyumu" TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası sekretaryasında; Çevre Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası ile Petrol Mühendisleri Odası`nın katkılarıyla düzenlenmiştir. Sempozyum; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı`nın desteğiyle de 22-23-24 Eylül 2011 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Sempozyumda birçok konuda bildiri sunulmuş, tartışmalar yapılmış ve sektörün her kademesinden katılımcılar sempozyumda görüşlerini paylaşmışlardır. Bu nedenle sempozyum amacına ulaşmıştır.

Alanında ülkemizde ilk olan ATEX Sempozyumu niteliği ve niceliğiyle önemli bir başlangıç olmuştur. En az iki yıllık periyotlarda, katılımın daha da arttırılarak, 2. Atex Sempozyumu`nun Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü katkılarıyla ilgili meslek odalarının ortak etkinliği olarak, gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Sempozyumu destekleyen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı`na, TÜRKAK`a, MKEK`e, BOTAŞ`a ve TSE`ye, emeği geçen düzenleme kurulu ve danışma kurulu üyelerine, maddi destek veren kuruluşlarımıza ve sempozyumu düzenleyen odalarımızın çalışanlarına, bildirileri ile katkı koyan katılımcılara teşekkür ederiz.

Cengiz GÖLTAŞ
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
42. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı
Ocak 2012


İçindekiler


Açılış Konuşmaları 9

Birinci Oturum 21

94/9/AT ATEX Yönetmeliği Onaylanmış Kuruluş ve Ürün Belgelendirme, Salih Aydın 23

Patlayıcı Ortamlarda Güvenlik ve Denetim, Nurettin Terzioğlu 29

Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Kendinden Korumalı Cihazlar, Gürsel Eratak 35

    Soru ve Cevaplar 39

İkinci Oturum 47

Dünyada Yaşanan Büyük Endüstriyel Kazalar-ATEX Direktiflerine Neden İhtiyaç Duyuldu?,

Özlem Özkılıç 49

İş Teftiş Kurulu İnceleme ve Raporlarındaki Yayın ve Patlama İş Kazaları,

Özlem Özkılıç 53

Patlayıcı Atmosferlerin (ATEX) Patlama Davranışları, Abdurrahman İnce 57

Patlama Risk Değerlendirmesinde Bulanık Mantık Kullanımı,

 Merve Ercan Kalkan, Veli Deniz 61

İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme,

 Tevfik Güneş 67

    Soru ve Cevaplar 79

Üçüncü Oturum 87

Meskenlerde Elektrik Tesisatlarından ya da Elektrikli Cihazlardan Kaynaklanabilecek Yangın Risklerinin Analizi, Mehmet Cem Şengöz, Mustafa Merdan 89

Ülkemiz İtfaiye Teşkilatlarında Kişisel Korunma ve Müdahale Anlamında ATEX Direktiflerinin Uygulanabilirliği ve Kullanımı, Bülent Buldu 95

SAFEX  INTERNATIONAL Nedir?, Zafer Sönmez 101

Soru ve Cevaplar 109

Dördüncü Oturum 119

Patlayıcı Ortamlarda Elektrik Şebekesi ve Elektrik Tesisatı Tasarım ve Kurulumu,

M. Kemal Sarı 121

Patlayıcı Ortam Bulunan Tesislerde Projelendirme ve Ruhsat İşlemleri,

Murat Yapıcı 147

Endüstriyel Tesislerde Patlayıcı Yanıcı ve Zehirli Gazlar İçin Gaz Algılama Sistemleri,

Özkan Karataş 151

Patlayıcı Madde Üretimi ve Ortamlarında ATEX Uygulamalarına Bir Yaklaşım,

Süleyman Polat 159

Yasal Parametrelerde Uygunsuzluk ve Uyumsuzluk, Halil Kutlu 167

Soru ve Cevaplar 173

Panel; Ulusal Mevzuat ve Uygulamaları 181

ATEX Sempozyumu Sonuç Bildirgesi 205

Dosyalar

ATEX SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI (10313 KB)

 
  kitap.emo.org.tr
  
COPYRIGHT © 2010 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18
 

 
KEY İnternet Hizmetleri