TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
TMMOB

   Ana Sayfa    İletişim Bilgileri

Hakkımızda Tüm Kitaplar Kategoriler e-Kitaplar Yeni Kitaplar Çok Satılanlar Arama

SEPETİM: (Boş)

ELEKTRİK TESİSLERİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ VE UYGULAMA ESASLARI


Stokta Yok

Yazar Adı:

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

ISBN No:

978-605-01-0254-3


Yayın No:

TY/2011/2

Yayın Yeri:

ANKARA

Sayfa Sayısı:

787


 

Giriş


Bu yayınımızı aşağıdaki bağlantıdan PDF formatında indirebilirsiniz. Ancak basılı olarak edinmek istiyorsanız yandaki bağlantıdan sepete ekleyebilirsiniz. Ancak 09 Ocak 2012 tarihinde baskılı olarak yayına girecektir.

ELEKTRİK TESİSLERİ GENEL TEKNİK ŞAR TNAMESİ VE UYGULAMA ESASLARI


Sunuş


Kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), günün gereklerine, koşullarına ve olanaklarına uygun olarak mesleğin üye toplum ve ülke yararlarına göre uygulanması ve geliştirlmesi için gerekli çabaları göstermek , uzmanlık alanında ülke çıkarlarına uygun politikalar üreterek bunları savunmak, kamuoyu oluşturmak, ilgilileri uyarmak, resmi makamlar ve öteki ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, önerilerde ve girişimlerde bulunmak, gerektiğinde çalışma alanına ilişkin olarak kanuni yollara başvurmak amaçları ile kurulmuştur.


Ülkemizde elektrik tesislerinin yapılmasına dair yönetmeliklerin, günümüz teknolojik gelişmeleri yanında çok geride kalması nedeniyle 6235 sayılı yasadan gelen görevi gereği EMO mevcut yönetmeliklerin uluslar arası standartlara uygun olarak güncellenmesi çalışmalarını yürütmektedir.

Bu doküman Elektrik Mühendisleri Odası`nın yaklaşık 10 yıllık bir çalışmasının ürünüdür. Çalışmaların sunulduğu ilgili bakanlıkların bu taslak çalışmaları değerlendirmesi hedeflenmesine rağmen aradan geçen 6 yıl içinde en ufak bir çalışma yapılmamış olması, hatta bir değerlendirme komisyonu dahi kurulmamış olması üzüntü vericidir.

Elektrik Mühendisleri Odası, mesleğin üye toplum ve ülke yararlarına göre uygulanması ve geliştirilmesi için gerekli çabaları göstermek amacıyla yaptığı bu teknik çalışmaları EMO şartnamesi olarak yayınlama kararı alarak, hem yıllarca bu çalışmaların içinde yer alan hocalarımızın, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli meslektaşlarımızın ve konusunda uzman üyelerimizin emeklerinin zayii etmemek hem de uluslar arası standartlara uygun olarak hazırlanmış olan dokümandan projeci ve müteahhit olarak çalışan üyelerimiz ile ileride meslektaşımız olacak öğrencilerin faydalanması ve mesleğin gelişimine katkı sağlaması amaçlanmıştır.

Avrupa Birliği standartları ile ülkemiz koşullarına uygun olarak güncellenen Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Taslağı çalışması Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi`nde kurulan komisyon marifeti ile 2005 yılı haziran ayında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına sunulmuştur. Yönetmelik taslağının amacı elektrik tesisatı, elektriksel koruma ve denetleme ile ilgili teknik konulardaki maddelerin Avrupa Birliği "EN" ortak standardına uygun hale getirilmesi ile ilgili olup elektrik tesislerinin ilk kez devreye alma aşamasında yapılması gereken denetlemeler ile tesis çalışırken yapılacak periyodik denetlemeler yönetmeliğin en önemli kısımlarıdır.

Konu ile ilgili standartlar temin ve tercüme edilmiş, ülkemiz koşullarına uygun olarak düzenlenmiş ve 3,5 yıl süren uzun ve zahmetli bir çalışma sonucu taslak oluşturulmuş ve bakanlığa sunulmuştur. Çalışmalara üniversitelerden akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşlarında yıllarca kontrolluk ve işletme müdürlüğü yapmış üyelerimiz de katılmışlardır. Bakanlık ise yıllar boyu çalışmayı incelememiş, herhangi bir inceleme komisyonu dahi oluşturmamıştır. İçerik incelense elektriksel güvenlik ve korumaya dair tamamen teknik bir yönetmelik olduğu, şu anda yürürlükte bulunan yönetmeliğin idari maddelerinin mevcut şekli ile yeni taslağa aktarıldığı görülecektir.

Taslağı Elektrik Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan, 03/12/2003 tarih ve 25305 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik İç Tesisleri Hazırlama Yönetmeliği günümüz koşullarında proje yapılmasının yolunu açmakla birlikte yürürlükte bulunan bu yönetmeliğe uygun proje yapabilmek için gene uluslar arası yönetmeliklere uygun olarak yapılan çalışmanın değerlendirilmesi şarttır. Bu bağlamda proje yapma yönetmeliği uluslar arası standarda uygun olmasına rağmen tesisin yapılmasına dair yönetmeliğin eski ve çelişkilerle dolu olması nedeniyle, uluslararası standartlardan yararlanılarak oluşturulan metin meslektaşlarımızın faydalanması için EMO şartnamesi olarak yayınlanmıştır.

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamesinin güncellenmesi de Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi`ndeki Yönetmelikler Komisyonu`nun çalışmaları arasındadır. Oldukça geniş katılımlı oluşturulan komisyonda üretici firma temsilcileri ve müteahhit firmalar yanında, üniversitelerden akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşlarında yıllarca kontrolluk ve işletme müdürlüğü yapmış üyelerimiz ile konusunda uzman üyelerimizin müdahil olduğu 150 kişilik bir komisyonun yaptığı bu değerli çalışma Bayındırlık Bakanlığı`na sunulmasına rağmen maalesef dikkate alınmamıştır.

Kamu tarafından yayınlanan şartnamelerin ulusal veya uluslar arası kabul görmüş standartlara uygun tarafsız kurallar koyması gerekir. Örneğin ESE tipi olarak sınıflandırılabilecek paratonerler Avrupa Birliği ortak standardında (EN) ve dolayısıyla Türk Standartlarında (TSE) bulunmamaktadır. Ancak Bayındırlık Bakanlığı`nın yayımladığı şartnamenin ilk maddelerinde tüm malzemelerin TSE`li olması kural haline getirilmişken büyük bir çelişkiyle TSE`si olmayan malzeme şart olarak konulmuştur.

Uluslar arası EN 62305 standardına uygun Yıldırımdan Korunma Yönetmeliği, Elektrik Mühendisleri Odası  Bursa Şubesi tarafından oluşturulan üniversitelerden akademisyenler, konusunda uzman üyelerimizin katıldığı komisyon marifeti ile uzun erimli bir çalışma ile oluşturulmuştur. Ülke kaynaklarının doğru kullanılması ekseninde ulusal ve uluslar arası yıldırımdan korunma sisteminin üyelerimizin kullanımına sunulması amacıyla bu doküman yayımlanmıştır. Bu çalışmada da tüm ulusal ve uluslar arası mevzuat taranmış ulusal ve uluslar arası standartlar dışında herhangi bir kural yayınlanmamıştır.

Şartnamenin hazırlanmasında emeği geçen tüm meslektaşlarımıza teşekkür eder, bu dokümanın ülkemizdeki elektrik mühendisliği çalışmalarının gelişimine katkı sağlamasını dileriz.

 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
42. DÖNEM YÖNETİM KURULU
ARALIK 2011

 


İçindekiler


 1-ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ    4
BİRİNCİ BÖLÜM    5
GENEL ESASLAR1    5
1- AMAÇ    5
2- KAPSAM    5
3-DAYANAK    5
4- TANIMLAR    5
5- BİRİM FİYATLA İLGİLİ HUSUSLAR    6
6- SÖKÜM BEDELLERİ    7
7- İHZARAT    7
8- ÖLÇÜ BİRİMLERİ VE ÖLÇME ESASLARI    7
9- PROJELER    8
10- İMALAT VE MONTAJ DETAYLARI    9
11- STANDARTLAR    9
12- HERHANGİ BİR MALZEMENİN YERİNE KULLANILACAK MALZEMELER    9
13- ÇALIŞAN SİSTEMLERİN KAPATILMASI, DURDURULMASI VE BAĞLAMA MÜSAADESİ    9
14- TEMİZLEME VE AYARLAR    10
15- DENEMELER    10
16- ÇALIŞMALARIN KOORDİNE EDİLMESİ    10
17- ULAŞILABİLME    10
18- DIŞ DUVARLARDAKİ AÇIKLIKLAR    10
19- İZİN VE RUHSATNAMELER    11
20- KANUN, TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER    11
21- SİSTEMLERİN VE CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM VE TEMİZLİKLERİNİN YAPILMASI    11
21.1- Geçici kabulden önce    11
21.2- Geçici kabul ile kesin kabul arasında    11
21.3- Cihaz plakaları    12
21.4- Dağıtım tabloları    12
21.5- Tanıtma, işletme ve bakım el kitabı    12
İKİNCİ BÖLÜM    14
KUVVETLİ AKIM ELEKTRİK TESİSATI    14
22- KAPSAM    14
23- TABLOLAR    14
23.1- Ana Tablo ve Büyük güçlü Dağıtım tabloları    14
23.2- Dağıtım (Talî) tabloları    16
23.3- Etanş Dağıtım tabloları    18
23.4- Sayaç tabloları    18
23.5- Diğer tablolar    18
24- İÇ TESİSAT HATLARI    19
24.1- Genel    19
24.22- Yükseltilmiş döşeme altı tesisat sistemi    20
24.23- Güvenlik ve Güvenlik hatları    21
25- KABLO TAŞIYICILARI VE BARALI KANALLAR    22
25.1- Kablo taşıyıcıları    22
25.2- PVC kanallar:    25
25.3- Baralı kanallar (Busbar)    26
26- ALÇAK GERİLİM ŞEBEKESİ İÇİN DAĞITIM TESİSLERİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİNE BAKINIZ.    26
27- ÇEVRE AYDINLATMASI    26
28- AYDINLATMA ARMATÜRLERİ    26
28.1- Genel özellikler    26
28.2- Akkor lambalı aydınlatma armatürleri    27
28.3- Fluoresan aydınlatma armatürleri    30
28.4-Kompak fluoresan/metal halide lambalı sıva üstü/gömme armatürler    32
28.5-Dekoratif amaçlı fluoresan lambalı asma tavan armatürleri    32
28.6-Dekoratif amaçlı fluoresan lambalı aluminyum asma tavan armatürleri    33
28.7- Yol ve bahçe aydınlatma armatürleri    33
28.8- Projektörler    35
28.9- Ameliyathane Armatürleri    36
28.10- Negatoskop (Röntgen filmi aydınlatma cihazı)    37
29- YATAKBAŞI ÜNİTELERİ    37
29.1- Yoğun bakım yatakbaşı ünitesi    37
29.2- Hasta yatakbaşı ünitesi:    38
29.3- Hasta odası cihazları için güvenli besleme sistemi    39
30- KOMPANZASYON    40
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM    41
ZAYIF AKIM ELEKTRİK TESİSATI    41
31- IŞIKLI VE NUMARATÖRLÜ ÇAĞIRMA TESİSATLARI    41
32- KAPI ZİLİ VE KAPI OTOMATİĞİ TESİSATI    42
33- HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMİ    42
33.2- Konvansiyonel hemşire çağrı sistemi    42
33.3- Adresli hemşire çağrı sistemi    45
34- BİNA İÇİ TELEFON TESİSATI    47
34.1-Kapsam    47
34.2- Tanımlar    47
34.3- Standartlar    48
34.4- Telefon tesisat sortisi (Telefon priz tesisatı):    48
34.5- Ana hat tesisatı:    48
34.6- Telefon terminal kutuları:    48
34.7. Servis sağlayıcı şirket şebekesine bağlantı tesisatı:    49
34.8.  Bina içi telefon tesisatı topraklaması:    49
34.9.  Bina içi telefon tesisatı projesinin hazırlanmasında uyulacak esaslar:    50
34.10- Site içi telefon tesisatı:    51
35- KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA VE UYARI SİSTEMİ    53
35.1-  Kapsam    53
35.2- Sistem tasarımı ve genel özellikleri    53
35.3- Sistemin ana ve yardımcı elemanları    54
35.4- Konvansiyonel Yangın Algılama ve Uyarı Kontrol Paneli    55
35.5- Konvansiyonel tekrarlayıcı panel    55
35.6- Konvansiyonel dedektörlerin genel özellikleri;    55
35.7- Konvansiyonel optik duman dedektörü    56
35.8- Konvansiyonel sabit sıcaklık ısı dedektörü    56
35.9- Kombine ısı dedektörü    56
35.10- Konvansiyonel optik duman ve sıcaklık dedektörü    56
35.11- Konvansiyonel ışın Tipi Duman Dedektörü    56
35.12- Aktif Hava Emmeli Çok Hassas Duman Dedektörü    57
35.13- Kablo tipi sıcaklık dedektörü    58
35.14- Konvansiyonel karbon monoksit gaz dedektörü:    58
35.15- Konvansiyonel patlayıcı gaz dedektörü    60
35.16- Konvansiyonel dâhili yangın uyarı butonu    60
35.17- Konvansiyonel harici yangın uyarı butonu    60
35.18- Dâhili elektronik yangın uyarı sireni    60
35.19- Dâhili elektronik yangın uyarı flaşörü    61
35.20- Dâhili elektronik yangın uyarı flaşörlü sireni    61
35.21- Harici elektronik yangın uyarı sireni    61
35.22- Harici elektronik yangın uyarı flaşörlü siren    61
35.23- Paralel uyarı lambası    61
36- ANALOG ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE UYARI SİSTEMİ    62
36.1- Kapsam    62
36.2- Sistem tasarımı ve genel özellikleri    62
36.3- Sistemin ana ve yardımcı elemanları    63
36.4- Analog adresli yangın algılama ve uyarı paneli    64
36.5- Tekrarlayıcı panel    65
36.6- Analog adresli dedektörler    65
36.7- Analog adresli optik duman dedektörü    66
36.8- Analog adresli sabit sıcaklık dedektörü    66
36.9- Analog adresli sıcaklık artış hızı dedektörü    66
36.10- Analog adresli kombine optik duman ve sıcaklık dedektörü    67
36.11- Işın tipi duman dedektörü    67
36.12- Adresli yangın alarm butonu    67
36.13- Adresli saha kontrol modülleri    67
36.13.1- Adresli kısa devre izolatör modülü    67
36.13.2-Adresli bölge denetim modülü    68
36.13.3- Adresli Sesli ve/veya ışıklı uyarı kontrol modülü    68
36.13.4- Adresli röle modülü    68
36.13.5- Adresli kontak izleme modülü    69
36.14- Dâhili elektronik yangın uyarı sireni    69
36.15- Dâhili elektronik yangın uyarı flaşörü    69
36.16- Dâhili elektronik yangın uyarı flaşörlü siren    69
36.17- Harici elektronik yangın uyarı sireni    69
36.18- Harici elektronik yangın uyarı siren flaşörü    69
36.19- Paralel ihbar lambası    69
36.20- Yardımcı güç kaynağı    69
36.21 Adresli patlayıcı gaz dedektörü    70
36.22 Adresli karbonmonoksit gaz dedektörü    70
37- ACİL DURUM AYDINLATMA VE YÖNLENDİRME SİSTEMİ    71
37.1- Kapsam ve genel özellikler    71
37.2- Acil durum  aydınlatma üniteleri:    72
37.3- Acil durum yönlendirme üniteleri    74
37.4- Acil durum dönüştürme üniteleri    76
38- GENEL YAYIN (SESLENDİRME) VE ANONS SİSTEMİ    78
38.1- Kapsam    78
38.2- Sistem    78
38.3- Genel özellikler    78
38.4- Kaynak Cihazları    79
38.5- Kontrol Modülleri    79
38.6- Önyükselticiler (Preamplifikatörler)    80
38.7- Anons Mikrofon Ünitesi    80
38.8- Güç Amplifikatörü    81
38.9- Cihaz Dolabı    81
38.10- Ses Kontrol Panelleri    81
38.11- Hoparlörler    82
38.12- Kablolar    82
39- FM-VHF-UHF VE UYDU ANTEN ORTAK TV SİSTEMİ    83
39.1- Kapsam    83
39.2- Sistem    83
39.3- Genel özellikler    83
39.4- Yükselteçler (Ana Hat-Dağıtım ve Bina İçi)    85
39.5- Antenler    86
39.6- Dağıtıcı ve bölücüler    87
39.7- Prizler    87
39.8- Kablolar    87
39.9- Konnektörler    87
39.10- Cihaz dolabı    87
40-DIŞ KAPI İLE KONUŞMA SİSTEMİ    89
40.1-Kapsam    89
40.2-Kapsam Dışı    89
40.3-Tanımlar    89
40.4-Sistem    90
40.5-Genel özellikler    90
41-VERİ İLETİŞİM (DATA) SİSTEMİ    92
41.1- Giriş    92
41.2- Proje Esasları    93
41.3 Ürün Esasları    95
42- KAPALI DEVRE TELEVİZYON (KDTV) SİSTEMLERİ    100
42.1- kapsam    100
42.2- Genel kurallar    100
42.3- Sistem    100
42.4- Siyah beyaz kameralar    101
42.5- Renkli kameralar    101
42.6-  Gece / Gündüz kameralar    103
42.7-  Hareketli dome kamera    104
42.8- Siyah beyaz monitörler    105
42.9- Renkli monitörler    105
42.10- LCD monitörler    106
42.11- Mercekler    107
42.12- Harici kamera mahfazaları ve harici mahfaza ayakları    107
42.13- Dâhili kamera ayakları    107
42.14- Sayısal kaydediciler    107
42.15-Video matriks anahtarlayıcılar    108
42.16- Sinyal dağıtıcılar    109
42.17- Klavyeler    109
42.18- Konnektörler    109
42.19- Kablolar    109
42.20- Fiber optik dönüştürücüler    110
42.21- Rack    110
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM    111
TELEFON SANTRALLARI    111
43- ELEKTRONİK TİP TAM OTOMATİK TELEFON SANTRALI    111
43.1- Kapsam    111
43.2- Sistem    111
43.3- Genel özellikler    111
43.4- İşletim özellikleri    112
43.5- Operatör konsolu    112
43.6- Robot operatör ve mesaj kutusu    113
43.7- Çağrı kayıt, raporlama ve ücretlendirme sistemi    114
43.8- Teknik dokümanlar    114
43.9- Garanti    115
44- ISDN TİP SAYISAL TELEFON SANTRALİ    116
44.1- Kapsam    116
44.2- Genel özellikler    116
44.3- Sistem özellikleri    116
44.4- Abone özellikleri    119
44.5- Çağrı alma özellikleri    119
44.6- Operatör özellikleri    121
44.7-Telefon setleri ve özellikleri    121
44.8- Analog telefon    124
44.9- Dect sistemi (kablosuz telefon sistemi)    124
44.10. IP Telefon setleri    124
44.11- IP telefon uygulamaları (Internet Protokolü)    125
44.12- Robot operatör ve mesaj kayıt (sesli posta) sistemi    126
44.13- Ücretlendirme ve faturalandırma sistemi    127
44.14- İşletme ve bakım özellikleri    128
44.15- Güç kaynağı (redresör ünitesi)    128
44.16- Ana dağıtım çatısı (MDF)    128
44.18- Teknik servis ve garanti    129
44.19- Tekliflerle birlikte istenen dokümanlar    129
44.20- Kontrol ve muayene    130
44.21- Sistem kapasitesi    130
44.22 İlgili Standartlar    131
BEŞİNCİ BÖLÜM    133
ASANSÖRLER    133
45- ASANSÖR TESİSATI    133
45.1-Kapsam    133
45.2- Asansör sınıfları:    133
45.3- Genel kurallar    133
45.4- Asansör boşluğu (kuyu-kuyu alt ve üst boşluğu)    136
45.5- Makina ve makara daireleri    137
45.6- Durak kapıları    137
45.7- Kabin    137
45.8- Kabin kapıları    137
45.9- Askı tertibatı, halat ağırlığını dengeleme ve aşırı hıza karşı koruma    138
45.10- Kılavuz raylar, tamponlar ve sınır güvenlik kesicileri    138
45.11- Tahrik sistemi    138
45.12- Elektrik tesisatı ve aksamı    138
45.13- Elektrik arızalarına karşı korunma, kumandalar, öncelikler    138
45.14- Uyarı levhaları, işaretlemeler ve işletme talimatları    138
45.15- Son kontrol, deneyler ve tutulacak kayıtlar    139
45.16-  Asansör planları ve hesapları    139
45.17- Asansör tesisatının kabulü    139
45.18  İlgili Standartlar:    139
ALTINCI BÖLÜM    142
YEDEK GÜÇ KAYNAKLARI    142
46- DİZEL ELEKTROJEN GRUBU    142
46.1- Kapsam    142
46.2-  Standartlar    142
46.3- Boyutların kontrolu    142
46.4- Dizel motor    143
46.5- Dizel motorun genel teknik özellikleri    143
46.6- Motorun sürekli net faydalı gücü    144
46.7- Motorun yakıt tüketimi    144
46.8- Regülasyon    145
46.9- Alternatörün teknik özellikleri    145
46.10- Kumanda panosu    146
46.12- Akü şarj ünitesi    149
46.13- Montaj    149
46.14- Eğitim    150
46.15- Teknik dokümantasyon    150
46.16- Tekliflerde dizel motora ait bildirilecek teknik özellikler    151
46.17- Tekliflerde, alternatöre ait bildirilecek teknik özellikler    152
46.18- Kabul işlemleri    152
46.19- Garanti    153
46.20- Yedek malzeme ve avadanlık    153
46.21-  Uygunluk Kriteri    153
46.22-  İlgili Standartlar    153
YEDİNCİ BÖLÜM    154
YILDIRIMDAN KORUNMA (YILDIRIMLIK) TESİSLERİ    154
47- YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSLERİ    154
47.1- Kapsam    154
47.2-Yıldırımdan korunma sisteminin sınıflandırılması, tasarımı, tesisi ve bakımına ilişkin esaslar    154
47.4 - İç yıldırımdan korunma sistemi (İç YKS)    163
47.5- YKS`nin denetim ve bakımı    169
SEKİZİNCİ BÖLÜM    172
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)    172
48-STATİK UPS    172
48.1- Kapsam ve genel esaslar    172
48.2- A grubu KGK donanımları    175
48.3- B grubu KGK donanımları    175
48.4- C grubu KGK donanımları    176
48.5- D grubu KGK donanımları    178
DOKUZUNCU BÖLÜM    182
KAPI GİRİŞ KONTROL SİSTEMLERİ    182
49-KARTLI GİRİŞ KONTROL SİSTEMİ    182
49.1- Kapsam    182
49.2- Genel özellikler    182
49.3- Sistem    182
49.4- Merkezi santral ve işletim yazılımı    182
49.5- Okuyucu santralları    183
49.6- Yedekli (Backup`lı) besleme paneli    183
49.7- Kart okuyucuları    184
49.8- Proximity kartlar    184
49.9- Manyetik kontak    184
49.10- Kapı açma butonu    184
ONUNCU BÖLÜM    185
SAAT SİSTEMLERİ    185
50- MERKEZİ SAAT SİSTEMİ    185
50.1 Kapsam    185
50.2 Sistem    185
50.3 Ana saat ünitesi    185
50.4 Tali saat üniteleri    186
50.5 Kablolar    186
50.6 Montaj    186
50.7 Dokümantasyon    186
2-ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ    188
BÖLÜM 1    189
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, UYGULAMA VE TANIMLAR    189
MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM    189
MADDE 2 - DAYANAK    190
MADDE 3 - UYGULAMA    190
MADDE 4- TANIMLAR    190
BÖLÜM 2    205
GENEL VE YÖNETİMLE İLGİLİ HÜKÜMLER    205
MADDE 5- KISALTMALAR    205
MADDE 6- ELEKTRİK İÇ TESİS İŞLERİN YAPILMASI    205
MADDE 7- ELEKTRİK TESİSATÇILARININ İŞLETMEYE KAYDOLMASI    205
MADDE 8- TESİSİN BAŞKA BİR ELEKTRİK TESİSATÇISI TARAFINDAN TAMAMLANMASI    206
MADDE 9- KURULU TESİSLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ YA DA BÜYÜTÜLMESİ    206
MADDE 10- KURULU GÜÇLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ    207
MADDE 11 – ELEKTRİK TESİSATÇISININ İŞE BAŞLAMASI    207
MADDE 12- TESİSİN YAPIMINA BAŞLANILDIĞININ İŞLETMEYE BİLDİRİLMESİ    207
MADDE 13 – TESİSTE YAPILABİLECEK DEĞİŞİKLİKLER    207
MADDE 14 – YAPILMIŞ TESİSLERİN KULLANILMASI VE İNSANLARIN UYARILMASI    207
MADDE 15 – İŞLETMEDEN ELEKTRİK BAĞLANTISININ YAPILMASININ İSTENMESİ    207
MADDE 16 – KİRACILARLA YAPI SAHİPLERİ ARASINDA ANLAŞMAZLIKLAR    208
MADDE 17 – ABONENİN ŞEBEKEYE BAĞLANMASI    208
MADDE 18 - ENERJİ ODASI, KABLO BACASI(KABLO ŞAFTI), DAĞITIM TABLOLARI, A.G. SAYAÇ VE SAYAÇ ALTLIKLARI, KOMPANZASYON TESİSLERİ    208
MADDE 19- SİSTEM SEÇİMİ    209
MADDE 20 – İÇ TESİSLERİN DENETLENMESİ VE MUAYENESİ    209
MADDE 21 – ELEKTRİK TESİSATÇININ SORUMLULUĞU    210
MADDE 22- YÖNETMELİĞE UYGUN OLMAYAN TESİSLER    210
MADDE 23 – YÖNETMELİĞE UYMAYAN ELEKTRİK TESİSATÇILARI    210
MADDE 24 – TESİSLERDE KULLANILACAK GEREÇLER VE CİHAZLAR    210
MADDE 25 – GEÇİCİ TESİSLER    210
MADDE 26 – İZİN  VERİLEN GERİLİM DEĞİŞME ORANI    210
MADDE 27 - İZİN VERİLEN EN BÜYÜK YÜK DEĞERİ    211
BÖLÜM 3    212
TEKNİK KONULARLA İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER    212
MADDE 28- TEMEL PRENSİPLER    212
28A- ELEKTRİK ÇARPMASINA KARŞI KORUMA    212
28B - ISIL  ETKİLERE KARŞI KORUMA    212
28C -  AŞIRI AKIMA KARŞI KORUMA    213
28D - HATA AKIMINA KARŞI KORUMA    213
28E - AŞIRI GERİLİME KARŞI KORUMA    213
MADDE 29- TASARIM    213
MADDE 30- ELEKTRİK DONANIMININ SEÇİMİ    216
BÖLÜM 4    217
ELEKTRİK TESİSATLARININ MONTAJI, DOĞRULANMASI, PERİYODİK DENETİM VE DENEYLERİ    217
MADDE 31 - MONTAJ    217
MADDE 32- DOĞRULAMA    217
MADDE 33- PERİYODİK DENETİM VE DENEYLER    217
BÖLÜM 5    218
GENEL KARAKTERİSTİKLERİN BELİRLENMESİ    218
MADDE 34- EŞZAMANLI GÜÇ    218
MADDE 35 – GERİLİM ALTINDA BULUNAN İLETKENLERİN DÜZENLENMESİ VE TOPRAKLAMA SİSTEMİNİN TİPİ    218
MADDE 36-  BESLEMENİN NİTELİĞİ    218
MADDE 37-  TESİSATIN DEVRE DÜZENLEMESİ    219
MADDE 38- DIŞ  ETKİLER    219
MADDE 39- UYUMLULUK    220
MADDE 40- BAKIM    220
BÖLÜM 6    221
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ    221
MADDE 41-    221
ELEKTRİK ÇARPMASINA KARŞI KORUMA    221
MADDE 42 – DOĞRUDAN VE DOLAYLI DOKUNMAYA KARŞI BİRLİKTE KORUMA    221
MADDE 43- DOĞRUDAN DOKUNMAYA  KARŞI KORUMA    224
MADDE 44- DOLAYLI DOKUNMAYA  KARŞI KORUMA    226
GENEL    227
TN SİSTEM    228
TT SİSTEM    230
IT SİSTEM    231
TAMAMLAYICI POTANSİYEL DENGELEME    233
MADDE 45- ISIL ETKİLERE KARŞI KORUMA    239
MADDE 46- ZARARLI ISIL  ETKİLERE VE YANGINA KARŞI KORUMA    240
MADDE 47   YANMALARA KARŞI KORUMA    241
MADDE 48- AŞIRI ISINMAYA KARŞI KORUMA    241
AŞIRI AKIMA KARŞI KORUMA    242
MADDE 49- GENEL    242
IT SİSTEMLERİNDE AŞIRI YÜK KORUMA CİHAZLARI    243
MADDE 50 - KORUMA CİHAZLARININ YAPISI    243
MADDE 51- AŞIRI YÜK AKIMINA KARŞI KORUMA    243
MADDE 52- HATA AKIMINA KARŞI KORUMA    244
MADDE 53- AŞIRI YÜK AKIMI VE HATA AKIMI KORUMASINDA KOORDİNASYON    249
MADDE 54- BESLEME KAYNAĞININ KARAKTERİSTİKLERİ İLE AŞIRI AKIMIN SINIRLANDIRILMASI    249
AŞIRI GERİLİME KARŞI KORUMA    250
MADDE 55- ATMOSFER KAYNAKLI VEYA ANAHTARLAMA NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN AŞIRI GERİLİMLERE KARŞI KORUMA    250
MADDE 56-  DÜŞÜK GERİLİME KARŞI KORUMA    251
MADDE 57- AYIRMA VE ANAHTARLAMA    252
MADDE 58- AYIRMA    253
MADDE 59- MEKANİK BAKIM İÇİN AÇMA    254
MADDE 60- ACİL ANAHTARLAMA    255
MADDE 61- İŞLEVSEL ANAHTARLAMA (KONTROL-KUMANDA-FONKSİYON)    256
BÖLÜM  7    258
DIŞ ETKİLERLE   OLUŞAN TEHLİKELERE KARŞI KORUMA ÖNLEMLERİNİN SEÇİMİ    258
MADDE 62- YANGIN TEHLİKESİ BULUNAN ALANLARDA ALINACAK ÖNLEMLER    258
BÖLÜM 8    261
DONANIMIN   SEÇİMİ VE MONTAJI    261
MADDE 63- GENEL    261
MADDE 64- STANDARTLARA UYGUNLUK    261
MADDE 65- ÇALIŞMA ŞARTLARI VE DIŞ ETKİLER    261
MADDE 66- İŞARETLEME    262
MADDE 67- PERİYODİK KONTROL, DENEME VE UYARILAR    265
MADDE 68- KARŞILIKLI ZARARLI ETKİLER    267
MADDE 69- HAT SİSTEMLERİNİN TİPLERİ    267
TABLO 8    269
Hat Sistemlerinin Seçilmesi    269
TABLO 9    270
Hat Sistemlerinin Montajı    270
Tesisat Yöntemleri (Örnekler)    271
Tablo 10 `un devamı    273
Tablo 10`un devamı    274
Tablo 10`un devamı    275
Tablo 10`un devamı    276
MADDE 71- AKIM TAŞIMA KAPASİTELERİ    281
MADDE 72- İLETKENLERİN KESİTLERİ    284
MADDE 73  TÜKETİCİ TESİSLERİNDE GERİLİM DÜŞÜMÜ    285
MADDE 74- ELEKTRİKSEL BAĞLANTILAR    287
MADDE 75- YANGIN YAYILMASINI ÖNLEMEK İÇİN SEÇİM VE MONTAJ ŞARTLARI    289
MADDE 76-  DİĞER TESİSATLARA YAKINLIK    290
MADDE 77- DEVAMLILIĞI SAĞLAYICI KORUMA VE TEMİZLİK İLE İLGİLİ SEÇİM VE MONTAJ    292
BÖLÜM 9    293
BAĞLAMA TESİSLERİ    293
(KORUMA, AYIRMA VE ANAHTARLAMA İÇİN)    293
MADDE 78- ORTAK KURALLAR    293
MADDE 79-  ELEKTRİK ÇARPMASINA KARŞI KORUMA CİHAZLARI    293
MADDE 80- DÜŞÜK  GERİLİME KARŞI KORUMA CİHAZLARI    296
MADDE 81- AYIRMA VE ANAHTARLAMA CİHAZLARI    296
BÖLÜM 10    299
TOPRAKLAMA DÜZENLEMELERİ VE KORUMA İLETKENLERİ    299
MADDE 82- GENEL    299
MADDE 83- TOPRAĞA OLAN BAĞLANTILAR    299
MADDE 84- KORUMA İLETKENLERİ    301
MADDE 85- KORUMA AMAÇLI TOPRAKLAMA DÜZENLEMELERİ    305
MADDE 86- KORUMA VE FONKSİYON AMAÇLI BİRLEŞİK TOPRAKLAMA DÜZENLEMELERİ    305
MADDE 87- POTANSİYEL DENGELEME İLETKENLERİ    306
BÖLÜM 11    307
DİĞER CİHAZLAR    307
MADDE 88- ENERJİ ÜRETİM BİRİMLERİ    307
MADDE 89- DÖNER MAKİNELER    310
MADDE 90- AKSESUARLAR    311
MADDE 91- TÜKETİM ARAÇLARI    313
MADDE 92-  TRANSFORMATÖRLER    315
BÖLÜM 12    317
GÜVENLİK  SİSTEMLERİ  İLE  İLGİLİ GEREÇLER    317
MADDE 93- GENEL    317
MADDE 94-  KAYNAKLAR    317
MADDE 95- DEVRELER    318
MADDE 96- CİHAZLARIN UYGUN KULLANIMI    318
MADDE 97- PARALEL ÇALIŞAMAYAN BESLEME KAYNAKLARINA SAHİP GÜVENLİK SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ ÖZEL KURALLAR.    318
MADDE 98- PARALEL ÇALIŞABİLEN BESLEME KAYNAKLARINA SAHİP GÜVENLİK SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ ÖZEL KURALLAR.    318
BÖLÜM 13    320
İLK  DENETLEME  VE DENEYLER    320
MADDE 99- GENEL    320
MADDE 100- GÖZLE DENETLEME    320
MADDE 101- DENEMELER    321
MADDE 102- TESİSATTAKİ EKLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER    326
BÖLÜM 14    327
PERİYODİK DENETLEME VE DENEYLER    327
MADDE 103- GENEL    327
MADDE 104- DENETLEME VE DENEY SIKLIĞI    327
BÖLÜM 15    329
BELGELENDİRME  VE RAPORLAMA    329
MADDE 105- GENEL    329
MADDE 106- İLK KONTROLLER    329
MADDE 107- DEĞİŞİKLİKLER VE EKLEMELER    330
MADDE 108- PERİYODİK    330
BÖLÜM 16    331
ÖZEL TESİSATLAR VEYA YERLER İÇİN ÖZEL KURALLAR    331
MADDE 109-  GENEL    331
MADDE 110- BANYO VE DUŞ BULUNAN YERLER    331
MADDE 111- YÜZME HAVUZLARI VE DİĞER HAVUZLAR    335
MADDE 112- SAUNALARIN SICAK BÖLÜMLERİ    340
MADDE 113- YAPIM ALANLARI (ŞANTİYE TESİSLERİ)    342
MADDE 115- DAR İLETKEN YERLER (HAREKETİ SINIRLANDIRICI ALANLAR)    346
MADDE 116- KORUMA İLETKENİNDEN NORMAL ŞARTLARDA BÜYÜK AKIMLAR GEÇEN CİHAZLARIN TESİSATLARINDAKİ TOPRAKLAMA KURALLARI    347
MADDE 117- KARAVANLAR, VE MOTORLU KARAVANLAR İÇİN ELEKTRİK TESİSATI    350
ELEKTRİK BESLEMESİ İÇİN TALİMATLAR    352
BAĞLANTI YAPILIRKEN:    352
BAĞLANTIYI KESERKEN:    352
MADDE 118- KARAVAN PARKLARI İÇİN ELEKTRİK TESİSATI    354
MADDE 119  TIBBÎ YERLER    355
MADDE 120- DIŞ AYDINLATMA    363
MADDE 121- FUAR, GÖSTERİ VE SERGİ MAHALLERİ, SİRKLER, LUNAPARKLAR    364
MADDE 122-  MOBİLYALAR    368
MADDE 123- HAREKET EDEBİLEN ARAÇ TİPİ BİRİMLER VEYA TAŞINABİLİR BİRİMLER    369
MADDE 124-  MARİNALAR VE KÜÇÜK ÖZEL GEZİ TEKNELERİ    371
MADDE 125 – İLETİŞİM TESİSLERİ VE DİĞER TESİSLER    374
BÖLÜM 17    375
SON HÜKÜMLER    375
MADDE 126 - YÜRÜRLÜĞE İLİŞKİN HÜKÜMLER    375
EK A    376
AKIM TAŞIMA KAPASİTELERİ    376
A.1 GİRİŞ    376
A.2 ÇEVRE SICAKLIĞI    376
A.3 TOPRAĞIN TERMİK DİRENCİ    376
A.4 YALITILMIŞ İLETKEN VEYA KABLO GRUPLARI    377
A. 5 FARKLI KESİTLERİ OLAN GRUPLAR    377
A. 6  TESİSAT YÖNTEMLERİ    378
TABLO A.1   TESİSAT DÖŞEME YÖNTEMLERİNE GÖRE KULLANILACAK AKIM TAŞIMA KAPASİTELERİ LİSTESİ    380
TABLO A.2  TABLO A.1DEKİ TESİSAT ŞEKİLLERİNE GÖRE AKIM TAŞIMA KAPASİTELERİ    382
TABLO A.3  TABLO A.1DEKİ TESİSAT ŞEKİLLERİNE GÖRE AKIM TAŞIMA KAPASİTELERİ    383
TABLO A.4   TABLO A.1DEKİ TESİSAT ŞEKİLLERİNE GÖRE AKIM TAŞIMA KAPASİTELERİ    384
TABLO A.5  TABLO A.1DEKİ TESİSAT ŞEKİLLERİNE GÖRE AKIM TAŞIMA KAPASİTELERİ    385
TABLO A.6   TABLO A.1 DEKİ C TESİSAT YÖNTEMİNE GÖRE AKIM TAŞIMA KAPASİTELERİ    386
TABLO A.7   TABLO A.1 DEKİ C TESİSAT YÖNTEMİNE GÖRE AKIM TAŞIMA KAPASİTELERİ    387
TABLO A.8  TABLO A.1 DEKİ E, F VE G  TESİSAT YÖNTEMLERİNE GÖRE AKIM TAŞIMA KAPASİTELERİ    388
TABLO A.9  TABLO A.1 DEKİ E, F VE G  TESİSAT YÖNTEMLERİNE GÖRE AKIM TAŞIMA KAPASİTELERİ    389
TABLO A.10     TABLO A.1 DEKİ E, F VE G  TESİSAT YÖNTEMLERİNE GÖRE AKIM TAŞIMA KAPASİTELERİ   PVC YALITIM BAKIR İLETKEN    390
TABLO A.11  TABLO A.1 DEKİ E, F VE G  TESİSAT YÖNTEMLERİNE GÖRE AKIM TAŞIMA KAPASİTELERİ    PVC YALITIM ALUMİNYUM İLETKEN    391
TABLO A.12  TABLO A.1  DEKİ E, F VE G  TESİSAT YÖNTEMLERİNE GÖRE AKIM TAŞIMA KAPASİTELERİ    392
TABLO A.13   TABLO A.1 DEKİ E, F VE G  TESİSAT YÖNTEMLERİNE GÖRE AKIM TAŞIMA KAPASİTELERİ    393
TABLO A. 14   300C SICAKLIKTAN FARKLI HAVA SICAKLIKLARINDA DÖŞENMİŞ KABLOLAR İÇİN DÜZELTME FAKTÖRLERİ    394
TABLO A. 15   20 0C`DAN FARKLI TOPRAKTA KANAL İÇİNDEKİ KABLOLARIN AKIM TAŞIMA KAPASİTELERİNE UYGULANACAK DÜZELTME FAKTÖRLERİ    395
TABLO A.16   TOPRAĞIN TERMİK DİRENCİNİN 2,5 K-M/W ‘DEN FARKLI OLDUĞU YERLERDE GÖMÜLÜ KANAL İÇİNDEKİ KABLOLARDA D YÖNTEMİ İÇİN AKIM TAŞIMA KAPASİTELERİNE UYGULANACAK DÜZELTME FAKTÖRLERİ.    395
TABLO A.17  BİRDEN FAZLA DEVRE YA DA BİRDEN FAZLA ÇOK DAMARLI KABLO GRUPLARI İÇİN TABLOLAR    396
TABLO A.18 DOĞRUDAN TOPRAKTA GÖMÜLÜ BİR DEVREDEN FAZLA KABLOLAR İÇİN ZAYIFLATMA FAKTÖRLERİ    397
TABLO A.19  TOPRAĞA GÖMÜLÜ KANAL İÇİNDE BİR DEVREDEN FAZLA KABLOLAR İÇİN ZAYIFLATMA FAKTÖRLERİ    398
TABLO A.20  GRUP OLARAK, HAVADA DÖŞENMİŞ ÇOK DAMARLI KABLOLARA UYGULANACAK ZAYIFLATMA FAKTÖRLERİ.    399
TABLO A. 21 TEK DAMARLI KABLOLARIN GRUP HALİNDE DÖŞENMESİNDE UYGULANACAK ZAYIFLATMA FAKTÖRLERİ.    400
TABLO B.1 AKIM TAŞIMA KAPASİTELERİ    401
TABLO B. 2   AKIM TAŞIMA KAPASİTELERİ.    402
TABLO B. 3     GRUP DEVRELER YA DA GRUP ÇOK DAMARLI KABLOLAR İÇİN ZAYIFLATMA FAKTÖRLERİ.    403
EK B    404
EŞZAMANLILIK  KATSAYILARI VE EN BÜYÜK GÜCÜN BELİRLENMESİ    404
B.1 TARİFLER :    404
B.2  EŞZAMANLILIK KATSAYISI    404
KONUT DIŞINDAKİ BİNALARDA AYDINLATMA YÜKLERİ İÇİN EŞZAMANLILIK KATSAYILARI    406
KONUT DIŞINDAKİ BİNALARDA PRİZLER İÇİN EŞZAMANLILIK KATSAYISI    407
ASANSÖRLER İÇİN EŞZAMANLILIK KATSAYISI    407
EŞZAMANLI YÜKÜN BELİRLENMESİ İÇİN ÖRNEKLER    407
EK C    409
GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI    409
EK D    413
ÜÇ FAZLI SİSTEMLERDE HARMONİK AKIMLARIN ETKİSİ    413
EK E    415
GİRİŞ    415
ELEKTRİK TESİSAT BELGESİ    418
ELEKTRİK TESİSAT BELGESİ    419
İŞVERENLER  İÇİN  AÇIKLAMA (BELGEYE EKLENECEK)    419
ABONE BİLGİLERİ:    421
DENETLEME LİSTESİ    423
DENEY SONUÇLARI LİSTESİ    424
DENEY SONUÇLARI LİSTESİNİN DOLDURULMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA  NOTLARI    425
FORM 4    427
EK F    429
TIBBÎ YERLERİN GÜVENLİK HİZMETLERİ İÇİN SINIFLANDIRMA VE GRUP NUMARALARININ AYRILMASI İÇİN ÖRNEKLER    429
TABLO F.1    429
ÖRNEKLERİN LİSTESİ    429
EK G    432
ŞEKİLLER    432
3- ELEKTRİK DAĞITIM TESİSLERİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ    447
BÖLÜM 1 - GENEL    448
BÖLÜM 2 - DİREKLER    448
A - DEMİR DİREKLER    448
B - BETON DİREKLER    449
C - AĞAÇ DİREKLER    450
BÖLÜM 3- İLETKENLER VE KABLOLAR    451
A - ÇIPLAK İLETKENLER:    451
B - YERALTI KABLOLARI:    454
BÖLÜM 4- HAVA HATTI İZOLATÖRLERİ    460
BÖLÜM 5- PARAFUDRLAR    461
BÖLÜM 6- BARALAR (TOPLAYICI ÇUBUKLAR)    461
BÖLÜM 7- TOPRAKLAMALAR    462
BÖLÜM 8- TRANSFORMATÖRLER    463
A-GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ    463
B-ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ    465
BÖLÜM 9- YÜKSEK GERİLİM DEVRE KESİCİ VE AYIRICILARI    467
BÖLÜM 10- YÜKSEK GERİLİM HÜCRELERİ    469
A - ESKİ TİP AÇIK HÜCRELER    469
B - METAL MAHFAZALI HÜCRELER:    470
BÖLÜM 11-  A.G. DAĞITIM TABLOLARI    470
BÖLÜM 12- ESKİ (MEVCUT) ŞEBEKENİN SÖKÜLMESİ    475
YILDIRIMDAN KORUNMA YÖNETMELİĞİ    478
BİRİNCİ BÖLÜM    478
AMAÇ VE KAPSAM    478
DAYANAK    478
UYGULAMA    478
TANIMLAR    478
A) YILDIRIMDAN KORUMA SİSTEMİNE İLİŞKİN TANIMLAR:    479
B) YILDIRIMLA İLGİLİ RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN TANIMLAR:    482
C) ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SİSTEMLERE İLİŞKİN TANIMLAR:    482
İKİNCİ BÖLÜM    484
YILDIRIMDAN KORUMA SİSTEMLERİYLE İLGİLİ GENEL KURALLAR    484
GENEL KURALLAR    484
MADDE 5    484
A) YILDIRIMIN YAPIDA MEYDANA GETİRDİĞİ HASARLAR:    484
1) Yıldırımın yapı üzerindeki etkileri:    484
2) Yapıya verilen hasarın kaynakları ve tipleri:    484
B) HİZMET TESİSATINA GELEN HASAR:    485
1) Yıldırımın hizmet tesisatına etkileri:    485
2) Hizmet tesisatına verilen hasarın kaynakları ve tipleri:    485
C) KAYIP TİPLERİ:    486
Çizelge 1 – Yıldırım düşme noktalarına göre bir yapıdaki hasar kaynakları, hasar tipleri ve kayıp tipleri    486
Çizelge 2– Yıldırım düşme noktalarına göre hizmet tesisatında meydana gelen hasarlar ve kayıplar    486
YILDIRIMDAN KORUNMA İHTİYACI VE EKONOMİK UYGUNLUK    487
MADDE 6 –    487
A) YILDIRIMDAN KORUNMA İHTİYACI:    487
B) YILDIRIMDAN KORUNMANIN EKONOMİK UYGUNLUĞU:    487
KORUNMA ÖNLEMLERİ    488
MADDE 7-    488
A) DOKUNMA VE ADIM GERİLİMLERİNDEN DOLAYI CANLILARIN ZARAR GÖRMESİNİ AZALTMAK İÇİN ALINACAK KORUNMA ÖNLEMLERİ:    488
B) FİZİKSEL HASARI AZALTMAK İÇİN ALINACAK KORUNMA ÖNLEMLERİ:    488
C) ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SİSTEMLERİN ARIZASINI AZALTMAK İÇİN ALINACAK KORUNMA ÖNLEMLERİ:    488
1) Yapılar için:    488
2) Hizmet tesisatları için:    488
YAPILARIN VE HİZMET TESİSATLARININ KORUNMASI İÇİN TEMEL ÖLÇÜTLER    488
MADDE 8-    489
A) YILDIRIMDAN KORUNMA DÜZEYLERİ (YKD):    489
Çizelge 3 – YKD`ye göre yıldırım parametrelerinin en büyük değerleri    489
Çizelge 4 – YKD`ye karşılık gelen yıldırım parametrelerinin en küçük değerleri ve bunlara ilişkin yuvarlanan küre yarıçapları    491
B) YILDIRIMDAN KORUNMA BÖLGELERİ (YKB):    491
C) YAPILARIN KORUNMASI    491
1) Fiziksel hasarı ve ölüm tehlikesini azaltmak için korunma:    491
2) İç sistemlerin korunması:    492
D) HİZMET TESİSATLARININ KORUNMASI    492
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM    493
RİSK YÖNETİMİ    493
RİSK YÖNETİMİNİN GENEL İLKELERİ    493
MADDE 9 –    493
GENEL:    493
B) HASARLAR VE KAYIPLAR    493
C) RİSK VE RİSK BİLEŞENLERİ:    493
1) Risk (R):    493
Çizelge 5 – Her tür hasar ve kayıp için yapılardaki riskler    494
2) Yapıya düşen yıldırımdan dolayı yapı için risk bileşenleri    494
3) Yapının yakınına düşen yıldırımdan dolayı yapı için risk bileşenleri    494
4) Yapıya bağlı bir hizmet tesisatına düşen yıldırımdan dolayı yapı için risk bileşenleri    494
5) Yapıya bağlı bir hizmet tesisatının yakınına düşen yıldırımdan dolayı yapı için risk bileşenleri    495
6) Bir hizmet tesisatına düşen yıldırımdan dolayı hizmet tesisatı için risk bileşenleri    495
7) Bir hizmet tesisatının yakınına düşen yıldırımdan dolayı hizmet tesisatı için risk bileşenleri    495
D) BİR YAPIYLA İLGİLİ RİSK BİLEŞENLERİNİN HESAPLANMASI:    495
1)     Yalnızca patlama riski olan yapılar ve iç sistemlerin arızalanmasının insan hayatını tehlikeye sokabileceği hastaneler gibi yerler için.    495
2)     Yalnızca hayvan telefi olabilecek yerler için.    495
Çizelge 6- Bir yapıda söz konusu olabilecek her tür kayıp için risk bileşenleri    496
1) Hasar kaynağına göre risk bileşenlerinin hesaplanması    496
2) Hasar tipine göre risk bileşenlerinin hesaplanması    496
E) BİR HİZMET TESİSATI İLE İLGİLİ RİSK BİLEŞENLERİNİN HESAPLANMASI    496
Çizelge 7- Bir hizmet tesisatında söz konusu olabilecek her tür kayıp için risk bileşenleri    497
1) Hasar kaynağına göre risk bileşenlerinin hesaplanması    497
2) Hasar türüne göre risk bileşenlerinin hesaplanması    497
F) RİSK BİLEŞENLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER    497
1) Bir yapıda risk bileşenlerini etkileyen faktörler    497
Çizelge 8 - Bir yapıda risk bileşenlerini etkileyen faktörler    498
2) Bir hizmet tesisatında risk bileşenlerini etkileyen faktörler    498
Çizelge 9 - Bir hizmet tesisatında risk bileşenlerini etkileyen faktörler    498
RİSK YÖNETİMİ    498
MADDE 10-    498
A) TEMEL ADIMLAR:    498
B) RİSKİ HESAPLANACAK YAPI    499
C) RİSKİ HESAPLANACAK HİZMET TESİSATI    499
D) KATLANILABİLİR RİSK, RT:    499
Çizelge 10 - Katlanılabilir riskin (RT) önerilen değerleri    499
E) KORUNMA GEREKLİLİĞİNİN İRDELENMESİ İÇİN BİR YOL    499
F) KORUNMANIN EKONOMİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ    500
G) KORUNMA ÖNLEMLERİNİN SEÇİMİ    500
YAPILAR İÇİN RİSK BİLEŞENLERİNİN HESAPLANMASI    502
A) TEMEL DENKLEM    502
B) YAPIYA DÜŞEN YILDIRIMDAN KAYNAKLANAN RİSK BİLEŞENLERİNİN HESAPLANMASI (S1)    503
C) YAPININ YAKININA DÜŞEN YILDIRIMDAN KAYNAKLANAN RİSK BİLEŞENLERİNİN HESAPLANMASI (S2)    503
D) YAPIYA BAĞLI HİZMET TESİSATINA DÜŞEN YILDIRIMDAN KAYNAKLANAN RİSK BİLEŞENLERİNİN HESAPLANMASI (S3)    503
E) YAPIYA BAĞLI BİR HİZMET TESİSATININ YAKININA DÜŞEN YILDIRIMDAN KAYNAKLANAN RİSK BİLEŞENLERİNİN HESAPLANMASI (S4)    503
Çizelge 11 – Bir yapıda risk bileşenlerini değerlendirmek için kullanılacak parametreler    504
F) YAPILAR İÇİN RİSK BİLEŞENLERİ HESABININ ÖZETİ    504
Çizelge 12- Farklı kaynakların neden olduğu farklı hasar tiplerine göre yapılar için risk bileşenlerinin hesabı    505
G) YAPILARIN BÖLÜMLERE AYRILMASI (ZS)    505
H) BÖLÜMLERE (ZS) AYRILMIŞ YAPILARIN RİSK BİLEŞENLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ    505
1) R1, R2 ve R3 riskleri    505
2) R4 riski    506
HİZMET TESİSATLARI İÇİN RİSK BİLEŞENLERİNİN HESAPLANMASI    506
MADDE 12-    506
TEMEL DENKLEM:    506
B) HİZMET TESİSATINA DÜŞEN YILDIRIMDAN KAYNAKLANAN RİSK BİLEŞENLERİNİN HESAPLANMASI (S3)    506
Çizelge 13– Bir hizmet tesisatında risk bileşenlerini hesaplamak için kullanılacak parametreler    507
C) HİZMET TESİSATININ YAKININA DÜŞEN YILDIRIMDAN KAYNAKLANAN RİSK BİLEŞENLERİNİN HESAPLANMASI (S4)    507
E) HİZMET TESİSATI İÇİN RİSK BİLEŞENLERİNİN ÖZETİ    508
Çizelge 14- Farklı kaynakların neden olduğu farklı hasar tiplerine göre yapılar için risk bileşenleri    508
F) HİZMET TESİSATLARININ BÖLÜMLERE (SS) AYRILMASI    508
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM    509
YAPILARIN VE İÇİNDEKİ CANLILARIN KORUNMASI    509
YILDIRIMDAN KORUNMA SİSTEMİ (YKS)    509
A) YKS SINIFI:    509
Çizelge 15 – YKD ile YKS sınıfı arasındaki ilişki    509
1) YKS sınıfına bağlı veriler;    509
2) YKS sınıfına bağlı olmayan veriler;    509
B) YKS`NİN TASARIMI    509
C) BETONARME YAPILARDA ÇELİK İSKELETİN ELEKTRİKSEL SÜREKLİLİĞİ    509
DIŞ YILDIRIMDAN KORUNMA SİSTEMİ (DIŞ YKS)    510
MADDE 14    510
A) GENEL:    510
2) Dış YKS`nin seçimi:    510
3) Doğal bileşenlerin kullanımı:    510
B) YAKALAMA UCU SİSTEMLERİ    510
KONUMLANDIRMA:    510
Çizelge 16 – YKS sınıfına göre yuvarlanan küre yarıçapları, kafes boyutları ve koruma açısının en büyük değerleri    511
2) Yüksek yapıların yan cephelerine yıldırım çarpmalarına karşı yakalama uçları:    511
3) Yapılış:    512
4) Doğal bileşenler:    512
Çizelge 17 – Yakalama ucu sistemlerindeki metal levhalar veya metal boruların en küçük kalınlıkları    512
C) İNDİRME İLETKENLERİ SİSTEMİ    513
1) Genel:    513
2) Ayrılmış YKS`de iletkenlerin yerleştirilmesi:    513
3) Ayrılmamış bir YKS`de iletkenlerin yerleştirilmesi: Her ayrılmamış YKS için, mimari ve uygulamadaki kısıtlamalara tâbi olarak, en az iki indirme iletkeni olmalı ve bu iletkenler korunacak yapının etrafına düzgün biçimde dağıtılmalıdır. İndirme iletkenleri arasındaki uzaklıklar, Çizelge 18`de verilmiştir.    513
Çizelge 18- YKS sınıfına uygun indirme iletkenleri arasında ve kuşaklama iletkenleri arasındaki uzaklıklar    514
4) Yapılış:    514
5) Doğal bileşenler:    515
6) Deney ek yerleri:    515
D) TOPRAK SONLANDIRMA SİSTEMİ    515
1) Genel:    515
2) Genel koşullarda topraklama düzenlemesi:    515
3) Topraklama elektrotlarının tesis edilmesi:    516
4) Doğal topraklama elektrotları:    517
E) BİLEŞENLER:    517
Çizelge 19 – YKS`de kullanılan malzemeler ve kullanım koşulları    517
F) MALZEME VE BOYUTLAR    518
Çizelge 20- Yakalama ucu iletkenleri, yakalama çubukları ve indirme iletkenlerine ilişkin malzeme, biçim ve en küçük kesit alanı    518
Çizelge 21– Topraklama elektrotlarına ilişkin malzeme, biçim ve en küçük boyutlar    519
İÇ YILDIRIMDAN KORUNMA SİSTEMİ (İÇ YKS)    519
MADDE 15-    519
A) GENEL    519
B) YILDIRIM EŞ POTANSİYEL KUŞAKLAMASI    520
Çizelge 22- Farklı kuşaklama baralarını birbirine veya toprak sonlandırma sistemine bağlayan iletkenlerin en küçük kesitleri    520
Çizelge 23- İç metal tesisatları kuşaklama baralarına bağlayan iletkenlerin en küçük kesitleri    521
C) DIŞ YKS`NİN ELEKTRİKSEL YALITIMI    522
Çizelge 24 - Dış YKS`nin yalıtılma hesabında kullanılan ki katsayıları    522
Çizelge 25 - Dış YKS`nin yalıtılma hesabında kullanılan kc katsayıları    522
Çizelge 26 - Dış YKS`nin yalıtılma hesabında kullanılan km katsayıları    522
YKS`NİN BAKIMI VE GÖZDEN GEÇİRİLMESİ (MUAYENESİ)    523
MADDE 16    523
A) MUAYENELERİN UYGULANMASI    523
B) MUAYENELERİN SIRASI    523
C) BAKIM    523
DOKUNMA VE ADIM GERİLİMLERİNDEN DOLAYI CANLILARA VERİLECEK ZARARA KARŞI KORUMA ÖNLEMLERİ    523
DOKUNMA GERİLİMLERİNE KARŞI KORUMA ÖNLEMLERİ:    523
B) ADIM GERİLİMLERİNE KARŞI KORUMA ÖNLEMLERİ:    524
BEŞİNCİ BÖLÜM    525
YAPI  İÇİNDEKİ  ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SİSTEMLERİN KORUNMASI    525
YILDIRIM ELEKTROMANYETİK DARBELERİNDEN KORUNMA SİSTEMLERİNİN TASARIMI VE TESİSİ    525
MADDE 18)    525
A) YEKS TASARIMI    527
B) YILDIRIMDAN KORUNMA BÖLGELERİ (YKB)    528
DIŞ BÖLGELER    528
İÇ BÖLGELER (DOĞRUDAN YILDIRIM BOŞALMALARINA KARŞI KORUMALI)    528
C) YEKS` DEKİ TEMEL KORUMA ÖNLEMLERİ    530
TOPRAKLAMA VE KUŞAKLAMA    531
MADDE 19 –    531
A) TOPRAK SONLANDIRMA SİSTEMİ    531
B) KUŞAKLAMA ŞEBEKESİ:    532
B) KUŞAKLAMA BARALARI:    536
D) YKB SINIRINDA KUŞAKLAMA    537
E) KUŞAKLAMA BİLEŞENLERİNE İLİŞKİN MALZEMELER VE BOYUTLAR.    537
Çizelge 27 - Kuşaklama bileşenleri için en küçük kesitler    537
MANYETİK EKRANLAMA VE MANYETİK ALANDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE HAT GÜZERGAHI OLUŞTURMA    537
MADDE 20)    537
A) HACİMSEL EKRANLAMA:    537
B) İÇ HATLARIN EKRANLANMASI:    538
C) İÇ HAT GÜZERGÂHLARININ BELİRLENMESİ:    538
D) DIŞ HATLARIN EKRANLANMASI:    538
E) MANYETİK EKRANLARIN MALZEMELERİ VE BOYUTLARI:    538
DKD İLE KORUMA    538
MADDE 21)    538
YEKS`İN YÖNETİMİ    539
MADDE 22)    539
A) YEKS YÖNETİM PLANI    539
Çizelge 28 – Yeni binalar ve binaların inşaatında veya kullanımında çok fazla değişiklikler için YEKS yönetim planı    540
B) YEKS`İN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ (MUAYENESİ) VE BAKIMI    540
ALTINCI BÖLÜM    541
YKS VE YEKS`İN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE BAKIMI    541
YKS`NİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ (MUAYENESİ) VE BAKIMI    541
MADDE 23-    541
A) GÖZDEN GEÇİRME (MUAYENELER)    541
1) Gözden geçirmenin kapsamı:    541
Çizelge 29 – Bir YKS`ye ilişkin gözden geçirme aralık üst sınırları    541
2) Gözden geçirmelerin sırası    542
B) BAKIM:    543
1) Genel açıklamalar:    543
2) Bakım işlemi:    544
3) Bakım belgeleri:    544
YEKS`İN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ (MUAYENESİ) VE BAKIMI    544
MADDE 24-    544
A) YEKS`İN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ:    544
1) Gözden geçirme (muayene) işlemleri    545
2) Gözden geçirme raporu:    545
B) BAKIM:    545
YEDİNCİ BÖLÜM    546
SON HÜKÜMLER    546
MADDE 25-    546
YÜRÜTME    546
MADDE 26 –    546
EK –A    547
YILDIRIM AKIMI PARAMETRELERİ    547
A.1 YERE DÜŞEN YILDIRIMLAR    547
A.2 YILDIRIM AKIMI PARAMETRELERİ:    548
A.3 YKD I İÇİN EN BÜYÜK YILDIRIM AKIMI PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ:    548
A.3.1 BİRİNCİ KISA DARBE VE UZUN DARBE:    549
Çizelge A.1 – CIGRE`den alınan yıldırım akımı parametreleri    550
A.3.2 SONRAKİ KISA DARBE:    550
Çizelge A.2 – Yıldırım akımı parametrelerinin logaritmik normal dağılımı - CIGRE`den alınan %95 ve %5 değerlerinden hesaplanan ortalama μ ve saçılma σlog değerleri    551
A.4 EN KÜÇÜK YILDIRIM AKIMI PARAMETRELERİNİN SAPTANMASI:    551
EK B    552
YILDIRIM AKIMININ ZAMAN FONKSİYONLARI    553
Çizelge B.1 – Kısa yıldırım akımı parametreleri    553
EK C    556
DENEYSEL AMAÇLI YILDIRIM AKIMLARININ BENZETİMİ    556
C.1 GENEL:    556
C.2 BİRİNCİ KISA DARBENİN ÖZGÜL ENERJİSİNİN VE UZUN DARBENİN YÜKÜNÜN BENZETİMİ:    556
Çizelge C.1 - Birinci kısa akım darbesi parametreleri    556
Çizelge C.2 - Uzun akım darbesi parametreleri    556
C.3 KISA AKIM DARBELERİNİN CEPHE DİKLİĞİNİN BENZETİMİ:    557
Çizelge C.3 - Kısa darbeler için deney parametreleri    557
EK-D    559
YKS BİLEŞENLERİ ÜZERİNDE YILDIRIMIN ETKİSİNİN BENZETİMİ İÇİN DENEY PARAMETRELERİ    559
D.1 GENEL:    559
D.2 DÜŞME NOKTASIYLA İLGİLİ AKIM PARAMETRELERİ:    559
Çizelge D.1 – Farklı YKS bileşenleri ve farklı YKD`ler için yıldırım parametreleri    559
D.3 AKIM PAYLAŞIMI:    560
D.4 YILDIRIM AKIMININ HASARA YOL AÇAN ETKİLERİ    560
Çizelge D.2 – YKS bileşenlerinde kullanılan bazı malzemelerin özellikleri    561
Çizelge D.3 – W/R`ye bağlı olarak farklı kesitlerdeki iletkenlerin sıcaklık artışları    561
D.6 DARBE KORUMA DÜZENİ (DKD):    567
D.7 YKS BİLEŞENLERİNİN DENEYLERİNDE KULLANILACAK DENEY PARAMETRELERİNİN ÖZETİ:    568
EK-E    569
FARKLI NOKTALARA DÜŞEN YILDIRIMLARDAN KAYNAKLANAN DARBELER    569
E.1 YAPIYA DÜŞEN YILDIRIMLARDAN KAYNAKLANAN DARBELER (HASAR KAYNAĞI S1)    569
Çizelge E.1 – Zemin özdirencine göre topraklama empedansları Z ve Z1    570
E.2 YAPIYA BAĞLI HİZMET TESİSATLARINA DÜŞEN YILDIRIMLARDAN KAYNAKLANAN DARBELER    570
Çizelge E.2 – Yıldırımdan dolayı beklenen aşırı akımlar    571
E.3 ENDÜKSİYON ETKİLERİNDEN KAYNAKLANAN DARBELER (HASAR KAYNAĞI S1 VEYA S2):    571
E.4 DKD`LERLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER    571
EK – F    572
YILLIK TEHLİKELİ OLAY SAYISININ (N) DEĞERLENDİRİLMESİ    572
F.1 GENEL:    572
Çizelge F.1 – Türkiye`deki şehir merkezleri için ortalama yıldırımlı gün sayıları    572
F.2 YAPIYA VE YAPIYA BAĞLI BİR HATTA YILDIRIM DÜŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ORTALAMA YILLIK TEHLİKELİ OLAY SAYISININ (NDA) DEĞERLENDİRİLMESİ    573
Çizelge F.2- Hesaplama yöntemine göre toplama alanı değerleri    574
Çizelge F.3 Yerleşim faktörü (Cd)    576
F.3 YAPININ YAKININA YILDIRIM DÜŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ORTALAMA YILLIK TEHLİKELİ OLAY SAYISININ (NM) HESABI    577
F.4 HİZMET TESİSATINA YILDIRIM DÜŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ORTALAMA YILLIK TEHLİKELİ OLAY SAYISININ (NL) HESABI    577
Çizelge F.4 Hizmet tesisatının özelliklerine göre toplama alanları (Al ve Ai)    577
ÇİZELGE F.5 TRANSFORMATÖR FAKTÖRÜ (CT)    578
F.5 HİZMET TESİSATININ YAKININA YILDIRIM DÜŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ORTALAMA YILLIK TEHLİKELİ OLAY SAYISININ (NL) HESABI    578
Çizelge F.6 Çevre faktörü (Ce)    578
EK – G    580
BİR YAPININ HASARLANMA OLASILIĞININ (PX) HESABI    580
G.1 YAPIYA DÜŞEN YILDIRIMLARIN CANLILARA ZARAR VERME OLASILIĞI (PA):    580
Çizelge G.1 Yapıya düşen yıldırımdan kaynaklanan tehlikeli dokunma ve adım gerilimleri nedeniyle canlıların zarar görmesi olasılıkları (PA)    580
G.2 YAPIYA DÜŞEN YILDIRIMLARIN FİZİKSEL HASARA NEDEN OLMA OLASILIĞI (PB):    580
Çizelge G.2 Fiziksel hasarın azaltılması önlemlerine göre (PB) değerleri    580
G.3 YAPIYA DÜŞEN YILDIRIMLARIN İÇ SİSTEMLERİN ARIZALANMASINA YOL AÇMA OLASILIĞI (PC):    580
Çizelge G.3- YKD`ye bağlı olarak PDKD olasılıkları    580
G.4 YAPININ YAKININA DÜŞEN YILDIRIMLARIN İÇ SİSTEMLERİN ARIZALANMASINA NEDEN OLMA OLASILIĞI (PM):    581
Çizelge G.4 - KMS için PMS olasılıkları    581
Çizelge G.5 İç sistemler içindeki iletkenlere bağlı olarak KS3 faktörleri    582
G.5 HİZMET TESİSATINA DÜŞEN YILDIRIMLARIN CANLILARIN ZARAR GÖRMESİNE NEDEN OLMA OLASILIĞI (PU):    582
Çizelge G.6 – Kablo ekranlama direncine (RS) ve donanımın darbe dayanım gerilimine (UW) bağlı olarak PLD olasılık değerleri    582
G.6 HİZMET TESİSATINA DÜŞEN YILDIRIMLARIN FİZİKSEL HASARA NEDEN OLMA OLASILIĞI (PV):    583
G.7 HİZMET TESİSATINA DÜŞEN YILDIRIMLARIN İÇ SİSTEMLERİN ARIZALANMASINA NEDEN OLMA OLASILIĞI (PW):    583
G.8 YAPIYA GİREN HİZMET TESİSATININ YAKININA DÜŞEN YILDIRIMLARIN İÇ İSTEMLERİN ARIZALANMASINA NEDEN OLMA OLASILIĞI (PZ):    583
Çizelge G.7 – Kablo ekranlama direncine (RS) ve donanımın darbe dayanım gerilimine (UW) bağlı olarak PLI değerleri    583
EK – H    584
BİR YAPIDA KAYIPLARIN (LX) BELİRLENMESİ    584
H.1 ORTALAMA BAĞIL YILLIK KAYIP MİKTARI:    584
H.2 CAN KAYBI    584
Çizelge H.1 - Lt , Lf ve Lo için ortalama değerler    584
Çizelge H.2 – Toprağa ve basılan yerin yüzeyine bağlı olarak ra, ru değerleri    585
Çizelge H.3 – Yangın sonuçlarını azaltmaya yönelik önlemlere bağlı olarak rp değerleri    585
Çizelge H.4 – Yapının yangın riskine bağlı olarak rf değerleri    585
Çizelge H.5 – Özel tehlike olması halinde hz faktörü değerleri    586
H.3 KAMU HİZMETLERİNİN KABUL EDİLEMEYECEK ŞEKİLDE KAYBI:    586
Çizelge H.6 - Lf ve Lo için ortalama tipik değerler    586
H.4 KÜLTÜREL MİRASIN KAYBI    586
H.5 EKONOMİK KAYIP    587
Çizelge H.7 Lt, Lf ve Lo için ortalama değerler    587
EK – I    588
HİZMET TESİSATINA HASAR GELMESİ OLASILIĞININ (P‘X) HESAPLANMASI    588
I.1 METAL İLETKENLİ HATLAR    588
Çizelge I.1 – Ekranlı hattın özelliklerine bağlı olarak Kd faktörleri    588
Çizelge I.2 – Korunma önlemlerine bağlı olarak Kp faktörleri    588
Çizelge I.3 – Kablo tipine bağlı olarak UW darbe dayanma gerilimi değerleri    588
Çizelge I.4 – Cihaz tipine bağlı olarak UW darbe dayanım gerilimi değerleri    589
Çizelge I.5 - Arıza akımına (Ia) bağlı olarak P‘B, P‘C, P‘V ve P‘W değerleri    589
EK J    591
HİZMET TESİSATINDAKİ KAYIPLARIN (L‘X) DEĞERLENDİRİLMESİ    591
Çizelge J.1 – L‘f ve L‘o için değerler    591
J.3 EKONOMİK KAYIP:    591
EK – K    592
ANAHTARLAMA AŞIRI GERİLİMLERİ    592
EK – L    593
KAYIP MALİYETİNİN HESAPLANMASI    593
EK – M    594
YAPILAR İÇİN ÖRNEK ÇALIŞMA    594
M.1 TEKİL EV:    594
Çizelge M.1- Yapı verileri ve özellikleri    594
Çizelge M.2- İç sistemlerin ve bunların bağlı olduğu giren hatların verileri ve özellikleri    595
Çizelge M.3- Z2 bölgesi (bina içi) özellikleri    595
Çizelge M.4- Yapıların ve hatların toplama alanları    596
Çizelge M.5- Beklenen yıllık tehlikeli olay sayısı    596
Çizelge M.6- İlgili risk bileşenleri ve hesaplanması    596
Çizelge M.7- Risk bileşenlerini hesaplama sonuçları    597
M.2 TİCARİ BİNALAR    597
Çizelge M.8- Yapı özellikleri    598
Çizelge M.9- İç elektrik sistemlerinin ve bunların bağlı olduğu elektrik hatlarının özellikleri    598
Çizelge M.10- İç iletişim sistemlerinin ve bunların bağlı olduğu iletişim hatlarının özellikleri    599
Çizelge M.11- Z1 bölgesi (bina giriş alanı) özellikleri    599
Çizelge M.12- Z2 bölgesi (bahçe) özellikleri    599
Çizelge M.13- Z3 bölgesi (arşiv) özellikleri    599
Çizelge M.14- Z4 bölgesi (bürolar) özellikleri    600
Çizelge M.15- Z5 bölgesi (bilgisayar merkezi) özellikleri    600
Çizelge M.16- Yapıların ve hatların toplama alanları    600
Çizelge M.17- Beklenen yıllık tehlikeli olay sayısı    600
Çizelge M.18- İlgili risk bileşenleri ve hesaplanması (değerler  10-5)    601
Çizelge M.19- Bölgelere göre R1 risk bileşenlerinin bileşimi (değerler  10-5)    601
Çizelge M.20- Seçilen çözüme göre R1 risk bileşenlerinin bileşimi (değerler  10-5)    602
M.3 HASTANE:    602
Çizelge M.21- Yapı özellikleri    602
Çizelge M.22- İç elektrikli sistemler ve bunlarla ilgili giren YG elektrik hattının özellikleri    603
Çizelge M.23- İç iletişim sistemlerinin ve bağlı oldukları iletişim hatlarının özellikleri    603
Çizelge M.24- Z1 bölgesi (bina dışı) özellikleri    604
Çizelge M.25- Z2 bölgesi (odalar bloğu) özellikleri    604
Çizelge M.26- Z3 bölgesi (ameliyathane) özellikleri    604
Çizelge M.27- Z4 bölgesi (Yoğun bakım ünitesi) özellikleri    605
Çizelge M.28- Beklenen yıllık tehlikeli olay sayısı    605
Çizelge M.29- Risk R1 – Bölgelere göre göz önüne alınacak risk bileşenleri    605
Çizelge M.30- Risk R1 – Korunmamış yapı için olasılık değerleri (P)    606
Çizelge M.31- Risk R1 – Korunmamış yapı bölgelerine göre risk bileşenlerinin değerleri (değerler  10-5)    606
Çizelge M.32- Bölgelere göre R1 risk bileşenlerinin bileşimi (değerler  10-5)    607
Çizelge M.33- Risk R1 - Seçilen "a" çözümüne göre olasılık değerleri (P)    608
Çizelge M.34- Risk R1 - Seçilen "b" çözümüne göre olasılık değerleri (P)    608
Çizelge M.35- Risk R1 - Seçilen "c" çözümüne göre korunmuş yapı için olasılık değerleri (P)    609
Çizelge M.36- Seçilen çözüme göre R1 risk bileşenlerinin bileşimi (değerler  10-5)    609
Çizelge M.37- Bölgelere göre kayıp maliyetleri (değerler $  106)    609
Çizelge M.38 – Oranların değerleri    609
Çizelge M.39- Risk R4 – Korunmamış yapı için bölgelere göre risk bileşenleri değerleri (değerler  10-5)    610
Çizelge M.40- Kayıp tutarları (CL ve CRL) (değerler $)    610
Çizelge M.41- Korunma önlemlerinin maliyeti (CP) ve yıllık maliyeti (CPM) (değerler $)    610
Çizelge M.42- Yıllık tasarruf (değerler $)    611
M.4 APARTMANLAR:    611
Çizelge M.43- Yapı özellikleri    611
Çizelge M.44- Z2 bölgesi parametreleri    611
Çizelge M.45- İç elektrikli sistemler ve ilgili giren hat parametreleri    612
Çizelge M.46- İç iletişim sistemlerinin ve ilgili giren hat parametreleri    612
Çizelge M.47- Binanın yüksekliğine ve yangın riskine göre alınacak korunma önlemleri    612
EK N    613
HİZMET TESİSATLARI İÇİN ÖRNEK ÇALIŞMA – İLETİŞİM HATTI    613
N.1 GENEL:    613
N.2 TEMEL VERİLER:    613
N.3 HAT ÖZELLİKLERİ    613
Çizelge N.1- S1 bölümünün hat özellikleri    613
Çizelge N.2- S2 bölümünün hat özellikleri    614
N.4 HAT SONU YAPI ÖZELLİKLERİ    614
Çizelge N.3- Hat sonu yapı özellikleri    614
N.5 BEKLENEN YILLIK TEHLİKELİ OLAY SAYISI    614
Çizelge N.4 - Beklenen yıllık tehlikeli olay sayısı    614
N.6 RİSK BİLEŞENLERİ    614
N.7 R‘2 RİSKİNİN HESABI:    614
Çizelge N.5 – Risk R‘2 – Hattın S bölümleri ile ilgili risk bileşenleri    615
Çizelge N.6 - Risk R‘2 – Korunmamış hat için arıza akımları ve olasılıkları (P‘)    615
Çizelge N.7 - Risk R‘2 – Korunmamış hat için bölümlere göre risk bileşenleri değerleri (değerler  10-3)    615
Çizelge N.8 – Risk R‘2 -Korunmuş hat için olasılık değerleri (P‘)    616
Çizelge N.9- Risk R‘2 – T1/2 ve Ta geçiş noktalarına takılan DKD`lerle (PDKD = 0,03) korunmuş hat için risk bileşenlerinin değerleri (değerler  10-3)    616
EK – O    617
YAKALAMA UCU SİSTEMİNİN KONUMLANDIRILMASI    617
O.1 KORUYUCU AÇI YÖNTEMİNİN KULLANILMASI DURUMUNDA YAKALAMA UCU SİSTEMİNİN KONUMLANDIRILMASI    617
O.2 YUVARLANAN KÜRE YÖNTEMİYLE YAKALAMA UCU SİSTEMİNİN KONUMLANDIRILMASI:    619
O.3 KAFES YÖNTEMİNDEN YARARLANILARAK YAKALAMA UCU SİSTEMİNİN KONUMLANDIRILMASI    620
EK – P    621
TEHLİKELİ KIVILCIMLARI ÖNLEMEK İÇİN YAPIYA GİREN KABLO EKRANININ EN KÜÇÜK KESİTİ    621
Çizelge P.1 – Ekranın durumuna göre göz önüne alınması gereken kablo uzunluğu    621
EK – R    622
YILDIRIM AKIMININ İNDİRME İLETKENLERİ ARASINDA BÖLÜNMESİ    622
Çizelge R.1 - kc katsayısına ilişkin değerler    622
EK – S    625
PATLAMA RİSKİ BULUNAN YAPILARDAKİ YKS İÇİN EK BİLGİ    625
S.1 GENEL:    625
S.2 EK TERİMLER VE TANIMLAR:    625
S.3 TEMEL KURALLAR    626
S.4 KATI PATLAYICI MADDELER İÇEREN YAPILAR:    626
S.5 TEHLİKELİ ALANLAR İÇEREN YAPILAR    627
EK – T    630
YILDIRIMDAN KORUNMA SİSTEMLERİNİN TASARIMI, YAPIMI, BAKIMI VE MUAYENESİ    630
T.1 GENEL:    630
T.2 YILDIRIMDAN KORUNMA SİSTEMLERİNİN (YKS) TASARIMI    630
T.2.1 Genel açıklamalar:    630
T.2.2 YKS tasarımı    630
T.2.3 Betonarme yapılar    638
T.3 DIŞ YILDIRIMDAN KORUNMA SİSTEMİ    651
T.3.1 GENEL    651
T.3.1.1 Ayrılmamış YKS:    651
T.3.1.2 Ayrılmış YKS:    651
T.3.1.3 Tehlikeli kıvılcım atlaması: YKS ile metal elektrik ve iletişim tesisatları arasındaki tehlikeli kıvılcım atlaması şu şekilde önlenebilir:    652
T.3.2 YAKALAMA UCU SİSTEMLERİ    652
T.3.2.1 Genel:    652
T.3.2.2 Konumlandırma:    652
T.3.2.3 Yüksek binaların yan yüzeylerine boşalmalara karşı yakalama uçları:    664
T.3.2.4 Yapım    664
T.3.2.4.1 Genel bilgiler:    664
Çizelge T.1 – Önerilen sabitleme noktaları    665
T.3.2.5 Doğal bileşenler:    677
T.3.2.6 Ayrılmış yakalama ucu:    678
T.3.3 İNDİRME İLETKEN SİSTEMLERİ    679
T.3.3.1 Genel:    679
T.3.3.2 Ayrılmış YKS için indirme iletkenlerinin sayısı    679
T.3.3.3 Ayrılmamış YKS için indirme iletkenlerinin sayısı    679
T.3.3.4 Yapım    679
T.3.3.5. Doğal bileşenler:    684
T.3.3.6 Deney ek yeri:    685
T.3.4 TOPRAK SONLANDIRMA SİSTEMİ    686
T.3.4.1 Genel:    686
T.3.4.2 Topraklama elektrodu düzenleme tipleri    686
T.3.4.3 Yapılış    687
T.3.5 BİLEŞENLER:    693
T.3.6 MALZEMELER VE BOYUTLAR    694
T.3.6.1 Mekanik tasarım:    694
T.3.6.2 Malzemelerin seçimi    694
T.4 İÇ YILDIRIMDAN KORUNMA SİSTEMİ    697
T.4.1 GENEL:    697
T.4.1.1 Ayırma uzaklığı:    698
T.4.2 YILDIRIM EŞ POTANSİYEL KUŞAKLAMASI    700
T.4.2.1 Tasarım:    700
T.4.2.2 İçteki iletken bölümlerin eş potansiyel kuşaklaması:    701
T.4.2.3 Dıştaki hizmet tesisatlarının eş potansiyel kuşaklaması:    703
T.4.3 DIŞ YKS`NİN ELEKTRİKSEL YALITIMI:    704
T.4.4 İÇ SİSTEMLERDE ENDÜKLENEN AKIMLARIN ETKİLERİNDEN KORUMA:    704
EK – U    705
BİR YKB`DEKİ ELEKTROMANYETİK ORTAMIN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ESASLAR    705
U.1 YILDIRIMIN ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SİSTEMLER ÜZERİNDE OLUŞTURDUĞU ZARARLI ETKİLERİ    705
U.1.1 ZARAR KAYNAĞI:    705
U.1.2 ZARAR GÖREN SİSTEMLER:    705
U.1.3 ZARAR KAYNAĞI İLE ZARAR GÖREN SİSTEMLER ARASINDAKİ İLİŞKİ:    705
U.2 HACİMSEL EKRANLAMA, HAT GÜZERGAHINI BELİRLEME VE HAT EKRANLAMA    705
U.2.1 GENEL:    705
U.2.2 KAFES BİÇİMLİ HACİMSEL EKRANLAR:    707
U.2.3: HAT GÜZERGAHI BELİRLEME VE HAT EKRANLAMA:    709
U.3 YKB`LER İÇİNDEKİ MANYETİK ALAN    713
U.3.1 YKB`LER İÇİNDEKİ MANYETİK ALANLA İLGİLİ YAKLAŞIM:    713
U.3.1.1 Doğrudan yıldırım düşmesi durumda YKB`ye ilişkin kafes biçimli hacimsel ekran:    713
Çizelge U.1 - i0/max = 100 kA ve w = 2 m için örnekler    714
U.3.1.2 Yapı yakınına yıldırım düşmesi durumunda YKB 1`in kafes biçimli hacimsel ekranı:    714
Çizelge U.2 - Bir düzlemsel dalga için kafes biçimli hacimsel ekranlara ilişkin manyetik zayıflama    714
Çizelge U.3 – En büyük yıldırım akımına karşılık gelen yuvarlanan küre yarıçapı    717
Çizelge U.4 – SF = 12,6 dB`ye karşılık gelen i0/max = 100 kA ve w = 2 m için örnekler    717
U.3.1.3 YKB 2 ve daha büyük bölgeler için kafes biçimli hacimsel ekranlar:    717
U.3.2 DOĞRUDAN YILDIRIM DÜŞMELERİNDEN MEYDANA GELEN MANYETİK ALANIN BELİRLENMESİ:    718
U.3.3 DOĞRUDAN BİR YILDIRIM DÜŞMESİNDEN OLUŞAN MANYETİK ALANIN DENEYSEL BELİRLENMESİ:    720
U.4 ENDÜKLENEN GERİLİM VE AKIMLARIN HESAPLANMASI:    721
U.4.1 DOĞRUDAN BİR YILDIRIM DÜŞMESİ HALİNDE YKB 1 İÇİNDEKİ DURUM:    721
U.4.2 YAPI YAKININA BİR YILDIRIM DÜŞMESİ HALİNDE YKB 1 İÇİNDEKİ DURUM:    722
U.4.3 YKB 2 VE DAHA YÜKSEK YKB`LER İÇİNDEKİ DURUM:    723
EK –V    724
YAPILARDA ELEKTRONİK SİSTEMLER İÇİN YILDIRIMIN ELEKTROMANYETİK DARBESİNDEN KORUNMA ÖNLEMLERİNİN UYGULAMASI    724
V.1 KONTROL LİSTESİ:    724
Çizelge V.1 – Yapıya ve çevresine ilişkin özellikler    724
Çizelge V.2 – Tesisata ilişkin özellikler    724
Çizelge V.3 – Donanıma ilişkin özellikler    724
Çizelge V.4 – Korunma kavramı ile ilgili göz önüne alınması gereken diğer sorular    724
V.2 MEVCUT YAPILARA YENİ ELEKTRONİK SİSTEMLERİN EKLENMESİ:    725
V.2.1 OLASI KORUMA ÖNLEMLERİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ    725
V.2.1.1 Elektrik beslemesi:    725
V.2.1.2 Darbe koruma düzenleri:    725
V.2.1.3 Yalıtım arayüzleri:    725
V.2.1.4 Hat güzergahını belirleme ve ekranlama:    725
V.2.1.5 Hacimsel ekranlama:    726
V.2.1.6 Kuşaklama:    726
V.2.2 ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SİSTEMLER İÇİN YKB`NİN TESİS EDİLMESİ:    727
V.3 YAPI İÇİNDEKİ ELEKTRİK BESLEMESİ VE KABLO TESİSATININ İYİLEŞTİRİLMESİ:    729
V.4 DKD`LERLE KORUMA:    730
V.5 YALITIM ARAYÜZLERİ İLE KORUMA:    730
V.6 HAT GÜZERGAHI BELİRLEME VE EKRANLAMAYLA KORUMA ÖNLEMLERİ:    730
V.7 YKB 1`İN HACİMSEL EKRANLAMASI YAPILARAK MEVCUT YKS`İN GELİŞTİRİLMESİ:    731
V.8 KUŞAKLAMA ŞEBEKESİ KULLANILARAK KORUMA:    732
V.9 DIŞARIYA TESİS EDİLMİŞ DONANIM İÇİN KORUMA ÖNLEMLERİ:    732
V.9.1 DIŞ DONANIMIN KORUNMASI:    733
V.9.2 KABLOLARDAKİ AŞIRI GERİLİMLERİN AZALTILMASI:    734
V.10 YAPILAR ARASINDAKİ BAĞLANTILARIN GELİŞTİRİLMESİ:    735
V.10.1 YALITIM HATLARI:    735
V.10.2 METAL HATLAR:    735
EK Y    736
DKD KOORDİNASYONU    736
Y.1 GENEL:    736
Y.2 DKD KOORDİNASYONU İLE İLGİLİ GENEL HEDEFLER:    738
Y.2.1 KOORDİNASYONUN TEMELLERİ:    738
Y.2.2 GERİLİM SINIRLAYICI TİP İKİ DKD`NİN KOORDİNASYONU:    739
Y.2.3 GERİLİM ANAHTARLAMA VE GERİLİM SINIRLAMALI TİPİNDE İKİ DKD ARASINDAKİ KOORDİNASYON:    741
Y.2.4 GERİLİM ANAHTARLAMALI TİPTE İKİ DKD`NİN KOORDİNASYONU:    746
Y.3.1 TÜR I:    746
Y.3.2 TÜR II:    746
Y.3.3 TÜR III:    747
Y.3.4 TÜR IV:    747
Y.4 "SERBEST ENERJİ GEÇİŞİ" YÖNTEMİNE GÖRE KOORDİNASYON:    748
Y.5 KOORDİNASYONU DOĞRULAMA:    749
EK – Z    750
DKD KORUMASININ SEÇİMİ VE TESİSİ    750
Z.1 DKD`NİN GERİLİM KORUMA DÜZEYİNE GÖRE SEÇİMİ:    750
Z.2  DKD KORUMASINA İLİŞKİN TESİSAT:    751
Z.2.1 DKD`NİN YERİ:    751
Z.2.2 BAĞLANTI İLETKENLERİ:    752
Z.2.3 SALINIM KORUMA UZAKLIĞI LPO:    752
Z.2.4 ENDÜKSİYON KORUMA UZAKLIĞI LPİ:    752
Z.2.5 DKD`LERİN KOORDİNASYONU:    753
Z.2.6  DKD KORUMASINA İLİŞKİN TESİSAT İLE İLGİLİ İŞLEM:    753


Dosyalar

ELEKTRİK TESİSLERİ GENEL TEKNİK ŞAR TNAMESİ VE UYGULAMA ESASLARI (15585 KB)

 
  kitap.emo.org.tr
  
COPYRIGHT © 2010 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18
 

 
KEY İnternet Hizmetleri