TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
TMMOB

   Ana Sayfa    İletişim Bilgileri

Hakkımızda Tüm Kitaplar Kategoriler e-Kitaplar Yeni Kitaplar Çok Satılanlar Arama

SEPETİM: (Boş)

MATLAB İLE ÇALIŞMAK


Ücretsiz e-Kitap

Yazar Adı:

Doğan İbrahim

ISBN No:

978-605-01-0247-5


Yayın No:

EK/2011/28

Yayın Yeri:

ANKARA

Sayfa Sayısı:

330


Anahtar Kelimeler:

matlab, çalışmak, emo

 

Giriş


 

Kredi kartınızla online ödeme yapmak istemiyorsanız veya sorun yaşıyorsanız banka havalesi veya eft yolu ile ödeme yapabilirsiniz.

Ödeme Bilgileri
İş Bankası Yenişehir Şubesi (4218) 5110 No‘lu Hesap (IBAN TR490006400000142180005110)
Açıklama kısmına almak istediğiniz yayın/yayınların adını yazınız.
Ödeme yaptıktan sonra dekontu (0312) 417 38 18 Nolu faksa veya emo@emo.org.tr e-posta adresine gönderiniz.

Yayınımız ücretini ödemenizden sonra size pdf veya epub biçiminde e-posta ile tek kullanımlık link gönderilecektir. Link ile ilgili sorununuzda lütfen emo@emo.org.tr adresine eposta gönderiniz. Tarafınıza ayrıca baskılı bir kopya gönderilmeyecektir.

 


Sunuş


Bu kitap, Profesör Doğan İbrahim`in 2004 yılında yazdığı, MATLAB kitabının e.kitap olarak tıpkı basımıdır. 

MATLAB programı matematik ve bilhassa mühendislik işlemlerinde en yaygın olarak kullanılan programlardan biridir.  İlk zamanlar oldukça pahalı olan bu programı sadece profesyonel kuruluşlar alabilmekteydi.  Son zamanlarda fiyatında düşüş gösteren MATLAB`ı bugün çok sayıda Üniversite, araştırma merkezi,  mühendislik büroları, ve matematikle ilgilenen birçok kuruluş kullanmaktadır.  Halen MATLAB`ın öğrenci versiyonları da bulunmaktadır.  Fiyatı çok daha düşük olan ve bilhassa matematik ve mühendislik öğrencileri için hazırlanmış olan öğrenci versiyonları bazı kısıntıları dışında esas MATLAB`ın yapabileceği hemen herşeyi yapabilmektedirler.

MATLAB`ın popüler olmasının esas sebebi çok güvenilir olması ve kullanımının oldukça kolay oluşudur.  Örneğin, MATLAB, 5 x 5 bilinmeyenli bir lineer denklemi birkaç saniye içerisinde çözebilmektedir.  MATLAB`ın diğer önemli bir özelliği de 20 den fazla "toolbox" unun bulunmasıdır. Bu toolbox`lar özel alanlar için geliştirilmiş ve MATLAB`a ilave edilebilen programlar halindedirler. Örneğin, kontrol mühendisliği için "Control Systems Toolbox" bulunmaktadır.

MATLAB, Microsoft Windows ve Macintosh bilgisayarları için geliştirilmiştir. Her iki ortamda da yazılan MATLAB programları birbirleri ile uyumludurlar.

Bu kitap esas olarak matematik ve mühendislik öğrencileri ve pratisyen mühendislerin istekleri göz önünde bulundurularak yazılmıştır.  Kitap Üniversite seviyesindeki öğrencilere yönelik olmasına rağmen lise fen kolunda okuyan ve MATLAB programına erişebilen öğrenciler de kitabı faydalı bulacaklardır.  Pratisyen mühendisler günlük iş ortamlarında matematik gerektiren işlemlerde kitabı faydalı bulacaklardır.  Kitap MATLAB`ın genel kullanımı hakkında toolbox`lar hariç hemen herşeyi ihtiva etmektedir. 


İçindekiler


 

MATLAB İLE Ç A L I Ş M A K I
BAŞLARKEN .II
MATLAB`A GİRİŞ.1

1.1 MATLAB`ı Çalıştırmak1

1.2 MATLAB İle Basit İşlemler.2

1.3 Değişkenler .5

1.4 Sıkça Kullanılan Matematik Fonksiyonları.8

1.5 disp Komutu .13

1.6 format Komutu.15

1.7 input Komutu .16

1.8 pause Komutu ..17

1.9 Program Yazmak .17

1.10 Çalışma Alanı.19

1.11 Komutlar Hakkında Yardım Almak.22

1.12 Sorular.24

DİZİLER .26

2.1 Dizi Nedir ? .26

2.2 Vektör Dizileri.26

2.2.1 Bir Skalar ile İşlem .27

2.2.2 Vektör elemanlarının Otomatik olarak Seçilmesi .28

2.2.3 Diğer Vektörlerle İşlem.33

2.2.4 find Komutu.36

2.2.6 Vektör Karşılaştırması.36

2.2.7 Vektörlerin Bellekte Saklanması.37

2.2.8 max Fonksiyonu.38

2.2.9 min Fonksiyonu .38

2.2.10 sort Fonksiyonu .39

2.2.11 mean Fonksiyonu .39

2.2.12 Kompleks Sayılar .40

2.3 Programlamaya Devam .42

2.3.1 Programda Karar Vermek.42

2.3.2 Programda Döngü Yaratmak .45

2.3.3 switch Komutu.50

2.4 fprintf Komutu .53

2.5 Kullanıcı Fonksiyonları55

2.5.1   Bir Fonksiyonun Yapısı .56

2.5.2 Fonksiyonda Kullanılan local ve global Değişkenler .60

2.5.3  return Komutu.62

2.5.4 Bir Fonksiyonun Argüman Sayısı .62

2.5.5  Kendi Kendine Çağıran (Recursive) Fonksiyonlar .64

2.6 Sorular.65

POLİNOMLAR .69

3.1 Polinom Çarpımı.69

3.2 Polinom Toplamı .71

3.3 Polinom Çıkarması.72

3.4 Polinom Bölümü.72

3.5 Bir Polinomun Değeri .73

3.6 Polinom Denklemlerin Kökleri.76

3.7 Kökleri Verilen Polinomun Yazılımı.79

3.8 Sorular.80

MATRİSLER 82                                                   

4.1 Matrislerin MATLAB`da Gösterilişi.82

4.2 Matris Transpozu.83

4.3 MATRİS İŞLEMLERİ.84

4.3.1 Bir Matrisin Skalar ile Toplamı.84

4.3.2 Bir Matrisin Skalar İle Çarpımı .85

4.3.3 Matrislerin Toplamı .85

4.3.4 Matrislerin Çıkarması ..86

4.3.5 Matrislerin Çarpımı..87

4.4 Özel Matrisler89

4.5 Lineer Denklemler ve Matrislerle Çözümü90

4.5.1 Denklem Sayısı ve Bilinmeyen Sayısı Eşit Olan Denklemler91

4.5.2 Denklem Sayısı ve Bilinmeyen Sayısı Eşit Olmayan Denklemler96

4.6 rand Fonksiyonu (Gelişigüzel sayılar üretmek) .105

4.7 Sorular109

GRAFİK ÇİZİMİ . 112

5.1 MATLAB x-y Grafik Ortamı..112

5.2 Veri İşaretleri ve Çizgi Çeşitleri .116

5.3 Polinom Çizimi124

5.4 Birden Fazla Grafiğin Ayni Eksenlerde Çizimi 126

5.5 text Komutu 130

5.6 LineWidth Komutu 132

5.7 FontSize Komutu 133

5.8 MarkerSize Komutu..135

5.9 fplot Komutu ..136

5.10 subplot Komutu – Birden Fazla Küçük Grafik Çizmek ..138

5.11 print Komutu.150                                                    

5.12 hold Komutu.151

5.13 zoom Komutu152

5.14 plotyy Komutu..153

5.15 ginput Komutu .155

5.16 Logaritmik Grafik Çizimi.157

5.17 Pay (Pie) Grafiği Çizimi.162

5.18 Bar (Sütun) Grafiği.168

5.19  Stairs (Adım) Grafiği169

5.20 Compass (Pusula) Grafiği ..171

5.21s tem Grafiği..172

5.22 hist (Histogram) Grafiği .175

5.23 Polar Grafik ..176

5.24 Kompleks Sayı Grafiği .177

5.25 3 Boyutlu Silindir Grafiği178

5.26 3 Boyutlu stem Grafiği 179

5.27 3 Boyutlu Bar Grafiği ..181

5.28  3 Boyutlu plot Komutu..182

5.29 Sorular.184

SAAT VE TARİH 186

6.1 calendar Fonksiyonu.186

6.2 cputime Fonksiyonu .188

6.3 MATLAB`da Tarih Formatı ..189

6.3.1  Karakter Dizisi.189

6.3.2 Seri Tarih Sayısı190 

6.3.3 Tarih Vektörü191

6.4 clock Fonksiyonu 192

6.5 now Fonksiyonu .193

6.6 weekday Fonksiyonu 193

6.7 eomday Fonksiyonu .194

6.8 date Fonksiyonu .194

6.9 etime Fonksiyonu ..195

6.10 tic, toc Fonksiyonları196

6.11 Tarih Ve Saat Programlaması..197

6.12 Sorular.199

VERİLEN NOKTALARDAN GEÇEN EĞRİNİN DENKLEMİNİ  BULMAK 201

7.1 polyfit Fonksiyonu.201

7.2 Verilen Noktalara Otomatik Olarak Polinom Yerleştiren MATLAB Programı

215

7.3 Veri Noktalarının İstatiksel Analizi226

7.4 Sorular228

İNTERPOLASYON  229

8.1 interp1 Fonksiyonu229

8.1.1 nearest Metodu İle İnterpolasyon230

8.1.2 linear Metodu İle İnterpolasyon231

8.1.3 spline Metodu İle İnterpolasyon ..232

8.1.4 cubic Metodu İle İnterpolasyon 233

8.2 Sorular238

MATLAB`DA DOSYALAMAK 240 

9.1 Dosya Açıp Kapatmak240

9.2 Dosyaya Yazmak.244

9.3 Dosyayı Okumak.248

9.4 textread Fonksiyonu.252

9.5 dlmwrite Fonksiyonu254

9.6 dlmread Fonksiyonu.255

9.7 EXCEL`den Veri Okumak ..258

9.8 Sorular265

MATLAB İLE İNTEGRAL HESAPLAMAK . 267

10.1 İntegral267

10.1.1  Trapezoidal (Yumuk) İntegral Algoritması ..268

10.2  Sorular271

SEMBOLİK MATEMATİK 272

11.1 MATLAB`da Sembol Yaratmak 272

11.2 Sembollerle İşlem Yapmak ..274

11.3  Sembollerle Grafik Çizimi.277

11.4 Sembol Kullanarak Denklem Çözümü 279

11.5 Sembolik Türev.281

11.6 Sembolik İntegral 285

11.7 Sembolik Limit Hesaplanması .288

11.8 Sembolik Diferansiyel Denklem Çözümü .290

11.9 Sembolik Toplama ..298

11.10   Sorular.300 

EN ÇOK KULLANILAN MATLAB KOMUT VE FONKSİYONLARI.304

KAYNAKÇA ..309

DİZİN.310

 


Dosyalar

MATLAB İLE ÇALIŞMAK (6588 KB)

 
  kitap.emo.org.tr
  
COPYRIGHT © 2010 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18
 

 
KEY İnternet Hizmetleri