TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
TMMOB

   Ana Sayfa    İletişim Bilgileri

Hakkımızda Tüm Kitaplar Kategoriler e-Kitaplar Yeni Kitaplar Çok Satılanlar Arama

SEPETİM: (Boş)

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK ÖYKÜLERİ - 1


Ücretsiz e-Kitap

Yazar Adı:

TMMOB


Sayfa Sayısı:

236


 

Giriş


211

Sunuş


"Mühendislik Mimarlık Öyküleri-I" adlı kitabımızdaki öyküleriokurken, mühendislerimizin ve mimarlarımızın geçmişteki serüvenine tanıklık etmekle kalmayacak, aynı zamanda kalkınma tarihimizden kesitler de göreceksiniz.

Mühendislerin ve mimarların sınırlı olanaklarla yarattıkları, yaratmaya çalıştıkları bir dünya var bu kitapta-Cide yolunu yapanlar mesleğimizin bir çözüm sanatı olduğunu, ulaşılmayacak yol olmadığını gösteriyorlar. Demir-çeliğin öyküsü mühendislik tarihine kendisi kadar sağlam bir yapı taşı bırakıyor. "İlk feneri yakan" maden mühendisleri emekçilerin geleceğe giden yolunaışık tutuyor. Her gün zevkle yudumladığımız çayın bardağımıza gelenekadar ne badireler atlattığı anlatılıyor. Devrim Otomobilinin öyküsünün kendisi başlı başına önemli bir mühendislik girişiminin ne türengellemelerle karşılaştığının, inançlı mühendislerin umutlarının nasıltüketildiğinin ifadesi. Atatürk Orman Çiftliğinin kuruluşu ve geçmişiterkedilmiş bir alanda umudun yeşertilebileceğinin kanıtı.

Bilimle toplumun buluşturulmasına tanıklık ediyor bu öyküler. Bu derlemenin, öyküleri yaratanlara vefa borcunun ödenmesininötesinde bir amacı daha var: O da "mühendislik-mimarlık şimdi nasılbir yerde" sorusunun yanıtlarını aramak. Kısıtlı olanaklar, maddi sıkın-tılar, çağın gerisinde kalmış teknoloji şartları içerisinde kalkınmak için,halka hizmet için mücadele eden mühendisler ve mimarlar bugün neyapabiliyorlar? Mesleklerini toplum yararına ne ölçüde kullanabiliyorlar? Başarı öykülerinin temelini oluşturan irade bugün ne kadar geçer-li? Başarının yerine durağanlığın, yapmanın yerine yıkmanın, coşku-nun yerine umutsuzluğun geçirilmeye çalışılmasının arkasında hangi ekonomik ve siyasi koşullar yer alıyor?

Mühendislerin ve mimarların, toplumun ihtiyaçlarını bilimsel bilgiyikullanarak karşılama misyonları, kalkınma, sanayileşme, hakça paylaş-ma hedefleri, bu amaçlara ulaşmak için çabaları sürüyor. Emperyalist sistemin ülkemiz için öngördüğü, hatta ülkemize dayattığı role karşınyer yer başarılar elde ediliyor.

"Mühendislik Mimarlık Öyküleri-I" adlı kitabımızdaki öyküleriokurken, mühendislerimizin ve mimarlarımızın geçmişteki serüveninetanıklık etmekle kalmayacak, aynı zamanda kalkınma tarihimizdenkesitler de göreceksiniz.

Mühendislerin ve mimarların sınırlı olanaklarla yarattıkları, yaratmaya çalıştıkları bir dünya var bu kitapta Cide yolunu yapanlar mesleğimizin bir çözüm sanatı olduğunu,ulaşılmayacak yol olmadığını gösteriyorlar. Demir-çeliğin öyküsümühendislik tarihine kendisi kadar sağlam bir yapı taşı bırakıyor. "İlk feneri yakan" maden mühendisleri emekçilerin geleceğe giden yolunaışık tutuyor. Her gün zevkle yudumladığımız çayın bardağımıza gelenekadar ne badireler atlattığı anlatılıyor. Devrim Otomobilinin öyküsününkendisi başlı başına önemli bir mühendislik girişiminin ne türengellemelerle karşılaştığının, inançlı mühendislerin umutlarının nasıltüketildiğinin ifadesi. Atatürk Orman Çiftliğinin kuruluşu ve geçmişiterkedilmiş bir alanda umudun yeşertilebileceğinin kanıtı.

Bilimle toplumun buluşturulmasına tanıklık ediyor bu öyküler.Bu derlemenin, öyküleri yaratanlara vefa borcunun ödenmesininötesinde bir amacı daha var: O da "mühendislik-mimarlık şimdi nasılbir yerde" sorusunun yanıtlarını aramak. Kısıtlı olanaklar, maddi sıkın-tılar, çağın gerisinde kalmış teknoloji şartları içerisinde kalkınmak için,halka hizmet için mücadele eden mühendisler ve mimarlar bugün neyapabiliyorlar? Mesleklerini toplum yararına ne ölçüde kullanabiliyor-lar? Başarı öykülerinin temelini oluşturan irade bugün ne kadar geçer-li? Başarının yerine durağanlığın, yapmanın yerine yıkmanın, coşku-nun yerine umutsuzluğun geçirilmeye çalışılmasının arkasında hangiekonomik ve siyasi koşullar yer alıyor ?

Mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları, araştırmanın, tasarla-manın, yapmanın, işletmenin coşkusunu yaşamaya özlem duyuyorlar.Yaptıklarından daha fazlasını yapmaya hazırlar. Yeter ki sayıları 500bine yaklaşan, her yıl mezun olanların sayısı 25 bini bulan meslek-taşlarımızın, bilimi ve teknolojiyi halkımızın hizmetine sunabilmeleri için görülen ortamlar yaratabilelim. Yeter ki, artık ulusal bilim, teknolo-ji ve yenilenme politikaları temelinde sanayileşme, kalkınma, hakçapaylaşım için siyasi bir irade oluşturabilelim. Yeter ki, bize uygun bulu-nan ucuz işgücüne ve doğal ve kültürel varlıklarımızın kuralsız vesınırsız tüketimine dayalı rekabet anlayışı yerine, bilimi ve teknolojiyitoplum yararına kullanma anlayışını egemen kılabilelim. Yeter ki, buanlayışa uygun yatırımlar yapabilelim. Yeter ki bu amaçlarla sürdürdüğümüz mücadelemizi yükseltebilelim, bütün çalışanlarlaortaklaştırabilelim.

Daha fazla, daha güncel başarının öyküsünü yazmaya ve yayınlamayadevam edeceğimiz günlere olan özlemimizle, umudumuzla ve kararlılığımızla, bize bu öyküleri yayınlama olanağını veren meslektaşlarımıza,bu çalışmayı planlayıp bize kazandıran Mahmut Kiper‘e, kitabı yayına hazırlayanlara Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyorum.


İçindekiler


MÜHENDİSLİK MİMARLIK ÖYKÜLERİ I
Önsöz.(5)
Sunuş.(7) 
Kemal Saatçioğlu ile Söyleşi
Fabrikalar Kuran Fabrika Kardemir ve Türkiye Cumhuriyeti Demir-Çelik Öyküsü.(11)
Mahmut KİPER  
İlk Feneri Yakanlar.(43)
Nadir AVŞAROĞLU
Yeşil Çay Yaprağında Demli Çay Bardağına Bir Başarı Öyküsü.(63)
Baki Remzi SUİÇMEZ
Devrim Otomobili Hikayeleri.(89)
İsmet ÖZKAN-Aydın ENGİN
Türkiye‘nin  Yaşadığı  Hızlı Kentleşmenin  Öyküsünü Kurmanın Seçeneklerinden Biri.(119)
İlhan TEKELİ
Celalettin Uzer‘le Söyleşi.(135)
Uçak Fabrikaları Nasıl Kapatıldı?.(141)
M.Bahattin ADIGÜZEL
Atatürk Orman Çiftliği.(155)
Reşat ÜNAL
Bir Rüzgara Karşı Toplu Konut Öyküsü.(173)
Şevki VANLI
Cumhuriyetin Ilk Dönemlerinde Yüksek Mühendis Mektebi ve Dökümcülük Anılarım.(187)
Burhan OĞUZ
PTT Arla ve Teletaş‘ın Öyküsü.(203)
Dr. Fikret YÜCEL
MTA‘lı Yıllarım.(217)
Doç. Dr. Sadrettin ALPAN
A. Reşit Gencer‘le Söyleşi.(229)

Dosyalar

(1339 KB)

 
  kitap.emo.org.tr
  
COPYRIGHT © 2010 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18
 

 
KEY İnternet Hizmetleri