TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
TMMOB

   Ana Sayfa    İletişim Bilgileri

Hakkımızda Tüm Kitaplar Kategoriler e-Kitaplar Yeni Kitaplar Çok Satılanlar Arama

SEPETİM: (Boş)

KABLOSUZ HÜCRESEL İLETİŞİM SİSTEMLERİ


Adet:

Fiyatı:

8.00 TL


Sepete Ekle

Yazar Adı:

TURGUT İKİZ, BARBAROS YABACI

ISBN No:

978-605-01-0032-7


Yayın No:

GY/2010/14

Yayın Yeri:

ANKARA

Sayfa Sayısı:

76


Anahtar Kelimeler:

Kablosuz İletişim, GSM, 3G, LTE,UMTS,WiFi,WiMAX

 

Giriş


Kablosuz ortamda ses ve veri iletimi yakın bir geçmişe sahip olmasına rağmen çok hızlı bir gelişim göstermiş ve bu gün gelinen noktada, çok geniş bir alanda uygulanabilirlik yeteneğine erişmiştir. Bu amaçla kullanılan teknolojilerin gelişim ivmeleri göz önünde tutulduğunda, kablosuz iletimin ulaşabileceği sınırlar için bir öngürüde bulunmak kolay görülmemektedir.

Bu yapıtta amacımız, kablosuz ortamda kullanılmakta olan teknolojileri irdelemekten çok, sistemdeki evrilmeyi ve bununla ilintili olarak da kullanılan teknolojilerin birbirleriyle bir kıyaslamasını sunmaktır.

Genel bir bakış açısı oluşturmak adına, yapıtın, bu alanla ilgilenen meslektaşlarımız ve öğrencilerimize yararlı olacağı kanısındayız. Bununla birlikte, ilgili herhangi bir konuda daha fazla bilgiye ihtiyaç duyacak okuyucularımızın, tikiz@cu.edu.tr veya barbaros.yabaci@emo.org.tr adreslerine ulaşmaları yeterli olacaktır.

Ayrıca, aynı adresler kullanılarak yapılacak katkı ya da eleştirileri de saygıyla karşılayacağımızı okuyucularımıza arz etmekten memnuniyet duyarız.

Doç. Dr. Turgut İKİZ
Barbaros Yabacı


Kredi kartınızla online ödeme yapmak istemiyorsanız veya sorun yaşıyorsanız banka havalesi veya eft yolu ile ödeme yapabilirsiniz.
Ödeme Bilgileri
İş Bankası Yenişehir Şubesi (4218) 5110 No‘lu Hesap (IBAN TR490006400000142180005110)
Açıklama kısmına almak istediğiniz yayın/yayınların adını yazınız.
Ödeme Tutarına 5 TL Kargo ücreti eklemeniz gerekmektedir.
Ödeme yaptıktan sonra dekontu (0312) 417 38 18 No�lu faksa veya emo@emo.org.tr e-posta adresine gönderiniz.

 


Sunuş


Günümüzde birçok alanda olduğu gibi kablosuz iletişim alanında da kelimenin tam anlamı ile devasa gelişmeler yaşanmaktadır. Mühendislik eğitimi esnasında okullarımızda oldukça kuvvetli teorik dersler alan öğrencilerimiz, bu derslerin günlük hayata ya da sanayiye yansımaları konusundaki pratik uygulamalarda yetersiz kalmaktadırlar. Bu, bir yandan da yeni eğitim düzeninin de bir gereği belki.
 
Meslek örgütü olarak önemli bir görevimiz de, üyelerimiz olan mühendislerin meslek yaşamları boyunca edinmek zorunda kalacakları teorik ve pratik bilgiyi temin etmektir.
 
MİSEM kapsamında üyelerini eğitmek için gereken yapılanmayı gerçekleştirmeye çalışan Odamız bu çalışmaları sırasında bu amacına yönelik yayınlarda büyük bir eksiklik olduğunu da fark etmiştir. Yabancı dilde özellikle İngilizce yazılan birçok kaynak olmasına rağmen, Türkçe kaynak sıkıntısı açıktır.
 
Bu açığı ya da başka bir ifade ile ihtiyacı karşılamak amacı ile tercüme ve telif eserler yazılmasını gündemine alan Odamız, önümüzde ki dönem, bir dizi yayın hazırlama gayreti içindedir.
 
Mühendisler mesleklerini meslek yaşamları boyunca öğrenmeye devam ederler. Bu da öğrenme alanında süreklilik demektir. Bu nedenle mühendisçe bir yaşam, öğrenme ve üretim alanında sürekliliğe zorunlu bir yaşam olarak ele alınabilir. Bunun için de mühendislik eğitiminde temel bilgilerin sağlıklı ve tam olarak verilmesi ile sürekli eğitim ve yaşam boyu öğrenime çağdaş bir mühendislik formasyonu kazandırılması önem taşımaktadır.

Örgün eğitim kurumlarının mühendislere kazandırdığı meslek bilgisi ve formasyonu sadece bir başlangıçtır. Eğitimde asıl önemli olan, meslek alanındaki bilgilerin sürekli olarak yenileme ve güncelleme yeteneğidir. Bu yeteneğin verilmesi örgün eğitim kurumlarının asıl görevlerinden biridir. Günümüzde bilim, teknoloji ve mühendislik uygulama alanlarındaki hızlı gelişim, üretim süreçlerinde mevcut bileşenlerin kendilerini sürekli yenilemelerini ve geliştirmelerini zorunlu kılmaktadır. Örgün eğitim kurumlarında verilen eğitim, zaman içinde atıl bilgi haline gelmekte ve yetersiz kalmaktadır. Bu yüzden, artan bilgi birikimine hızlı ulaşma, edinilen bilgi ve deneyimleri paylaşma ve üretim süreçlerinde değerlendirebilme becerisi için sürekli bir meslek içi eğitim şarttır.

Böylesi bir meslek içi eğitim Elektrik, Elektronik, Bilgisayar Mühendislerinin yasal örgütü Elektrik Mühendisleri Odası‘nın temel görevlerinden biridir. Bu görevi MİSEM kapsamında yapmaya çalışan Odamız bu yapılanmanın en önemli yapı taşlarından birisi olan yayın konusunda da gerekeni yapmaya çalışmaktadır.

Yazarlarımız ve aynı zamanda üyelerimiz olan Doç. Dr. Turgut İKİZ ve Barbaros Yabacı`ya teşekkür ederken, bu yayınımızın ayrıca telif ya da tercüme eser hazırlamak isteyenlere de açık bir çağrı olduğunu belirterek, bu yayının amacına uygun olmasını ve bir ihtiyacı karşılamasını dileriz.

Saygılarımızla

Cengiz GÖLTAŞ
TMMOB -Elektrik Mühendisleri Odası
42. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı
Kasım 2010


İçindekiler


ÖNSÖZ    1
1    İçerik    2
2    Şekiller Dizini    4
3    Tablolar Dizini    6
4    Kablosuz İletişim Sistemlerinin Temelleri    7
4.1    Hücresel İletişim Sistemlerinin Tarihçesi    7
4.2    Kablosuz Haberleşme Sistemlerinin Genel Modeli    7
4.3    Hücresel şebekelerin gelişimi    7
4.4    Hücresel Şebekelerin Genel Yapısı    8
4.4.1    GSM Radyo Erişimi Şebekesi    9
4.4.2    UMTS Radyo Erişim Şebekesi    10
4.4.3    GSM Radyo Şebeke Fiziksel Katman Özellikleri    11
4.4.4    GSM hücresel şebeke yapısı ve Frekansların yeniden kullanımı    14
4.4.5    GSM sisteminde hücrelerarası geçiş ve dinleme modu operasyonları    14
4.4.6    GSM veri erişim teknolojisi (GPRS-EDGE)    16
4.5    3. Nesil Hücresel WCDMA(UMTS) Sistemleri    18
4.5.1    Yayılım ve Tekrar Birleştirme İşlemi    19
4.5.2    UMTS`de mobilite ve hücrelerarası geçiş tipleri    21
4.5.3    UMTS fiziksel Katman Yapısı ve Kanal Kullanımı    23
4.6    LTE (Long Term Evolution)    28
4.6.1    LTE Sistem mimarisi    29
4.6.2    LTE Fiziksel Katman Özellikleri    32
4.6.3    LTE Hücrelerarası Geçiş ve Mobilite Özellikleri    37
4.6.4    LTE Fiziksel Katman Veri Hızları    40
5    802.16 Kablosuz Büyükşehir Kapsama  Şebekeleri (WMAN)    41
5.1    802.16 Standartları Hakkında Genel Bilgi    41
5.2    802.16 WiMAX standartları genel özellikleri    41
5.3    Fiziksel Katman    42
5.3.1    OFDM Temel Kavramları    43
5.3.2    WiMAX OFDMA    46
5.3.3    Alt kanal Ayrımlanması    47
5.3.4    WiMAX OFDM Parametreleri    47
5.3.5    Aralık (Slot) ve Çerçeve yapısı ( Slot – Frame structure)    47
5.3.6    Adaptif Modulasyon ve Kodlama Kullanımı    49
5.3.7    WiMAX Fiziksel Katmanında  Mobilite Yönetimi    49
5.3.8    Wimax Referans Şebeke Mimarisi    52
5.3.9    İleri Anten Teknikleri ve WiMAX uygulamaları    52
5.3.10    Wimax Fiziksel Katmanındaki Veri Hızları    54
6    802.11 Yerel Ağ Şebekeleri    55
6.1    802.11 Şebeke Birimleri    55
6.2    802.11 Şebeke Tipleri    56
6.3    802.11 Şebekeleri Fiziksel Katman Mimarisi    57
6.4    802.11 Şebeke Tipleri ve Özet Tablosu    58
7    Sonuç    60
7.1    Kablosuz Erişim Teknolojilerinin Kıyaslanması    60
7.2    Kablosuz Erişim Sistemlerinin Yakınsaması    61
7.2.1    Hücresel Sistemler    61
7.2.2    802.16 sistemleri ve WiMAX    62
7.2.3    802.11 WiFi ve WLAN sistemleri    62
7.3    Kablosuz Erişim Sistemlerinin Gelecekteki Yakınsaması    62
8    Ekler    64
8.1    Bit Oranı ve Sinyal oranı    64
8.2    Faz kaydırmalı Modülasyon    64
8.3    Sinyal ve Gürültü Oranı    65


 
  kitap.emo.org.tr
  
COPYRIGHT © 2010 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18
 

 
KEY İnternet Hizmetleri