TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
TMMOB

   Ana Sayfa    İletişim Bilgileri

Hakkımızda Tüm Kitaplar Kategoriler e-Kitaplar Yeni Kitaplar Çok Satılanlar Arama

SEPETİM: (Boş)

GÜNEŞ EVİ: TASARIMCILAR İÇİN


Adet:

Fiyatı:

20.00 TL


Sepete Ekle

Yazar Adı:

TERRY GALLOWAY

ISBN No:

9789944896283


Yayın No:

EG/2008/5

Yayın Yeri:

ANKARA

Sayfa Sayısı:

204


 

Giriş


Ülkemizde de güneş enerjisi yenilenebilir kaynaklarımız içinde en şanslı konumda olduğumuz kaynaklarımızdan birisidir. Ülkemiz; güneş enerjisi potansiyeli ve bu potansiyelin ülke sathına dağılımı yönünden her türlü güneş enerjisi uygulamaları için elverişli bir konumdadır. Yüksek güneş potansiyelimiz, 1970‘li yıllardan buyana uygulana gelen güneşten yararlanma teknikleri konularındaki sektörde ve üniversitelerimizde var olan bilgi birikimi, mevcut teknik alt yapımız dikkate alındığında bu yenilenebilir enerji kaynağını büyük bir katma değere dönüştürme imkânı önümüzde uzanmaktadır.

Bu yayınımızın meslek alanımızda önemli bir boşluğu dolduracağını, istihdam sorununun giderek büyüdüğü ve işsizliğin arttığı ülkemizde çözümün yüzümüzü ithal ikameci anlayıştan, kendi insanımıza ve ülke kaynaklarına dönmekten geçtiği inancıyla; sorunlarına yanıt arayan sanayicilerimize, meslektaşlarımıza ve konunun ilgililerine faydalı olacağını umuyoruz.

Kredi kartınızla online ödeme yapmak istemiyorsanız veya sorun yaşıyorsanız banka havalesi veya eft yolu ile ödeme yapabilirsiniz.
Ödeme Bilgileri
İş Bankası Yenişehir Şubesi (4218) 5110 No‘lu Hesap (IBAN TR490006400000142180005110)
Açıklama kısmına almak istediğiniz yayın/yayınların adını yazınız.
Ödeme Tutarına 5 TL Kargo ücreti eklemeniz gerekmektedir.
Ödeme yaptıktan sonra dekontu (0312) 417 38 18 No�lu faksa veya emo@emo.org.tr e-posta adresine gönderiniz.  

10 ve üzeri alımlarda 15 TL fiyat uygulanır.


Sunuş


Enerji, özellikle de elektrik enerjisi, yaşamımızda tartışmasız bir önceliğe sahiptir. Elektrik enerjisinin olmadığı bir yaşam, neredeyse olasılık dışıdır. Teknolojinin gelişimi ile artan konfor ve buna bağlı olarak tüketimin artışı enerji tüketimini arttırmaktadır. Enerji açığı ülkemizde de yeni enerji kaynakları ve enerji tüketiminin üzerinde daha fazla düşünülmesini,hızlı bir şekilde alternatif kaynak arayışını gerekli hale getirmiştir. Birincil enerji kaynağı olarak kullanılan fosil yakıtları sera gazı emisyonları ile küresel ısınma ve iklim değişikliğine yol açması, alternatif olarak dayatılan nükleer enerjinin ise tehlikeli, toplumsal, çevresel ve ekonomik açıdan oldukça maliyetli olması, ülkelerin öz kaynaklarını daha etkin biçimde kullanımını zorunlu kılmaktadır. Özellikle teknolojik gelişmeye bağlı olarak ortaya çıkan çağdaş gereksinimlerden dolayı, enerji üretimi ile ilgili bilimsel araştırmalar, alternatif ve daha kullanışlı enerji kaynaklarına yönelmiştir. Günümüzde doğal dengenin korunması, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının önemini giderek artırmaktadır.
 
Enerji üretim kaynaklarını kesintisiz, güvenilir, ucuz temiz ve çeşitlendirilmiş kaynaklardan sağlayabilmek ve verimli kullanmak önemlidir. Ne var ki bu güne kadar kullandığımız birçok enerji dönüştürme yönteminin çevreye ve insanlara verdiği zarar artık ciddi boyutlara ulaşmıştır. Özellikle yirminci yüzyılın -acımasız ve neye mal olursa olsun daha fazla üretim, daha fazla kar güdüsünün, gerek çevreye, gerekse canlılara onarılamaz derecede zarar vermesi, enerji gereksiniminin insana daha yakışır biçimde nasıl karşılanabileceği sorusunu ve araştırmasını beraberinde getirmiştir. Ülkelerin, kendi halkalarına ve dünya halkalarına daha güzel bir dünya sunabilmek için, öz kaynaklarından daha fazla enerji üretmeye yönelmeleri kaçınılmazdır. Bu noktada doğanın adil ve eşitlikçi davrandığı rüzgâr, güneş gibi yenilenebilir enerji kaynakları tüm insanlığın hizmetinde olacaktır.
 
Bu konuyla ilgili Odamızın düzenleyicisi olduğu Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu (YEKSEM) ve Rüzgar Enerjisi Sempozyumu (RÜGES) ülkemizde bu alanda atılmış önemli adımlardan biridir. TMMOB ve bağlı odaları, üniversiteler, rüzgâr enerjisine ilişkin alanlarında çalışan araştırmacılar, bilim insanları, uygulayıcılar, yaşamı, doğayı ve çevreyi seven insanlar, çözümler üretmek, kamu oyu yaratmak için 4-5 Haziran 2009 tarihlerinde RÜGES 2009 da Samsun‘da, 19-21 Haziran`da ise YEKSEM için Diyarbakır`da bir araya geldiler.
 
Türkiye yenilenebilir potansiyeli yüksek bir ülke olarak gerekli yatırımları için politikasını düzenlerken bu teknoloji pazarında var olmalıdır. Uluslararası kuruluşların özellikle yenilenebilir enerji için Türkiye için getirdikleri cazip finansman olanaklarının da arkasında bir teknoloji pazarı düşüncesi de olduğu unutulmamalı, yerli teknoloji üretimine önem ve ağırlık verilmelidir.

İçindekiler


 

ÖnsözIII

Giriş V

Teşekkür VI

Sorumluluk reddi VI

Şekil Listesi VII

Tablo Listesi VIII

İthaf. IX

 

1. Bu kılavuzun hedefi 02

2. Yer seçimi 11

3. Güneş ve yer kaynaklı ısıtılan kütle 24

4. Pasif ısıtmaya sera eklenmesi 32

5. Kullanım Sıcak suyu 41

6. Birleştirilmiş KSS ve yüzme havuzu ısıtma sistemi 49

7. Alanın ısıtılması 55

8. Hacim soğutması 74

9. PV elektrik gücü 82

10. Yıllık enerji kullanımı 94

11. Bakım tasarruf sağlar 97

12. Geri ödeme ekonomisi 100

13. Isıl performansın izlenmesi ve kontrolü103

14. Güneş enerjisinin geleceği 113

14.5 Elektrik ve ısı için yakıt pilleri 119

 


 
  kitap.emo.org.tr
  
COPYRIGHT © 2010 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18
 

 
KEY İnternet Hizmetleri