TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
TMMOB

   Ana Sayfa    İletişim Bilgileri

Hakkımızda Tüm Kitaplar Kategoriler e-Kitaplar Yeni Kitaplar Çok Satılanlar Arama

SEPETİM: (Boş)

PROJE VE YAPI DENETÇİSİ: ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ İÇİN EĞİTİM NOTLARI


Adet:

Fiyatı:

10.00 TL


Sepete Ekle

Yazar Adı:

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİM KOMİSYONU

ISBN No:

978-9944-89-322-0


Yayın No:

EG/2007/2

Yayın Yeri:

İSTANBUL

Sayfa Sayısı:

157


 

Sunuş


Sevgili arkadaşlar,

Elektrik Mühendisleri Odası olarak 90‘lı yılların 2. yarısında örgüt içinde başladığımız meslek içi eğitim tartışmaları, 2002 yılında EMO 38. Olağan Genel Kurulu‘nda yılında genel kurul kararıyla sonlandırıldı. Bugün 30‘u aşkın konuda MİSEM, eğitimler ve kurlars düzenlemekte her geçen gün de kurumsal bir yapıya kavuşmaktadır. Kamu hizmeti niteliğinde olan ve halkın can ve mal güvenliğini yakından ilgilendiren mühendislik hizmetlerinin işi bilenlerce ve deneyimi olanlarca yapılması kamu yararı açısından önem arz etmektedir. Meslek alanlarımızı düzenlemekle sorumlu olan Odamız bu gereklilik doğrultusunda üyelerimizin meslek alanlarındaki gereksinimlerini ve taleplerini dikkate alarak, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda, aynı zamanda da toplumsal gereksinimleri de gözeterek meslek meslek içi eğitim faaliyetlerini yoğun olarak devam ettirmektedir.4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun ve buna yönelik olarak hazırlanan Yapı DenetimiUygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği çerçevesinde sürdürülmekte olan yapı denetimine yönelik Odamızın görüşlerini tekrarlamaya gerek görmüyoruz. Ancak gelinen noktada Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yapı Denetimi konusunda, özellikle denetçilerin eğitimi konularındaki yetersizliği dikkatealarak önce TMMOB ve daha sonra ilgili odalarla yapılan yazışmalar ve görüşmeler sonucunda yapı denetçilerine eğitim vermemizi istemiş bulunmaktadır. 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkındaki Kanunun 1. maddesinde yer alan "can ve mal güvenliğini teminen imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimi sağlamak" hükmünün yerine getirilmesi amacı ile kamu yararı gözetilerek Yapı İçi Elektrik Tesisatı işlerinde çalışacak üyelerimizin amaca uygun hizmet yapabilmelerinin sağlanması için MİSEM kapsamında Yapı Denetçisi Eğitim Seminerimiz bulunmaktadır. Ancak halihazırda Yapı Denetim şirketlerinde çalışan ve eğitime katılmaları Bakanlıkça zorunlu tutulan 2000‘i aşkın üyemizin 2008 yılına kadar eğitimlerinin bitmesi gerektiğinden ve halen çalıştıkları da gözetilerek 2008 yılına kadar yapılacak bu eğitimler, Yönetim Kurulumuzca kabul edilen TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Yapı Denetçisi Eğitim Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde düzenlenecektir. EMO yapı denetiminin bir kamu hizmeti olduğu anlayışından hiçbir şekilde vazgeçmeden, ancak bu alanda 5 yıldan bu yana görev yapan üyeleri açısından bu işe girmiş bulunmaktadır. Her ne kadar bizim karşı olduğumuz bir şekilde denetim işi özelleştirilmiş oldu ise de meslektaşlarımızın kamu yararı adına iş yaptıklarının bilince çıkarılması ve bu amaca uygun teçhizatlandırılmaları açısından EMO katılım belgesi vereceği bu eğitim işine girmiş bulunmaktadır. Katılım belgesi verdiğimiz meslektaşlarımızdan ayrıca TMMOB Mesleki Davranış İlkelerine uymaları konusunda da imzalı bir taahhütlerini alarak, EMO daha sonraki süreçlerde yapı denetimi alanında görev yapan üyeleri ile aralarında özel bir hukuk oluşturma yoluna gitmiştir. Bu özel hukuk çerçevesinde yapı denetimi alanında çalışan meslektaşlarımızla aramızda mevzuatımız açısından bir bağ yaratılmış olmakta ve Odanın denetim hakkı doğmaktadır. Odamız, bu denetim hak ve yetkisini kullanmaya kararlıdır. Yapı Denetçisi meslektaşlarımıza yönelik eğitimin ülke çapında standartlaştırılması için eğitimlerde kullanacağımız bu eğitim kitapçığının yararlı olacağını düşünüyoruz. Oldukça uzun bir süredir devam eden bu çalışmaya katkı koyan başta Yapı Denetim Komisyonu olmak üzere tüm katkı sunanlara teşekkür ederiz.

Ağustos 2007.

Saygılarımızla,

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 40. Dönem Yönetim Kurulu


Dosyalar

PROJE VE YAPI DENETÇİSİ: ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ İÇİN EĞİTİM NOTLARI (2653 KB)

 
  kitap.emo.org.tr
  
COPYRIGHT © 2010 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18
 

 
KEY İnternet Hizmetleri