TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
TMMOB

   Ana Sayfa    İletişim Bilgileri

Hakkımızda Tüm Kitaplar Kategoriler e-Kitaplar Yeni Kitaplar Çok Satılanlar Arama

SEPETİM: (Boş)

ÇERNOBİL'İN 20. YILINDA NÜKLEER SANTRALLER VE TÜRKİYE


Stokta Yok

ISBN No:

978-9944-89-257-5


Yayın No:

SK/2007/1

Yayın Yeri:

ANKARA

Sayfa Sayısı:

152


 

Sunuş


Kuruluş amacı ve özgünlüğü kendi meslek alanlarına giren konularda ülkesi yararına; bilimsel, idari ve ekonomik çalışmalar yapmak olan TMMOB‘ye bağlı Ankara İl Koordinasyon Kurulu‘nun düzenlediği ve sekretaryasının Elektrik Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası ve Çevre Mühendisleri Odası tarafından üstlenildiği bu etkinliği gerçekleştirmek bizlere gurur vermektedir.

Çernobil felaketinin 20. yılında ülkemizin gündemindeki konu; Nükleer Enerji...

Bu konunun gündemin üst sıralarına çıkmasının nedeni; bu felaketin gözlenebilir sonuçlarının yeni yeni belirginleşiyor olması değil, siyasi iktidarın nükleer santral yapımını gündeme almış olması ve ilk santral için düşünülen yerin, ironik bir şekilde Çernobil Felaketinden en çok etkilenen bölge olan Karadeniz‘de bulunmasıdır.

20 yıl önceki felakete yol açan kararların hiçbirisinde toplumsal çoğunluğun söz hakkı yoktu. Bu kez mevcut tehlike çok daha yakın ve bu kez toplumsal onay ya da ret, alınacak kararların belirleyicisi olacak.

Yıl 1986 Çernobil Nükleer Enerji Santralındaki reaktörlerde meydana gelen kaza sonucunda dünya yeni bir felaketle sallandı. Öncelikle Ukrayna ve takip eden günlerde Karadeniz çevresi ve Türkiye‘nin de bulunduğu çok büyük bir coğrafyada doğa ve insanlar nükleer ölüm ile tanıştı.

Yıl 2006, aradan geçen yirmi yıla rağmen Çernobil etkileri gün geçtikçe kendini bir öncekinden daha etkili bir biçimde göstermekte. Ukrayna ve çevre ülkelerde yaşayanlar kanserle boğuşmakta, doğa hiç tanımadığı felakete karşı kendi korumaktan yoksun kalmakta.

Çernobil kazası 1950‘lerden bu yana gerçekleşen 40‘tan fazla nükleer kazadan sadece bir tanesi. Ancak bu sadece Çernobil kazası sonrasında oluşan bazı rakamlara bakarsak olayın ne kadar vahim ve ciddi boyutta olduğunu bir kez daha görebiliriz:

- 1986-2000 yılları arasında, kaza sırasında henüz çocuk olan 1400 gencin ameliyatla tiroit

bezleri alınmak zorunda kaldı.

- 3 milyondan fazla insan faciadan doğrudan etkilenen Çernobil kurbanları statüsünde kayıtlı

bulunuyor.

- Şu anda bir milyonu çocuk olmak üzere 3,5 milyon insan, Ukrayna‘nın radyasyonla kirlen-

miş topraklarında yaşamaktadır.

•-  Sakat doğumlar ve büyüme bozuklukları Ukrayna‘da %230, Beyaz Rusya‘da ise %180 artmıştır.

•-  Ukrayna‘nın, Çernobil kazası nedeniyle kaybı yaklaşık 150 milyar dolardır.

- 7,1 milyon insanın gelecekte ciddi sağlık sorunları yaşaması beklenmektedir.

•-  3 milyon tedavi görmesi gereken çocuk

•-  600.000 radyasyona maruz kalma açısından sürekli izlenmesi gereken insan

•-  Yıllarca tarım yapılamayacak arazi

Çernobil; Ukrayna‘da yüzlerce ölü, yıllarca tarım yapılamayacak arazi, binlerce kanserli insan ve onlarca yıl kanser tehdidi altında yaşayacak nesiller bırakmıştır. Ve kaza yapan reaktör şu an toprağın altındadır, daha da tehlikeli olan şu an toprak altında ne olduğunu kimse bilmemektedir. Meteorolojik hava akımlarıyla Batı Karadeniz‘e gelen radyasyon bulutları, bölgede yetişen ürünler ve çevresel koşullar nedeniyle insanlar üzerinde kuşkusuz olumsuz etkiler yapmıştır. Bu bölgede yapılan araştırmalar, her ailede kanser vakalarının olduğunu göstermiştir.

İşte tüm bu sorunların tartışılması ve yaşananların gün yüzüne çıkarılması için düzenlenen Nükleer Santraller ve Türkiye Sempozyumu, konunun enine boyuna masaya yatırıldığı ve tüm çıplaklığıyla incelendiği bir sempozyum olmuştur.

Bu sempozyumda Türkiye‘deki enerji kaynaklarının iyi planlandığı ve yönetildiği müddetçe yeterli olduğu ortaya çıkmıştır. Enerji yönetiminde öncelikli olarak kamusal fayda ilke olarak benimsendiği, piyasacı anlayıştan vazgeçildiği zaman en temel hak olan enerjinin insanların geleceğini karartmadan da sağlanabileceğini ortaya çıkarırız.

Boyası holdinglerden, fırçası hükümetlerden hazırlanarak çizilen tablolarda, tutarsız rakamsal verilerle enerji ihtiyacının sadece ve sadece nükleer enerji kullanımı yoluyla aşılacağı tezinin öne çıkartılıyor. İnsanlığın bulduğu "en kirli" enerji, "en temiz" olarak lanse edilerek, sözde barışçıl nükleer enerjinin, uranyumun topraktan çıkarıldığı andan başlayan, işlenişi, santrallerde kullanılması, atıklarının depolanmasıyla çoğalan ve seyreltilmiş atıklardan bomba yapılıp Irak gibi işgal bölgelerini lanetli topraklar haline getirmesiyle süre giden bir ölüm döngüsü yarattığını hepimiz görüyoruz.

Bu sempozyumla bir kez daha ortaya çıkmıştır ki nükleer santralar ihtiyaç değil politik ve askeri bir tercihtir ve bu tercih enerji holdinglerini memnun etmek uğruna Türkiye‘nin geleceğine ipotek koyarak yapılmaktadır.

Aradan geçen yirmi yıla, Çernobil‘e, nükleere rağmen bizlerin, bizden sonraki nesillerin ve gasp edilen çevrenin yaşama hakkını savunmak en temel insanlık görevimizdir.

Yeni Çernobiller, yeni ölümler yaşanmaması için, sadece emperyalistlerin çıkarları uğruna insan sağlığını hiçe saymaması için, radyasyonsuz çevre, radyasyonsuz çocuklar ve radyasyonsuz hükümetler için insani değerlere sahip çıkan ve doğaya saygı duyan herkese sesimize kulak vermesi için çağrıda bulunuyoruz.


İçindekiler


TMMOB

Ankara İl Koordinasyon Kurulu

İÇİNDEKİLER AÇILIŞ KONUŞMALARI

I. OTURUM: 20.YILINDA ÇERNOBİL GERÇEĞİ
OTURUM BAŞKANI:

Ramazan PEKTAŞ - EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. İnci GÖKMEN                 ODTÜ Kimya Bölümü

Tufan ERDOĞAN                            Jeoloji Mühendisleri Odası

Metin BAKKALCI                           Türk Tabipler Birliği

II.  OTURUM: NÜKLEER SANTRALLER TÜRKİYE VE DÜNYA
OTURUM BAŞKANI:

Yılmaz KİLİM - ÇMO Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet SENER                              Jeoloji Mühendisleri Odası

Yrd. Doç. Dr. Ali Kerem SAYSEL     Boğaziçi Üniversitesi
Cengiz GÖLTAŞ                             Elektrik Mühendisleri Odası

Doç. Dr. Mehmet TOMBAKOĞLU   Hacettepe Üniversitesi
Redife KOLÇAK                             Peyzaj Mimarları Odası

III.  OTURUM: NÜKLEER SİLAHLAR VE DÜNYA
OTURUM BAŞKANI:

Mehmet BESLEME - KMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Nuri ERSOY              Boğaziçi Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa KİBAROĞLU        Bilkent Üniversitesi
Atilla HIŞIR                                Çevre Mühendisleri Odası

TÜRKİYE‘DE ENERJİ SEKTÖRÜNDE POLİTİKA SEÇENEKLERİ PANELİ

İsmet Sezgin                               Jeoloji Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Torun                            Maden Mühendisleri Odası

Abdullah Zararsız                        Fizik Mühendisleri Odası

Nilgün Ercan                               TMMOB Enerji Komisyonu Üyesi

Kimya Mühendisleri Odası
Selami Demiralp                           Peyzaj Mimarlar Odası

Ethem Torunoğlu                         Çevre Mühendisleri Odası

Kemal Ulusaler                            Elektrik Mühendisleri Odası


Dosyalar

ÇERNOBİL'İN 20. YILINDA NÜKLEER SANTRALLER VE TÜRKİYE (1189 KB)

 
  kitap.emo.org.tr
  
COPYRIGHT © 2010 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18
 

 
KEY İnternet Hizmetleri