TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
TMMOB

   Ana Sayfa    İletişim Bilgileri

Hakkımızda Tüm Kitaplar Kategoriler e-Kitaplar Yeni Kitaplar Çok Satılanlar Arama

SEPETİM: (Boş)

TMMOB I. BİLİRKİŞİLİK ÇALIŞTAYI


Ücretsiz e-Kitap

Yazar Adı:

TMMOB

ISBN No:

978-605-01-0870-5


Yayın Yeri:

ANKARA

Sayfa Sayısı:

200


 

Sunuş


TMMOB kamu kurumu niteliğinde anayasal bir meslek kuruluşudur. Mesleğin ve meslektaşlarının çıkarlarını korumak, şehir planları ve uygulamalarının, planlama esaslarına, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uygun yapılmasını denetlemek ve bu konuda kamu yararını sağlamak için gerekli çalışmaları yapmakla yükümlüdür. Kamu yararına ve kamu hizmeti olarak yapılan bu çalışmalarından biri de Bilirkişilik çalışmalarıdır. Günümüzde hızla artan iş kazaları, ölümlü kazalar, kentlerimizde ranta kurban edilen imar suçları v.b. birçok konularda, birçok alanlarda yargıçların doğru karar almalarında en büyük yardımcı şüphesiz bilirkişilerdir ve bilirkişilerin hazırlamış olduğu tarafsız raporlardır. Hukuk alanında adaletin sağlanması için bilirkişi kurumunun sağlıklı işlemesi zorunluluğu bulunmaktadır. Adalet ve hukuk ile bilirkişiliğin doğrudan bir ilişkisi vardır. Bu bağlamda öteden beri bu alanın sorunları dile getirilmekte ve düzenlemeler yapılması ihtiyacı vurgulanmaktadır. Son yıllarda bu gereksinimin karşılanması bir yan, yasama sürecinin hukuka aykırı işleyişi, hukuksuzluklar, zaten tartışmalı olan "yargı bağımsızlığını daha da olumsuz hale getiren müdahaleler, idarenin bilirkişiler üzerindeki baskıları, yetersizlikler vb. nedenlerle "adalet / yargı ve bilirkişilik" bir kaosa sürüklenmiştir. Adaletsizliğe ve tartışmalı bilirkişi raporlarına neden olan bu sürecin niteliklerini anlamak, sağlıklı çözüm önerilerini ortaya koymak ve adaletin gerçekleşmesine katkı sağlamak için yasama ve yargının içinde bulunduğu durumu doğru değerlendirmek gerekmektedir. Bu sorunlara / değerlendirmelere bilirkişiler açısından baktığımızda sorunları 4 ana başlık altında toplanması mümkün görülmektedir. -Farklı müracaat şekilleri, liste seçme kriterleri, farklı uygulamalardan kaynaklı uygulama sorunları -Uzmanlık alanlarının tam olarak bilinmemesinden kaynaklı bilirkişi atama sorunu -Yargıçların bilirkişiden ne istediklerinin tam olarak bildirmemeleri, -Bilirkişi raporlarının gereğince özenli hazırlanmaması veya hazırlanamamasından kaynaklı - -Bilirkişi görevinin ifasındaki sorunlar olarak tespit edilmiştir.

İçindekiler


ÖNSÖZ                                                                                                          

ÇALIŞTAY PROGRAMI ve AMACI                                                                

AÇILIŞ KONUŞMALARI                                                                              

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet  Soğancı                                         

TMMOB`DE BİLİRKİŞİLİK                                                                        

TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu adına Leman Ardoğan (Mimarlar Odası)   

Şenay Güneş (Jeofizik Mühendisleri Odası)                                                          

Mustafa Özdemir  (Elektrik Mühendisleri Odası)                                                 

OTURUMLAR                                                                                             

I. OTURUM                                                                                                  

BİLİRKİŞİLİK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞMA ATÖLYE GRUPLARININ OLUŞMASI                                                                       

Atölye -1: Hukuk ve ceza bilirkişilerinin sorunları ve çözüm önerileri çalışma atölyesi - Huriye Nacar Savat (Mimarlar Odası)                                                           

Atölye - 2: Kamulaştırma ve mülk bilirkişilerinin sorunları ve çözüm önerileri çalışma atölyesi - S. Sırdaş Karaboğa (Elektrik Mühendisleri Odası)                                

Atölye -3: Kentsel dönüşüm alanında bilirkişilerin sorunları ve çözüm çalışma atölyesi - Erdoğan Balcıoğlu (İnşaat Mühendisleri Odası)                                                 

2. OTURUM                                                                                                 

KOLAYLAŞTIRICI: Haşim Aydıncak (Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Eski Başkanı)                        

BASIN GÖZÜYLE BİLİRKİŞİLİK                                                               

Gülşah Karadağ  (Gazeteci)

TMMOB VE BİLİRKİŞİLİK UYGULAMALARI                                          

Nurten Çağlar Yakış  (TMMOB Hukuk Müşaviri)

3. OTURUM                                                                                                

HUKUK VE CEZA ALANINDA BİLİRKİŞİLİK                                         

Kolaylaştırıcı: Mustafa ÖZDEMİR  (TMMOB Eski Denetleme Kurulu Üyesi Elk Müh)

Yargı Gözüyle Hukuk ve Ceza Alanında Bilirkişilik - Ayhan Altun (Yargıtay 12. Ceza Dairesi)                                                                                                    

Hukuk ve Ceza Bilirkişileri Sorunları ve Çözüm Önerileri

Çalışma Atölyesi Sunumu                                                                                        

4. OTURUM                                                                                                 

KAMULAŞTIRMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDA BİLİRKİŞİLİK                                                                                               

Kolaylaştırıcı: Ali Fahri Özten (TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi)

Yargı Gözüyle Kamulaştırma / Hukuki Dava Kentsel Dönüşüm Alanında Bilirkişilik - Emel Karabağ (Yargıtay 5. Hukuk Dairesi)                                                         

Kentsel Dönüşüm Alanında Bilirkişilerin Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalışma Atölyesi Sunumu                                                                                                    

Kamulaştırma ve Mülk Bilirkişileri Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalışma Atölyesi Sunumu                                                                                                                       

FORUM                                                                                                      

KOLAYLAŞTIRICI: Ali Ekinci (Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Genel Başkan Yardımcısı)

ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRİSİ - TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu adına

Timur Bilinç Batur (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası)                           

ÇALIŞTAY ATÖLYE RAPORLARI                                                          

Atölye - 1 Hukuk ve Ceza Bilirkişileri Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalışma Atölyesi / RAPOR                                                                                                              

Atölye - 2 Kamulaştırma ve Mülk Bilirkişilerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalışma Atölyesi / RAPOR                                                                                

Atölye - 3 Kentsel Dönüşümde Bilirkişileri Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalışma Atölyesi / RAPOR       

- See more at: http://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-i-bilirkisilik-calistayi-kitabi-cikti#sthash.NQIfK6K6.dpuf


Dosyalar

TMMOB I. BİLİRKİŞİLİK ÇALIŞTAYI (2747 KB)

 
  kitap.emo.org.tr
  
COPYRIGHT © 2010 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18
 

 
KEY İnternet Hizmetleri