TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
TMMOB

   Ana Sayfa    İletişim Bilgileri

Hakkımızda Tüm Kitaplar Kategoriler e-Kitaplar Yeni Kitaplar Çok Satılanlar Arama

SEPETİM: (Boş)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK- BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ 3. ULUSAL SEMPOZYUMU


Stokta Yok

ISBN No:

978-9944-89-225-4


Yayın No:

SY/2007/1

Yayın Yeri:

İSTANBUL

Sayfa Sayısı:

204


 

Sunuş


EMO İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen Elektrik, Elektronik veBilgisayar (EEB) Mühendislikleri Eğitimi Sempozyumu (EEB’06)16-18 Kasım 2006 tarihlerinde İ.T.Ü. Süleyman Demirel KongreMerkezi’nde gerçekleştirilmiştir.Endüstri toplumundan bilgi toplumuna geçerken, teknolojikgelişme ve hızlı değişimden, yükseköğrenim ve mühendisliköğrenimi de olumsuz etkilenmiştir. Çarpık üretim süreçlerininsıradan bir parçasını yetiştiren programlar olarak algılaması,eğitimi hızla piyasalaştırmış, ticari ilişkileri yoğunlaştırmış veüniversitelerin bilimsel, idari ve ekonomik özerkliği göz ardıedilmiştir. Bu üçüncü eğitim sempozyumunda;- ülkemizde ve diğer ülkelerde yürütülen mühendislikeğitiminin bugünkü durumu,- yabancı dil, yabancı dilde eğitim ve etik sorunu,- mühendislik eğitiminin geleceği, yeni eğitim ortam veteknolojileri ve AB uyum sürecinde EEB mühendisliğiprogramlarının organizasyonu,- eğitimde akreditasyon,- uzmanlaşmada öncelikli alanların programlanması,- üniversite-endüstri işbirliği bağlamında yurtdışı lisansüstüeğitim ve beyin göçü sorunu,- meslek içi eğitim belgelendirme ve mesleki yeterlilikkonusu,- bilgisayar mühendisliği programlarındaki belirsizlikler,- öğretim üyelerinin akademik yükseltme kriterleriyleilgili olarak 9 tanesi davetli 40 çalışma sunulmuştur. Ayrıcamühendislikte akreditasyon konusunda bir panel ve meslek içieğitim belgilendirme ve mesleki yeterlilik konusunda bir de forumdüzenlenmiştir. Yoğun bir katılımın olduğu oturum, panel veforumlarda aşağıda belirtilen genel görüşler oluşmuştur:1. Eğitim, araştırıcı, sorgulayıcı, ülke sorunlarına duyarlı sosyalbireylerin gelişmesine katkı koyacak nitelikte olmalıdır.2. EEBM bölümleri gerekli öğretim elemanı olmadan ve altyapısağlanmadan açılmamalı, öğretim elemanlığı teşvik edilmeli,öğretim üyelerinin ders yükü azaltılarak, uygulamaya yönelikproje ve Ar-Ge çalışmalarına yönlendirilmeli, teknolojininizlenebilmesi için gerekli ulusal ve uluslar arası kongre, fuar vbetkinliklere katılımı sağlanmalıdır.3. Öğrenciler, ülkemiz üniversitelerinde lisansüstü yapmaya veülke sorunlarına çözüm getirecek konularda tez yapmayayönlendirilmeli ve doğrudan veya dolaylı beyin göçüönlenmelidir.4. GSMH içinde Ar-Ge’ye ayrılan miktar arttırılmalı, öğretimüyeleri ve genç araştırmacılar ulusal ve uluslararası projeleripaylaşmaya/yürütmeye teşvik edilmelidir.5. Eğitim programlarının doğru amaç ve çıktılarla uyumlu olmasıgözetilmeli ve bu durumun yetkili kurumlarca denetlenmesisağlanmalıdır. Mevcut programların güncelleştirilmesinde,farklı eğitim yöntem ve teknolojilerinin kullanılmasında,öğretim üye ve yardımcıları için öğretme destekprogramlarının sağlanmasında, ödül vb teşvikmekanizmalarının etkinleştirilmesinde yarar vardır.6. Mühendislerin meslek yaşamaları boyunca bilgileriniyenilemeleri ve kendilerini geliştirmeleri için gereklidüzenlemelerin yapılması; bu yöndeki çabalarınbelgelendirilmesi için meslek örgütümüzün harekete geçmesive ilgili altyapıyı ve mekanizmayı oluşturması gereklidir.7. Bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliği lisansprogramları, bu alanlardaki hızlı değişim dikkate alınarakdaha sık gözden geçirilerek düzenlenmelidir.8. Türkçe bilim dilinin gelişmesi desteklenmeli ve Türkçe bilimselyayınlar teşvik edilmelidir.9. Teknik bilgilerin yanında, mühendislerin çevre ve toplumayararlı ve sorumlu bireyler olarak yetişmesini sağlamayayönelik teknik olmayan dersler verilmelidir.Konu ile ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşları bu konuda çabaharcamaya ve uygulamaya çağırıyoruz.Prof.Dr.Aydoğan ÖZDEMİRElektrik, Elektronik, Bilgisayar Mühendislikleri Eğitimi3. Ulusal Sempozyumu Yürütme Kurulu BaşkanıKasım 2006, İstanbul


Dosyalar

ELEKTRİK-ELEKTRONİK- BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ 3. ULUSAL SEMPOZYUMU (2286 KB)

 
  kitap.emo.org.tr
  
COPYRIGHT © 2010 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18
 

 
KEY İnternet Hizmetleri