TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
TMMOB

   Ana Sayfa    İletişim Bilgileri

Hakkımızda Tüm Kitaplar Kategoriler e-Kitaplar Yeni Kitaplar Çok Satılanlar Arama

SEPETİM: (Boş)

İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK DEĞERLENDİRME ÜZERİNE NOTLAR - 2


Adet:

Fiyatı:

2.00 TL


Sepete Ekle

ISBN No:

978-605-01-0580-3


Yayın No:

GY/2014/566

Yayın Yeri:

ANKARA

Sayfa Sayısı:

210


 

Giriş


Kredi kartınızla online ödeme yapmak istemiyorsanız veya sorun yaşıyorsanız banka havalesi veya eft yolu ile ödeme yapabilirsiniz.

Ödeme Bilgileri

İş Bankası Yenişehir Şubesi (4218) 5841411 No‘lu Hesap (IBAN TR11 0006 4000 0014 2185 8414 11)

Açıklama kısmına almak istediğiniz yayın/yayınların adını, TC Kimlik No veya Vergi No‘nuzu yazınız.

Ödeme yaptıktan sonra dekontu (0312) 417 38 18 No‘lu faksa veya emo@emo.org.tr e-posta adresine adresiniz ile birlikte gönderiniz.Sunuş


 

Bu notlar, sadece risk değerlendirmesi yapacak olanlara değil ayrıca sağlık ve güvenlik uzmanları, güvenlik temsilcileri, işçi çalıştıran mühendisler ve ekipbaşları dahil her düzeyde yöneticiler ve müdürler ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin sahipleri vb. gibi risk değerlendirmesi meselesinin ne olduğunu bilmek isteyenlere de yardımcı olmayı hedeflemektedir. 

İş, risk değerlendirmesi olunca elbette yasal mevzuata sıklıkla bakmak gereklidir; ancak bu notların amacı daha ziyade risk değerlendirmesine pratik bir yaklaşımı benimsemektedir ve çeşitli kontrol listeleri, risk değerlendirme formları ve bitirilmiş risk değerlendirmelerinin neye benzeyebileceğinin örneklerini vermeye çalışmaktadır. Risk değerlendirmesi hakkındaki yanlış anlamaları ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır ve risk değerlendirmesinin, kendi iş faaliyetlerine ilişkin riskler ve güvenlik önlemleri ile ilgili bir fikri olan herkesin bir parçası olabileceği bir süreç olduğunu anlatmayı hedeflemektedir.

Bu notlar, daha önce yine Bileşim Yayınları aracılığıyla Türkçeye çevrilmiş olan M. Bataman`ın İngiltere`deki HSE - İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına bağlı olarak kaleme aldığı "Pratik Risk Değerlendirme: Tolley Yaklaşımı" kitabı baz alınarak, biraya getirilmiştir. Bu kitap, halen Makine Mühendisleri Odası aracılığı ile edinilebilir. Türkiye`de ki 4857 sayılı iş mevzuatı da, daha ziyade AB mevzuatına göre neredeyse birebir tercüme edilerek yeniden elden geçirildiği düşünülürse, bu notların risk değerlendirmeyle ilgilenenler için yararlı olabileceğini söylemek mümkündür.

Notlar ikiye bölünmüştür, ilk kısımda risk değerlendirmesinin geçmişi, temel kavramlarının anlatıldığı giriş bölümü, genel olarak AB mevzuatına göre olması gereken (ve İngiltere`de de uygulanan) yönetmeliklerin genelanlamları ve gerekleri ile oluşacak tehlikelerin işçiler ve genel kamudan insanlar dışında, çocuklara, gençlere, hamilelere ve hastalara ve çevreye etkilerinin dikkate alınması gerektiğini anlatan özel durumlara ilişkin 3. Bölüm ile risk değerlendirmesi yapmak üzere planlama, uygulama ve değerlendirme tutanakların anlatıldığı 4. ve 5. Bölümler bulunmaktadır. 6. Bölümde risk değerlendirme şablonları, 7. Bölümde şablonlar dışında kalmış özellikli risk değerlendirme durumları ile 8. Bölümde önlemlerin alınması, 9. Bölümde COSHH değerlendirmeleri ile ilk kısmın son bölümü olan 10. Bölümde ise gürültü değerlendirmesi üzerine notlar anlatılmaktadır. Notların 2. Kısmı, 11. Bölümle başlamaktadır ve 1. Kısmın devamı niteliğindedir. Sırasıyla 11 ve 12. Bölümlerde, elle taşıma işlerinin değerlendirilmesi, bilgisayar ekranı başında yapılmakta olan işlerde risk değerlendirilmesi, 13. Bölüm ise eldiven, baret gibi koruyucu donanım

gerektiren işlerde risk değerlendirmesi yer almakta. 14-15-16. Bölümlerde sırasıyla yangın tehlikesi olan ortamlar, asbestli ortamlar ve yüksekte çalışma ortamlarındaki risk değerlendirmeleri anlatılmaktadır. 17. Bölüm risk değerlendirmesiyle ilgili kavramları detaylandırmaktadır, 18. Bölüm riskin değerlendirilmesi ve yönetilmesi üzerinedir. 19. bölüm ise risk değerlendirmenin geleceği üzerinedir.

Notların dijital ortamdan yayınlanmasına katkılarından dolayı EMO yönetimine ve kitap yayın kuruluna teşekkürü borç biliriz.


İçindekiler


 

11 Elle Taşıma İşlerinin Değerlendirilmesi

Giriş

Yönetmelik ne gerektirir     

Elle taşımadan kaynaklı yaralanma riski     

Riskleri önlemek veya azaltmak    

Planlama ve hazırlık     

Değerlendirmeyi yapmak    

Değerlendirmenin ardından    

Kaynaklar        260

 

12 Ekran donanımlı iş istasyonlarının değerlendirilmesi

Giriş

Yönetmeliğin özeti     263

Planlama ve hazırlık     268

Ekran donanımlı iş istasyonu öz değerlendirmesini

doldurmak için kılavuz    275

Özel durumlar       277

Değerlendirmenin ardından    280

Kaynaklar        281

 

13 Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) gerekliliklerinin

değerlendirilmesi      282

Giriş        282

Yönetmeliğin özeti     284

Uygulamada KKD değerlendirmesi      287

Örnek KKD değerlendirme kayıtları      294

Kaynaklar        297

 

14 Yangın ve DSEAR değerlendirmeleri      298

Giriş        299

2005 Düzenleme Reformu (Yangın Emniyeti) Direktifi   299

Yangın risk değerlendirmeleri için planlama ve hazırlık   301

Yangın riski değerlendirme etmenleri      307

Değerlendirmeyi yapmak      317

Değerlendirmenin ardından    322

2002 Tehlikeli Maddeler ve Patlayıcı Atmosferler

Yönetmeliği (DSEAR)     325

Kaynaklar        330

 

15 Asbestten Kaynaklı Risklerin Değerlendirilmesi    333

Giriş        334

Asbestten kaynaklı riskler     334

Asbestin Kontrol Altında Tutulması Yönetmeliği    335

Düzenleme 4`ün anahatları     338

Asbestten kaynaklı riskleri değerlendirmek     344

Asbest riski yönetim planı    350

Kaynaklar        359

 

16 Yüksekte Çalışmanın Değerlendirilmesi    360

Giriş        360

Yönetmelik özeti     361

Yüksekte çalışmadan kaynaklı riskten kaçınmak     364

Yüksekte çalışma için iş donanımı       365

El merdivenlerinin kullanımı    368

Planlama ve hazırlık     370

Değerlendirmeyi yapmak      371

Değerlendirmeyi kaydetmek     371

Dinamik risk değerlendirmeleri        374

Kaynaklar        375

 

17 Risk Değerlendirmeyle İlgili Kavramlar

Giriş

Emniyetli çalışma sistemleri

Dinamik risk değerlendirmeleri

Çalışma izinleri

CDM sağlık ve güvenlik planları

Yöntem Beyanları

Kaynaklar

 

18 Riski Değerlendirmek ve Yönetmek

Giriş

Kazaların maliyetleri

Bazı yüksek profilli örnekler

Riski iyi değerlendirmenin ve yönetmenin faydaları

Başarısızlığın potansiyel bedelleri

Kaynaklar

 

19 Risk Değerlendirmesinin Geleceği

Risk değerlendirmesi herzaman sürecek 

Olası değişiklikler

İşe ilişkin risk kavramını genişletmek

Kaynaklar


 
  kitap.emo.org.tr
  
COPYRIGHT © 2010 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18
 

 
KEY İnternet Hizmetleri