TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
TMMOB

   Ana Sayfa    İletişim Bilgileri

Hakkımızda Tüm Kitaplar Kategoriler e-Kitaplar Yeni Kitaplar Çok Satılanlar Arama

SEPETİM: (Boş)

GEÇMİŞTEN BUGÜNLERE-1


Adet:

Fiyatı:

20.00 TL


Sepete Ekle

Yazar Adı:

Derleyen: Yurdakul CEYHUN

ISBN No:

978-994489-144-4(TK)


Yayın No:

SY/2006/1/C1

Yayın Yeri:

İSTANBUL

Sayfa Sayısı:

349


 

Sunuş


SUNUŞ Elinizdeki kitabın temeli, TMMOB‘un ve EMO‘nun kuruluşunun 50. yılında. "Ülkemizde, iletişimin geçmişini bir öykü olarak derlesek mi?‘‘ içerikli samimi sohbette atıldı. Hemen kollar sıvanarak başlanan inşa çalışmasında onlarca arkadaşımız heyecanla yer aldı. Zaman içinde projenin yalnızca heyecan işi olmadığı, bunun bir emekle yoğrulması gerektiği ortaya çıktı ve EMO İstanbul Şubesi, tüm olanakları ile projenin arkasında durdu. Projenin şantiye çalışmasını yapacak ekipler oluşturuldu ve bu ekibin emeklen binanın büyük bir bölümünü ortaya çıkardı. Kamerama‘mndan söyleşileri düzenleyen herkese gönül dolusu saygı ve sevgilerimizi en başta sunuyoruz. Bu yapının devamını getirip tamamlamak, çatısını kapamak için elden gelenin yapılmasının zorunluluk olduğunun altını çizmek gerekiyor. Bu yapının çatısının kapanmasından kastımız; birincisi, İletişim sektörünü diğer disiplinlerden ayırmanın imkansız olması. Bunun için elinizdeki çalışma ilk tuğlalardan itibaren hemen sadece iletişim değil, elektrik, elektronik, bilgisayar disiplinlerle, üretim, hizmet, pazarlama v.s. gibi düzeylerle iç içe geçmeye başladı. istanbul‘dan başladığımız söyleşi yolculuğunun dünya ülkelerinde uzanmadığı istasyon kalmadı. Ki bu da İkinci sınırsızlığı ortaya çıkardı. Sohbetlerimizin hemen başında anladık ki, ig40‘larda Yüksekkaldınm‘dakı hurdacı Kör Ziya‘nın dükkanının arka odalanndan tanıdığımız elektronik devreler serüveni şimdilerde dünyanın her köşesinde bir aşamasını tamamlıyor. Elinizdeki kitap, ülkemizdeki sanayileşme/sanayileşmeme tarihinin de küçük bir el aynasıdır aynı zamanda. Elektronik sanayinde 1950‘ler de başlayan imalat çalışmalarının 1980‘li yıllarda tamamen ulusal sermaye, beyin gücü ve özveriyle TELETAŞ ve NETAŞ gibi eserlere ulaşmasının ve bu isimsiz, tarifsiz çabaların yabancı sermayenin dayatmalarına kurban edilmesinin tarihidir. Bugün kaçınılmaz bir seyir gibi gelse de başka bir tarih mümkündü, Türkiye sürdürülebilir bir sanayileşme için gerekli dinamiklere 1950‘lerde bugünün dünyasından daha fazla sahip ve yakındı. Buna inanıyor ve bunu iddia ediyoruz. TMMOB ve odalarımızın 50 yıl boyunca bu gerçeklerin altını çizmesi, yarım asır öncesinden bugün ağır bir biçimde bedeli ödenen bağımlılık politikalanna karşı çıkması bilimin ışığıyla aydınlanan yüreği ülkesi İçin çarpan her aydının, her mühendisin asgari görevidir. Bu kitap aynı zamanda ülkemiz teknik adamlarının, aydınlarının, uluslararası tekellerin çıkarlarına kurban edilen çabalarına, yaratımlarına da küçük de olsa ışık tutacak bir eserdir, Odalarımız, her zaman siyaset yapmakla, mesleki çalışmalarını politik çıkarlarının gerisinde tutmakla suçlanagelmiştir. Elinizdeki kitap, mesleki çalışmaların, teknik gelişmelerin, bilimsel gerçeklerin her zaman nasıl egemen siyasaların gölgesinde bırakıldığının, bu ülkenin kaynaklarıyla yaratılan değerlerin nasıl her zaman çokuluslu tekellerin dayatmaları karşısında gözden çıkarıldığının, güncel siyasetin nasıl tarihsel hedeflerimize hakim kılındığının kısacası ülkemizdeki tıkanıklıklann, geri kalmışlıkların nasıl egemen politikaların hegemonyasından kaynaklandığının kısmi bir alandaki izdüşümünü yansıtan bîr eserdir. 50 yıllık "odalar siyaset yapıyor" suçlamasının ne denli yersiz olduğunun, bu ü‘kenin aydınlarının en temel bilimsel savlarının bile nasıl güncel siyasetle İç içe geçirildiğinin tartışmasız bir belgesidir. Odalarımız bu ülkenin aydınlık, barış içinde ve sürdürülebilir sanayileşme yolunda her zaman daha ileri götürülmesi için çalışan ve çalışacak örgütlerdir. Kimsenin gücü bu ülkenin mühendislerini, aydınlarını yurtsever bir yürekle, bilimin ışığında yürümekten alıkoymaya yetmeyecektir. Bu çalışmaya katkıda bulunan tüm dostlarımıza ve bu güzel projenin şantiye mühendisliğini yapan Sn. Yurdakul Ceyhun ve ekibine teşekkürü bir borç biliyorum. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Erol CELEPSOY Aralık 2006


İçindekiler


Yeni Sayfa 1
İÇİNDEKİLER.................................................................... iii

GEREKLİ AÇIKLAMALAR...................................................... v

BASKIYA HAZIRLAYAN HAKKINDA......................................... îx

BAŞLARKEN.................................................................... 11

GELEN MEKTUPLAR.......................................................... 13

TAHSİN SAYA‘DAN FİKRET YÜCEL‘E GELEN BİR MEKTUP

86 YAŞINDA BİR MÜHENDİSİN ÇARPICI HİKAYESİ................... 27

CUMHURİYETİN SEKSENİNCİ YILINDA

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ VE ÖĞRETİMİ .............. 33

BİR KRİPTO ÖYKÜSÜ........................................................ 53

PTT- ARGE.................................................................... 59

YİTALVEUEKAE............................................................... 61

FİKRET YÜCEL‘DEN GENEL BİR DEĞERLENDİRME............... 63

SÖYLEŞİLER................................................................. 77

16.05.05‘DE TESİD SUADIYE‘DE YAPILAN SÖYLEŞİDEN ALINTILAR

KATILANLAR: Fikret Yücel, Sücül Arı baş, Hicri Göçeoğlu,

Ersen Kınayyiğit, Nusret Gerçek........................................ 77

26.05.05‘DE TESİD SUADİYE‘DE YAPILAN SÖYLEŞİDEN ALINTILAR

KATILANLAR: Togan Zeren, Fikret Yücel, Durmuş Öcal, Selçuk Esen,

Levent Kurtcebe, Ünal Alkan, Duran Leblebici................... 107

02.06.05‘DE EMO HARBİYE‘DE YAPILAN SÖYLEŞİDEN ALINTILAR

KATILANLAR: Tanju Argun, Hicri Göçeoğlu, Muvaffak Gözaydın,

Fikret Yücel, Ünal Akın, Togan Zeren, Ahmet Tarık Uzunkaya...... 133

09.06.05‘DE TESİD SUADİYE‘DE YAPILAN SÖYLEŞİDEN ALINTILAR

KATILANLAR: Togan Zeren, Durmuş Öcal, Arnold Hornfeld,

Fikret Yücel...................................................................... 177

16.06.05‘DE TESİD SUADİYE‘DE YAPILAN SÖYLEŞİDEN ALINTILAR

KATILANLAR: Enver İbek, Ünal Alkan, Ersen Kınayyiğit,

Hicri Göçeoğlu.................................................................. 197

23.06.05‘DE TESİD SUADIYE‘DE YAPILAN SÖYLEŞİDEN ALINTILA

KATILANLAR: Berrun Tander, Togan Zeren, Cevdet Aydemir, Enver İbek,
Durmuş Öcal, Fikret Yücel
................................................. 225

30.06.05‘DE EMO HARBIYE‘DE YAPILAN SÖYLEŞİDEN ALINTILAR

KATILANLAR: Sıddık Yarman, Erbil Payzın............................... 249

07.07.05‘DE EMO HARBIYE‘DE YAPILAN SÖYLEŞİDEN ALINTILAR

KATILANLAR: Kemal İnan, Bülent Kaytaz, Selim Sarper, Ufuk Çağlayan,

Emin Anarım....,............................................................... 283

11.07.05‘DE EMO HARBİYE‘DE YAPILAN SÖYLEŞİDEN ALINTILAR

KATILANLAR: Necdet Ay, Selçuk Özbayraktar, Fuat İnce,

Uran Tiryakioğlu, Tayfun Türkalp......................................... 307

DİZİN............................................................................ 341


 
  kitap.emo.org.tr
  
COPYRIGHT © 2010 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18
 

 
KEY İnternet Hizmetleri