TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
TMMOB

   Ana Sayfa    İletişim Bilgileri

Hakkımızda Tüm Kitaplar Kategoriler e-Kitaplar Yeni Kitaplar Çok Satılanlar Arama

SEPETİM: (Boş)

TRANSFORMATÖR VE SÖNT REAKTÖR DENEYLERI


Adet:

Fiyatı:

2.00 TL


Sepete Ekle

Yazar Adı:

HALUK ODOĞLU

ISBN No:

978-605-01-0465-3


Yayın No:

GY/2013/533

Yayın Yeri:

ANKARA

Sayfa Sayısı:

180


 

Giriş


Kredi kartınızla online ödeme yapmak istemiyorsanız veya sorun yaşıyorsanız banka havalesi veya eft yolu ile ödeme yapabilirsiniz.
Ödeme Bilgileri
İş Bankası Yenişehir Şubesi (4218) 5110 No‘lu Hesap (IBAN TR490006400000142180005110)
Açıklama kısmına almak istediğiniz yayın/yayınların adını yazınız.
Ödeme yaptıktan sonra dekontu (0312) 417 38 18 No�lu faksa veya emo@emo.org.tr e-posta adresine gönderiniz.

Sunuş


Bu kitapçıkta, güç transformatörlerinin deneyleri ve uygulanmaları ile ilgili bilgiler verilmesi amaçlanmıştır.

Uygulamada gerekli ön açıklayıcı bilgilerin yanında, deney devresi, deney devresinin düzenlenmesi, alınacak önlemler, ve deney sonuçlarının değerlendirilmesi de ele alınmıştır.

Deneylerin ve ölçümlerin ortak bir temele dayanması için öncelikle uluslararası standart olan IEC ve bunun yanında uygulamadaki önemli ayrıntıları içeren IEEE standardı kaynak olarak verilmeye çalışılmıştır.

İstanbul, Kasım 2005
Haluk Odoğlu

2.Basımın Önsözü

Daha önce "Transformatör Deneyleri" adı altında 1. basımı yapılan bu kitapta, bu defa tüm bölümlerde gelişen uygulamalar ve standartlar doğrultusunda ek ve ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Ayrıca daha önceki basımda olmayan yeni bölümler eklenmiştir. Şönt Reaktör deneylerine ilişkin ayrıntılı bilgiler de verildiğinden kitabın adı; " Transformatör ve Şönt Reaktör Deneyleri" olarak değiştirilmiştir.

İstanbul, Şubat 2013
Haluk Odoğlu

İçindekiler


 

 

 • Çevirme Oranı ve Bağlantı Grubu Ölçümü
 • Çevirme Oranı Ölçümü
 • Ölçüme devresi
 • Bağlantı Grubu
 • Sonuçların değerlendirilmesi
 • Sargı Dirençlerinin Ölçülmesi
 • Sargı direnç ölçümü
 • Ölçüm sırasında alınacak önlemler
 • Ölçme devresi
 • Sargı direnç değerleri
 • Bağlantılar
 • Ölçme sonuçları
 • Kısa-Devre Kayıp ve Geriliminin Ölçülmesi .
 • Ölçmenin yapılışı
 • Hesaplamalar
 • Anma değe rden farklı durumda ölçme
 • Ölçme sonuçla rının düzeltilmesi
 • Ölçme devresi
 • Boşta Çalışma Kayıp ve Akımının Ölçülmesi
 • Boşta ki kayıplar ve akımlar
 • Ölçmenin yapılışı
 • Eşdeğer devre elemanlarını bulunmas ı
 • Histerezis ve Eddy akı mı kayı pl a rı
 • Ölçüm s ıras ında a lın acak önlemler
 • Ölçme devresi
 • Anma frekans ı nd an fa rklı durumlarda ölçme
 • Yalıtım Deneyleri
 • Darbe Deneyleri
 • Deney devresi ve devre ele manları
 • Darbe gerilimlerinin ölçülmesi
 • Darbe akımlarının ölçülmesi
 • Darbe devresinin topraklanması
 • Darbe deney devresindeki parazitler
 • Darbe deneyi sırasındaki açıklıklar
 • Yıldırım darbe deneyi
 • Yıldırım darbe gerilimi dalga formu
 • Dalga formunun büyütülmesi
 • Yıldırım darbe deneyinde transformatörün bağlantısı
 • Yıldırım darbe deneyinin uygulanması
 • Deney sırasında sargının davranışı
 • Deney sonuçlarının değerlendirilmesi
 • Anahtarlama darbe deneyi
 • Anahtarlama darbe deneyi bağlantısı
 • Anahtarlama darbe deney yöntemi
 • Deney sonuçlarının değerlendirilmesi
 • Uygulanan Gerilim Deneyi
 • Deneyin amacı
 • Deneyin yapılışı
 • Deney sırasında alınacak önlemler
 • Deney devresi
 • Deney sonuçlarının değerlendirilmesi
 • Endüklenen Gerilim Deneyi
 • Deneyin amacı
 • Deneyin yapılışı
 • Kısa süreli endüklenen gerilim deneyi
 • Uzun süreli endüklenen gerilim deneyi
 • Deney devresi ve alınacak önlemler
 • Deney sonuçlarının değerlendirilmesi
 • Kısmi-Boşalma ölçümü 
 • Kısmi-Boşalma o luşumu ve Ölçülen büyüklükler
 • Ölçme prensip ve devreleri
 • Ölçme düzeneği
 • Ölçmenin yapılışı
 • Deneyin uygulanışı
 • Değerlendirm e
 • Kısmi Boşalmanın nedenleri
 • Kısmi-Boşalma yerinin bulunması
 • Sıcaklık artış (ısınma) deneyi
 • Deneyin amacı
 • Deney devresi
 • Deney sırasında alınması gereken önlemler
 • Tanımlamalar
 • Deneyin yapılışı
 • Ortam sıcaklığının ölçülmesi
 • Kızılötesi kamera/algılayıcılarla ölçme
 • Yağ ısınmasının/sıcaklık artışının bulunması
 • Sargı ısınmasının bulunması
 • Düzeltmeler
 • Uygulama örneği
 • Gaz analizi
 • Kuru tip transformatörde ısınma deneyi
 • Gürültü ( ses ) seviyesinin ölçülmesi
 • Ölçümün amacı
 • Ölçmedealınması gereken önlemler
 • Mikrofon yerleştirmesi
 • Ölçme yüzeyinin hesaplanması
 • Ses basıncı ölçümünün yapılışı ve ölçme devreleri
 • Ölçme sonuçları nı n düzeltilmesi
 • Ses şiddeti
 • Ses gücü seviyesi
 • Gürültü seviyesini etkileyen faktörler
 • Değişik uzaklıklarda, frekanslarda ve gerilimlerde ölçmeler
 • Yük gürültüsü
 • Boştaki ve yükteki ses gücü seviyelerinin eklenmesi
 • örnek ölçmeler
 • Sıfır Empedans ölçümü
 • Ölçümün amacı
 • Ölçme devresi ve ölçmenin yapılışı
 • Hesaplamalar
 • Örnek ölçmeler
 • Akım ve Gerilim Harmanikieri Ölçümü
 • Ölçümün amacı
 • Ölçme devresi ve ölçmenin yapılışı
 • Ölçüm örnekleri
 • Yalıtkanlık Direnci Ölçümü
 • Ölçümün amacı
 • Ölçmeler öncesi alınması gereken önlemler
 • Ölçme sonuçlarını etkileyen etkenler(faktörler)
 • Ölçme devresi ve ölçmenin uygulanışı
 • Ölçme sonuçlarının değerlendirilmesi
 • Ölçüm örnekleri
 • Kapasite ve Kayıp Faktörü Ölçümü
 • Ölçümü amacı
 • Alınacak önlemler
 • Ölçme devresi ve ölçümün uygulanışı
 • Ölçme gerilimi
 • Buşing ölçümleri
 • Negatif kayıp faktörü
 • Ölçüm örnekleri
 • Şönt Reaktör Deneyleri
 • Giriş
 • Ölçümler
 • Deney devresi ve bağlantılar
 • Endüklenen gerilim deneyi
 • Kompanzasyon ve bağlantı şemaları

 

 


 
  kitap.emo.org.tr
  
COPYRIGHT © 2010 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18
 

 
KEY İnternet Hizmetleri