TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
TMMOB

   Ana Sayfa    İletişim Bilgileri

Hakkımızda Tüm Kitaplar Kategoriler e-Kitaplar Yeni Kitaplar Çok Satılanlar Arama

SEPETİM: (Boş)

ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE ETKİLERİ SEMPOZYUMU 2011


Ücretsiz e-Kitap

Yazar Adı:

EMO İSTANBUL ŞUBESİ

ISBN No:

978-605-01-0302-1


Yayın No:

GY/2012/7

Yayın Yeri:

İSTANBUL

Sayfa Sayısı:

277


 

Giriş


410

Sunuş


SUNUŞ

Elektrik Mühendisleri Odası, İstanbul Tabip Odası ve İstanbul Barosu olmak üzere üç meslek örgütü tarafından düzenlenen Çevre ve Halk Sağlığı için EMANET2011"Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu" ile bir ilk gerçekleştirildi.

Elektromanyetik alanların çevre ve halk sağlığına etkilerinin ve hukuksal boyutlarının tartışıldığı; üniversitelerin, kamu kurumlarının, sivil toplum örgütleri ve uzmanların araştırma ve bilimsel görüşlerinin paylaşıldığı bir ortamı oluşturmak amacıyla yola çıkan sempozyuma izleyici olarak 600 kişi katıldı; beş panel, bir forum, 18 sözlü bildiri ve on poster bildiri sunumu yapıldı.

Elektrik enerjisinin üretim, iletim ve dağıtım sistemi yaşamımızda önemli yer tutmaktadır. Enerji nakil hatları, trafo merkezleri, elektrik kablo şebekeleri, elektrikli taşıma araçları yanında, saç kurutma cihazlarından mikro dalga fırınlara kadar her türlü elektrikli ev aleti ve ofis hizmet cihazları, MR, tomografi, ultrason, röntgen vb. tıp cihazlar, TV-radyo alıcı-verici sistemleri, baz istasyonları, cep telefonları vb. sistemler elektromanyetik kirliliği oluştururlar. Gelişi güzel yerleştirilen baz istasyonları ise yaşam alanlarımızı doğrudan hedef almaktadır. Veri iletim hızının büyük önem kazandığı bu süreçte özellikle çocukların cep telefonu kullanmaya teşvik edilmesi elektromanyetik alanların çevre ve halk sağlığına etkisine karşı daha duyarlı olmamızı gerektiriyor.

Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı 1992‘de yayınladığı Rio Bildirgesiyle, elektromanyetik alanların biyolojik yapıları etkilemediği görüşünü bilimsel bulmayarak reddetti. Kaldı ki, bu konferansta, bilimsel belirsizliklerin olduğu durumlarda "Önlem İlkesi"nin elektromanyetik alanlardaki maruziyetler için de uygulanmasının önerildiğini biliyoruz.

Üç gün süren sempozyumda; ülkemizdeki yetersiz yasal mevzuatla, ticari yaklaşımı ön planda tutan teknik uygulamalar ve bunları ortaya çıkarmanın yolları, ulusal ve uluslararası standartlar, yönetmelikler, şartnameler ve yasal mevzuatların çerçeveleri konuları tartışıldı. Sempozyumda elektromanyetik alanların zararlı etkilerinden korunmak ve alınması gereken önlemlere yönelik tartışma ve bilgilenmelerin yanı sıra, somut ve uygulanabilir öneriler de ortaya konuldu.

Sempozyumun gerçekleşmesinde destek ve katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara; sempozyuma gerek bildirileriyle, gerek sunumlarıyla katkı koyan katılımcılara; Yürütme Kurulu, Düzenleme Kurulu, Danışma Kurulu ve Bilim Kurulu üyelerine; sempozyumun zenginleşmesine olanak sağlayan kuruluşlarına; üç meslek örgütümüzün yönetici ve çalışanlarına; sempozyum sekreterlerine ve sempozyumda tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz.

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU


İçindekiler


İÇİNDEKİLER

AÇILIŞ KONUŞMALARI

DAVETLİ KONUŞMACI

DEVRA DAVIS Ph. D, M.P.H

OTURUMLAR (PANEL/FORUM)

I. OTURUM

"SEMPOZYUMU DÜZENLEYEN ÜÇ KURUMUN ELEKTROMANYETİK ALANLAR ve ETKİLERİNE BAKIŞ AÇISI"

II. OTURUM

ELEKTROMANYETİK ALANLAR ve MESLEKİ MARUZİYET (SUNUKLUK)

III. OTURUM

ELEKTROMANYETİK ALANLAR ve ETKİLERİNE KAMU KURUMLARININ, ÖZEL KURUMLARIN ve
ÜNİVERSİTELERİN YAKLAŞIMI

FORUM

ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE ETKİLERİNE KARŞI YURTTAŞ TEPKİSİ - DENEYİMLER
IV. OTURUM

ELEKTROMANYETİK ALANLARIN ÇEVRE ve HALK SAĞLIĞINA ETKİLERİ

V. OTURUM

ELEKTROMANYETİK ALANLARIN YÖNETİMİ ve HUKUKSAL DÜZENLEMELER

BİLDİRİLER

ELEKTROMANYETİK DALGALARIN BAKTERİ GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ
/ A. Akbal, H. Balık

BİYOLOJİK ORTAMDAN GEÇEN 6.8 GHZ FREKANSLI MİKRODALGANIN FDTD METODU
KULLANILARAK 1 BOYUTLU ANALİZİ /S.B. Uz, H.Alisoy, B.Alagöz

CEP TELEFONLARINDAN YAYILAN ELEKTROMANYETİK ENERJİ İLE SAR DEĞERİ ARASINDAKİ
İLİŞKİNİN DENEYSEL OLARAK DOĞRULANMASI/M. Bilim - N. Kapucu - Y. Kabalcı - İ. Develi

İLKÖĞRETİM VE ANA OKULLARINDA DIŞ KAYNAKLI ELEKTROMANYETİK ALAN MARUZİYETİNİN
NİTELİKSEL ANALİZİ/O. Çerezci, S.Şeker,K.Pala

MOBİL TELEFONLARIN ÖZGÜL SOGURMA ORANININ (SAR) BELİRLENMESİ
/M. Celep, H. Karacadağ, R. Hamid, M.Çetintaş

BORNOVA‘DA 2150 LİSE ÖĞRENCİSİNİN CEP TELEFONU KULLANIMI VE İLİŞKİLİ SEMPTOMLAR
/R. Durusoy, H. Hassoy, A.O. Karababa, A.Özkurt

GEMSİTABİN, DEMİR (III) KLORÜR VE ELF MANYETİK ALAN UYGULAMASININ
İNSAN LENFOSİT HÜCRELERİ APOPTOTİK AKTİVİTELERİ ÜZERİNE ETKİSİ
/M. A. Eşmekaya, H. Kayhan, A. G. Canseven, M. Yağcı, N. Seyhan

BURSA -­‐ NİLÜFER BELEDİYESİ‘NDE ELEKTROMANYETİK KİRLİLİĞE YÖNETİMSEL BAKIŞ
/M. Bozbey

ELEKTROMANYETİK HİPERSENSİTİVİTE SENDROMU & EHS ÜZERİNE YAPILMIŞ
ÇALIŞMALARIN BİR ÖZETİ/K. S. Nizamoğlu, G. N. İnce

YÜKSEK GERİLİM HATLARINDAN YAYILAN İSTEMDIŞI ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK ÖLÇÜMLERİ
/O. Çerezci, B. Kanberoğlu, Ş.Yener

ACİL ÇAĞRI MERKEZLERİNDE ELEKTROMANYETİK ALAN SEVİYELERİ VE MESLEKİ
MARUZ KALMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ/Ş. Özen, P. D. Tosun, S. Helhel

ÇOCUKLARDA YÜKSEK DİELEKTRİK ÖZELLİKLERİN 900 MHZ FREKANSLI CEP TELEFONU
SAR DEĞERLERİNE ETKİSİ/M. Z. Tüysüz, A. G. Canseven

MRI TABANLI FANTOM VE SAM FANTOMDA 835 MHZ FREKANSLI CEP TELEFONU
SAR DEĞERLERİNİN KARSILASTIRILMASI/M. Z. Tüysüz, A. G. Canseven, N. Seyhan

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİYOFİZİK ANABİLİM DALINDA "İYONLAŞTIRMAYAN
ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE İNSAN SAĞLIĞI" ÜZERİNE YAPILMIŞ ARAŞTIRMA
SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ/S.Daşdağ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİYOFİZİK ANABİLİM DALINDA
"ELEKTROMANYETİK ALANLARIN LABORATUVAR HAYVANLARI ÜZERİNE ETKİLERİ"
KONUSUNDA YAPILMIŞ OLAN ARAŞTIRMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
/S. Daşdağ

ELEKTRONİK DALGALARIN VERDİĞİ ZARARLARA KARŞI MEVCUT MEVZUATIMIZIN
GENEL DURUMU/M. R. Korkusuz, M. H. Korkusuz

HELMHOTLZ BOBİN SİSTEMİNİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE ANALİZİ VE
UYGULAMASININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ /S. Arslan, A. G. Canseven, N. Seyhan

MULTIPLE SCLEROSIS (MS) HASTALIĞININ ASIL NEDENİ, YENİ KANITLAR
/C. Canbay

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİNİN ELEKTROMANYETİK ALAN HARİTASI /
M. A . Kılıç, O. Çerezci, Ö. Çevik, T. Kalkan

TİROİD DOKUSUNUN MİKRODALGALARA TEPKİSİNİN BELİRLENMESİ İÇİN DİELEKTRİK
SABİTİ VE ELEKTRİKSEL İLETKENLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ/M. A. Kılıç, S. Teksöz, G. A. Canlı,
M. Özcan, İ. Akduman, H. Şahintürk, T. Kalkan

KENTSEL BÖLGELERDEKİ ANTENLERDEN YAYILAN ELEKTROMANYETİK ALAN DAĞILIMLARININ
BENZETİMİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ/C. Özdemir, B. Yılmaz, F. Toktaş

KABLOSUZ İNTERNET (2.45 GHZ) KALSİYUM İYON SİNYALİNİ BOZARAK
BEYİN FAALİYETLERİNİ BOZUYOR MU?/M. Nazıroğlu

1.8 GHZ FREKANSLI MODÜLELİ RADYOFREKANS (RF) RADYASYON VE DEMİR (III) KLORÜR
UYGULAMASININ BURKİTT LENFOMA (RAJİ) HÜCRE HATTINDAKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
M. A. Eşmekaya, E. Alp, H. İ. Önen, B. Sırav, A. G. Canseven, S. Menevşe, N. Seyhan

ELEKTROMANYETİK ALANLARIN SAĞLIK ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ / U. Baysal

İŞYERİNDE FARKINDA OLMADIĞIMIZ BİR RİSK: ELEKTROMANYETİK ALAN MARUZİYETİ
/A.Fırlarer

MANYETİK ALAN UYGULANAN DENEYSEL KOLON TÜMÖRÜ MODELİNDE KOLON DOKUSU SOD
AKTİVİTESİNİN ARASTIRILMASI/H. Tuncel, A. Özaydın, İ. Onaran, T. Kalkan

ELEKTROMANYETİK ALANLARDAN KORUNMA VE KALKANLAMA UYGULAMALARI
/N. K. Uluaydın, S.Şeker

34,5 KV‘LUK ELEKTRİK HATLARI ÇEVRESİNDEKİ MANYETİK ALANIN HESABI
/G. Güçlü, A. Kaypmaz, Ö. Kalenderli

SONUÇ BİLDİRGESİ


Dosyalar

ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE ETKİLERİ SEMPOZYUMU 2011 (9347 KB)

 
  kitap.emo.org.tr
  
COPYRIGHT © 2010 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18
 

 
KEY İnternet Hizmetleri