TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
TMMOB

   Ana Sayfa    İletişim Bilgileri

Hakkımızda Tüm Kitaplar Kategoriler e-Kitaplar Yeni Kitaplar Çok Satılanlar Arama

SEPETİM: (Boş)

MEZOPOTAMYA ENERJİ FORUMU 2011


Ücretsiz e-Kitap

Yazar Adı:

EMO DİYARBAKIR ŞUBESİ

ISBN No:

978-605-01-0269-7


Yayın No:

SK/2012/1

Yayın Yeri:

DİYARBAKIR

Sayfa Sayısı:

210


 

Giriş


410

Sunuş


SUNUŞMezopotamya, tarihte köklü uygarlıkların ortaya çıktığı, ilklerin yaşandığı insanoğlu tarihinin ilk günlerinden günümüze önemli bir coğrafya olmuştur. Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bu bölgenin en önemli simgelerinden biri de güneştir. Mezopotamya topraklarındaki yeraltı ve yerüstü kaynaklarının zengin oluşu kapitalist ve emperyalistlerin ilgisini çekmiş ve bu bölge sömürgeleştirilmek istenmiştir. Tarih boyunca kadim halkların, medeniyetlerinbeşiği olan Mezopotamya‘da günümüzün en önemli konularından biri de enerjidir.Enerji hayatımızı devam ettirmemiz için gerekli temel unsurlardan biridir. Endüstriyel ve ticari faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi ve günlük yaşantımızdaki birçok işlevin yerine getirilebilmesi için önemli girdilerin başında elektrik enerjisi gelmektedir. Yakın gelecekte fosil yakıtların tükenecek olması, elektrik enerjisi üretiminde yaşanan çevresel sorunlar, elektrik enerjisine olan talebin sürekli artması; konu ile ilgili araştırmaların ve tartışmaların yoğun olarak yapılmasına neden olmaktadır.Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Diyarbakır Şubesi, ilkini 02-03 Aralık 2005 tarihinde Diyarbakır‘da gerçekleştirdiği Güneydoğu Anadolu Bölgesi Enerji Forumu ile ülkemiz ve bölge illeri için enerji alanı ile ilgili önemli değerlendirmeler yapılmasına, enerji sorunlarının taraflarca tartışılarak, çözüm önerilerinde bulunulmasına olanak sağlamıştı. Bu tartışmaları EMO Diyarbakır Şubesi sınırları içerisinde bulunan illere yaymak, bu illerin elektrik enerjisi üretim ve tüketim potansiyellerini ortaya koymak, mevcut sorunları irdelemek, sorunlara çözüm önerileri getirebilmek; bölgeye ve ülkeye yönelik enerji politikalarını oluşturulabilmek amacıyla, şubece yerel enerji forumlarıdüzenleme kararı alınmıştır.Düzenlenen dört yerel enerji forumlarıyla EMO Diyarbakır Şube sınırları içerisinde bulunan 14 ilin yerel problemlerinin ve potansiyellerinin ele alınmıştır. Bu toplantılarda, bölgede, özellikle tarımsal sulama alanında yaşanan, enerji sorunları, enerji üretiminde yaşanan tarih, doğa, ekoloji çelişkileri, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanabilme potansiyelimiz ele alınarak değerlendirmeler yapılmıştır.Yerel enerji forumlarının ardından bu forumlardan elde edilen kazanımların değerlendirilmesi, ülkenin ve komşu coğrafyaların da konu ile ilgili durumlarının tartışılması amacıyla Mezopotamya Enerji Forumu yapılmıştır. Forum ile konuyla ilgili bürokratların, akademisyenlerin, meslek ve ilgili kuruluş temsilcilerinin bir araya gelerek, bilgi aktarımında bulunması, sorunlara çözüm önerilerinin geliştirilebildiği tartışma ortamlarının oluşturulması amaçlanmıştır.Diyarbakır‘da 21-22 Ekim 2011 tarihinde düzenlenen forumda dört oturum gerçekleştirilmiştir. Forum kapsamında EMO Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır‘da altı yüz kişi ile bire bir görüşme yaparak, ilin elektrik sorunlarına, halkın bakışını ve halkın elektrik kullanım alışkanlıklarını tespit etmeye yönelik bir anket çalışması gerçekleştirmiş, çalışmanın sonuçlarını sunmuştur. Ayrıca enerji ile ilgili hazırlanan kısa bir tanıtım filmi de katılımcılara sunulmuştur. İki gün boyunca çeşitli kurum ve kuruluşları temsilen foruma katılarak bilgi ve görüşlerini kamuoyuyla paylaşankonuşmacıların bildirileri ve oturumlar sırasında sorulan sorular ile bunlara verilen yanıtlar bu kitapta bir araya getirilmiştir. Böylelikle forum sırasında enerji konusunda elde edilen değerli birikimin kalıcı hale getirilmesi amaçlanmıştır. Bu vesile ile Mezopotamya Enerji Forumu 2011‘e katkıda bulunan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ederiz.Mezopotamya Enerji Forumu Yürütme Kurulu

İçindekiler


İÇİNDEKİLER

Kurullar
   
                                        
Katkıda Bulunan Kuruluşlar

Sunuş

Açılış Konuşmaları
İdris EKMEN, EMO Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu Başkanı
Cengiz GÖLTAŞ, EMO Yönetim Kurulu Başkanı
HüseyinYEŞİL, TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi
Osman BAYDEMİR, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı
Galip ENSARİOĞLU, Diyarbakır Milletvekili

Kutlama Mesajları

Açılış Bildirisi

Diyarbakır İli Elektrik Sorunlarını Tespit Etme ve Tüketim Alışkanlıklarını Belirleme Anketi Değerlendirme Sonuçları
Y.Doç.Dr. Bilal GÜMÜŞ, EMO Diyarbakır Şubesi, Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

I. OTURUM Bölgenin Enerji Potansiyeli ve Bölgede Enerjiye Ulaşım

Türkiye ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi‘nin Enerji Üretim Potansiyeli
Nevzat DOĞAN, EÜAŞ Karakaya HES Üretim Müdürü

Türkiye ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi‘nin Petrol Potansiyeli ve Petrolle İlgili MerakEdilen Konular
Savaş BÜTÜN, TPAO Batman Bölge Müdürlüğü Üretim Müdürü

Bölgenin Enerji Potansiyeli ve Bölgede Enerjiye Ulaşım
M. Nedim TÜZÜN, EMO Diyarbakır Şubesi Enerji Komisyonu Başkanı

Gap Enerji Projeleri
Hasan KILIÇ, DSİ 10. Bölge Müdür Yardımcısı

Sorular ve Cavaplar

II. OTURUM Bölgenin Elektrik Altyapısı, İşletme ve Tüketici Sorunları

Türkiye Elektrik Sistemi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin İletişim Sistemi Açısından İncelenmesi
Enver ERKUL, TEİAŞ Genel Müdürlüğü APK Daire Başkanı

Yerel Enerji Forumlarından Mezopotamya Enerji Forumuna
Mehmet AY,

Enerji Kalitesi ve Sürekliliği
Serhat Berat EFE, Dicle Üniv. Müh.Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü

Elektrik Enerjisinde Tüketici Sorunları
Sıtkı YILMAZ, TÜDEF Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı

Elektrik İletim Altyapısı, İşletme Sorunları ve Çözüm Önerileri
Süleyman İLHAN, TEİAŞ 16. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürü

Sorular ve Cavaplar

III. Oturum Ülke Enerji Politikaları

Enerji Verimliliğinin Ülke Enerji Politikalarındaki Yeri
İ.Yenal CEYLAN, EİEİ Genel Müdürlüğü Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanlığı Eğitim Etüt Şube Müdürü

Elektrik Piyasasının Yapılanmasının Durumu ve Yapılan Çalışmalar
Dr. Mustafa GÖZEN, EPDK Elk. Piyasası Daire Başkanlığı Enerji Uzm.

Enerji ve Siyaset
Prof. Dr. ARİF NACAROĞLU, Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Müh.
Bölümü

Türkiye‘nin Enerji Politikaları
Musa ÇEÇEN, TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi

Suyun Özelleştirilmesi ve Su Hakkı
Nuran YÜCE, Su Hakkı Kampanyası

Sorular ve Cavaplar

IV. OTURUM Mezopotamyada Su ve Enerji Savaşları

Tarihten Günümüze Mezopotamya‘da Su ve Enerji
DEMİR ÇELİK, BDP Muş Milletvekili

Tarihten Günümüze Mezopotamya‘da Su ve Enerji Savaşları
Faik BULUT, Gazeteci -Yazar

Su Hayat mıdır?
Fahrettin ÇAĞDAŞ, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi

Savaş ve Enerji
Kemal Bekir ULUSALER, EMO Enerji Çalışma Grubu Üyesi

Sınır Aşan Sularda Uluslararası Yaklaşım
Serhat RESUL, Hasankeyf‘i Yaşatma Girişimi Üyesi

Sorular ve Cevaplar

SONUÇ BİLDİRGESİ


Dosyalar

MEZOPOTAMYA ENERJİ FORUMU 2011 (23784 KB)

 
  kitap.emo.org.tr
  
COPYRIGHT © 2010 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18
 

 
KEY İnternet Hizmetleri