TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
TMMOB

   Ana Sayfa    İletişim Bilgileri

Hakkımızda Tüm Kitaplar Kategoriler e-Kitaplar Yeni Kitaplar Çok Satılanlar Arama

SEPETİM: (Boş)

İLETİŞİM KURAMI:Modülasyon Yöntemleri


Ücretsiz e-Kitap

Yazar Adı:

MURAT AŞKAR, HALUK DERİN

ISBN No:

978-605-01-0315-1


Yayın No:

EK/2012/2

Yayın Yeri:

ANKARA

Sayfa Sayısı:

480


 

Giriş


Bu kitap Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Lisans programının 4.yılında okutulan EE 435 ve EE 436 İletişim Kuramı derslerinde kullanılan ders notlarının derlenmesiyle hazırlanmıştır. Bu derslerde işlenen konulardan bazılarına, örneğin olasılık kuramı, rasgele süreçler, gürültü ve iletişim dizgelerinde gürültünün etkileri gibi konulara, bu kitapta yer verilmemiştir. Bu konular iletişim Kuramının önemli konuları olmakla beraber kitabın kapsamını sınırlı tutma zorunluluğu ve işlenen konuların kendi içinde bir bütün oluşturduğu düşünülerek bu yola gidilmiştir.


Sunuş


Kitabın 1.Bölümünde  iletişim kuramına giriş yapılmakta, iletişim dizgelerinin temel öğelerinden, modülasyonu gerekli kılan nedenlerden, modülasyon türlerinin sınıflandırılmasından ve iletişim dizgelerini etkileyen kısıtlamalardan söz edilmektedir.
2. ve 3. Bölümlerde ise iletişim kuramını anlayabilmek için gerekli temel kavramlar ve araçlar geliştirilmiştir. 2. 3ölümde Fourier serisi ve Fourier dönüşümü kullanılarak işaretlerin frekans bölgesi gösterimleri incelenmiştir. 3.Bölümde ise elektriksel işaretlerin doğrusal dizgelerden geçişleri ile ilgili kavramlar geliştirilmiştir. Burada geliştirilen yöntemler ilerideki bölümlerde elektriksel işaretlerin iletişim dizgelerinden geçişleri sırasında oluşan istenen ve istenmeyen değişimlerin çözümlenmesinde kullanılmıştır. Yine bu Bölümde erke ve güç görün-ge yoğunluğu kavramları geliştirilmiş ve işaretlerin dizgelerden geçişlerinde oluşan değişimler incelenmiştir. İletişim kuramının incelenmesi için gerekli önbilgilerin, geliştirildiği 2. ve 3. Bölümlerde bu amaç için ayrılan yer çok görülmemelidir, çünkü iletişim dizgelerinin anlaşılmasında bu araç ve kavramların önemi büyüktür.
Kitabın 4. ve 5. Bölümlerinde değişik genlik modülasyonu türleri incelenmiştir. Taşıyıcılı genlik modülasyonu ve (taşıyıcısı bastırılmış) çift yan bant genlik modülasyonu 4. Bölümde ise  tek yan bant ve artık yan bant diye adlandırılan genlik modülasyonu türleri ise 5. Bölümde  incelenmiştir. Her modülasyon türünün incelenmesinde ilk olarak modüle edilmiş işaretin çözümlemesi yapılmış ve işaretin özellikleri çıkartılmıştır. Daha sonra o tür modülasyon işaretlerini üretme yöntemleri ve son  olarak da modüle edilmiş işaretlerin demodülasyoh yöntemleri işlenmiştir. Ayrıca değişik genlik modülasyonu türlerinin karşılaştırılması da bu bölümlerde yapılmıştır.

Aralık 1979
Haluk Derin
Murat Aşkar
Ankara


Dosyalar

İLETİŞİM KURAMI:Modülasyon Yöntemleri (40569 KB)

 
  kitap.emo.org.tr
  
COPYRIGHT © 2010 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18
 

 
KEY İnternet Hizmetleri