TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
TMMOB

   Ana Sayfa    İletişim Bilgileri

Hakkımızda Tüm Kitaplar Kategoriler e-Kitaplar Yeni Kitaplar Çok Satılanlar Arama

SEPETİM: (Boş)

MÜHENDİS EN AZ ÜCRETİ RAPORU


Ücretsiz e-Kitap

Yazar Adı:

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÜCRET BELİRLEME KOMİSYONU

ISBN No:

978-605-01-0236-9


Yayın No:

GY/2011/5

Yayın Yeri:

ANKARA

Sayfa Sayısı:

16


Anahtar Kelimeler:

çalışma, emo, rapor, ücret, en az ücret

 

Sunuş


Odamız tarafından her yıl mühendislik bürolarında ücretli çalışan mühendisler için asgari ücret belirlenmektedir. Bu çalışmanın sadece SMM(Serbest Müşavir Mühendislik) bürolarında çalışan üyelerimiz için belirlenmesi nedeniyle gereksinimlere yanıt veremediği anlaşılmıştır.

Üyelerin yaşam koşullarında sağlıklı bir temel oluşturacak, günümüz koşulları ve değişik konumda çalışan mühendislerin tümünü kapsayacak, soruna kalıplaşmış bir yaklaşım yerine, bilimsel bir yaklaşım getirmek üzere EMO 42. Dönem Oda Yönetim Kurulu`nun 02.05.2010 tarih ve 42/04 sayılı oturumunda Ücret Belirleme Komisyonu kurulmuştur.

Günümüzde mühendis ücretleri piyasa koşullarına bırakılmış durumdadır. Mühendis, ücret görüşmelerinde çevresinden öğrendiği ücret üzerinden hareket etmektedir. Değişik koşullarda çalışan mühendislerin gereksinimlerini karşılayabilecek ücret için bilimsel geçerliliği olan bir çalışma TMMOB ve EMO içerisinde yapılamamıştır.

Komisyonumuzun yaptığı çalışma, alanında TMMOB ve EMO için önemli bir kilometre taşıdır. Komisyonumuz; uzun süredir konuşulan ancak bir çalışma yapılamayan, kangren haline getirilmiş konuyu çözmek üzere yola çıkmış, her kademe ve deneyimdeki üyeyi kapsayacak bir çalışma yapmayı hedeflemiştir. Mühendisler için konumuna uygun olarak alması gereken ücretle ilgili bir veri olmadığından, iş bulduğunda piyasanın tek yönlü dayatmalarına karşı çıkamamaktadır.

Komisyon kendisine verilen görev üzerine birbiri ile ilişki içerisinde bulunan iki işlevi iki ayrı rapor olarak yayınlamaya karar vermiştir.

Raporumuzun 1. bölümünde; değişik çalışmalar için baz alınarak "Mühendisin maaşı .......TL olmalıdır." gibi yaklaşım yerine, "İnsan için gerekli olan harcamalar nelerdir? Bunlar için ne kadar ücret gereklidir?" sorusunun yanıtının aranması öne çıkarılmıştır. Raporumuzun 2. bölümünde değişik konum ve iş alanlarında çalışan üyelerimizin gereksinimlerini karşılamak için en az ücretin saptanmasına yönelik bir çalışma hazırlanmıştır. Bu çalışma ayrıca yayınlanacaktır.

Komisyon, çalışmasını Elektrik Mühendisleri Odası`nın çeşitli kurullarında ve komisyonlarında tartışmaya açmıştır. Ücretli Çalışan Mühendisler ve Özlük Hakları Komisyonu`nun "Asgari Ücret ve Ücret" başlıklı çalışması bu çalışma ile ortaklaşmaktadır. Şube görüşleri ve Ücretli Çalışan Mühendisler ve Özlük Hakları Komisyonu`nun komisyonumuz ile ortak toplantısındaki görüşleri dikkate alınarak raporun bu bölümüne son şeklini verilmiştir.

Mühendisin alması gereken ücret ile asgari ücretin belirlenmesine yönelik yaklaşım ve baz noktalarında farklılıklar olması doğaldır. Bu çalışmaya gerek olmadığı bile savunulabilir. Ancak hiçbir kuralın olmadığı bir alanda meslektaşının yaşam koşullarını doğrudan etkileyebilecek bir konuda çalışma yapılması zorunluluktur.

Çalışmamız TMMOB ve EMO içinde en azından gereksinim duyulan önemli bir boşluğu dolduracaktır. Gelecekte değişen ve yeni oluşan koşullara göre rapordaki eksikliklerin giderilmesi ve belirlenen katsayılarda düzenleme yapılması zorunluluğu doğabilir.

Çalışmamızın geniş kesimlere duyurulması, kamuoyunda bilinmesi ve basın yayın organları tarafından temel oluşturacak bir veri haline getirilmesi dileğimizdir.

Komisyonumuzun sancılı bir konuyu kısa sürede bitirmesi için gerekli desteği sağlayan EMO Yönetim Kurulu ve raporumuza eleştirilerini sunan ve sunacak herkese teşekkür ederiz.

Ücret Belirleme Komisyonu 


İçindekiler


 SUNUŞ

GEREKÇE

SORUNLARIN SAPTANMASI

SORUNLARA YAKLAŞIM

BEKAR MÜHENDİSİN ENAZ ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ

EVLİ, EŞİ ÇALIŞMAYAN MÜHENDİS ENAZ ÜCRETİNİN HESAPLANMASI

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN, 2 ÇOCUKLU MÜHENDİSİN ENAZ ÜCRETİNİN

HESAPLANMASI

BİR MÜHENDİSİN ALMASI GEREKEN EN AZ ÜCRET

ÇALIŞMAYAN EŞİN ZORUNLU HARCAMALARI

15-19 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ZORUNLU HARCAMALARI

4-9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ZORUNLU HARCAMALARI

SONUÇ


Dosyalar

MÜHENDİS EN AZ ÜCRETİ RAPORU (402 KB)

 
  kitap.emo.org.tr
  
COPYRIGHT © 2010 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18
 

 
KEY İnternet Hizmetleri