TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
TMMOB

   Ana Sayfa    İletişim Bilgileri

Hakkımızda Tüm Kitaplar Kategoriler e-Kitaplar Yeni Kitaplar Çok Satılanlar Arama

SEPETİM: (Boş)

MİMARLIK MESLEK PRATİĞİ EL KİTABI


Ücretsiz e-Kitap

Yazar Adı:

MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ


Yayın Yeri:

İZMİR


 

Giriş


211

İçindekiler


YAPI RUHSATI ALINMASI İŞLEMLERİNDE AKIŞ ŞEMASI VE İSTENİLEN BELGELER    14
3194 Sayılı imar Kanunu Hükümlerine Göre Akış Şeması    14
3194 Sayılı imar Kanunu Hükümlerine Göre
Yapı Ruhsatı Talebinde istenilen Belgeler    15
4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun
Hükümlerine Göre Akış Şeması    17
4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun
Hükümlerine Göre Yapı Ruhsatı Talebinde istenen Belgeler    19

2.    BÖLÜM
YAPI RUHSATINA ESAS BELGELERİN ELDE EDİLMESİ    22
imar Durumu Taleplerinde istenilen Belgeler    22
imar Durumu Biriminde Yapı Ruhsatı Alınması Aşamasında
Gerektiğinde Yapılan Diğer işlemler    22
Yer Seçim Belgesi Taleplerinde istenilen Belgeler    22
Muvakkat inşaat Taleplerinde istenilen Belgeler    22
Muvakkatlık Şerhinin Kaldırılması Taleplerinde istenilen Belgeler    22
Kitle Tastiği Taleplerinde istenilen Belgeler    23
Kadastro Aplikasyon Krokisi için istenilen Belgeler    23
Yapı Yeri Uygulama Krokisi ve Kot Krokisi Alınmasıyla ilgili işlemler    23
Yola Terk ve ihdas Müracaatında istenilen Belgeler    23
Tevhid Müracaatında istenilen Belgeler (Yola Terki Olmayan)    23
Tevhid,ifraz,Yola Terk,Sınır Düzeltmelerinde istenilen Belgeler    24
Harita Mühendisliği Tus Müracaatında istenilen Belgeler    24
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Mesleki Denetim işlemlerinde istenilen Belgeler    24
Numarataj Belgesi Krokisi için Gerekli Belgeler    25
Yol Belgesi için istenenler    25
Kanal Belgesi için istenenler    25
Kanal Belgesi Düzenlenmesi Öncesi,
Tesisat Projesi Onayı için istenen Belgeler    25
Elektrik Projelerinde Gedaş Onayı için istenilen Belgeler    26
Trafo Yazısı için istenilen Belgeler    26
Telekom Onayı için istenilen Belgeler    26
Sicil Durum Belgelerinin Elde Edilmesi    27
Jeoloji Mühendisleri Odası Mesleki Denetim
işlemlerinde istenilen Belgeler    27
Parsel Bazında Yapılan Zemin Etudleri    27
Gözlemsel Zemin Etud Raporu    27
Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etudu Raporu    27
Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik ve
Mikro Bölgeleme Etüd Raporu    27
Jeotermal Kaynaklar ve Mineralli Sular
Dönem Arama-işletme Faaliyet Raporu    28
Jeofizik Mühendisleri Odası Mesleki Denetim
işlemlerinde istenilen Belgeler    28
Mimarlar Odası Mesleki Denetim
işlemlerinde istenilen Belgeler    28
Mimari Proje Mesleki Denetim işlemleri    29
Mimari Fenni Messuliyet ( Mimari Tus)
Mesleki Denetim işlemleri    29
Şantiye Şefliği Mesleki Denetim işlemleri    30
inşaat Mühendisleri Odası Mesleki Denetim işlemlerinde istenen Belgeler    30
Betonarme Proje incelemesinde istenen Belgeler    30
Mevcut Yapı Tadilatlarında istenen Belgeler    31
Mevcut Projenin Güçlendirilmesinde istenen Belgeler    31
Makina Mühendisleri Odası Mesleki Denetim işlemlerinde istenen Belgeler    31
ilk Proje için istenilen Belgeler    31
Tadilat Projesi için istenilen Belgeler    31
Röleve Projesi için istenilen Belgeler    32
Elektrik Mühendisleri Odası Mesleki Denetim işlemlerinde istenen Belgeler    32
Projeler için istenilen Belgeler    32
Değişiklik Projeleri için istenilen Belgeler    32
Son Durum Projeleri için istenilen Belgeler    33
Şantiye Elektrik Projeleri için istenilen Belgeler    33
Raporlar    33
Ön Proje    33
Tus Hizmetleri    33
Yapı Denetim Kuruluşuyla ilgili Belgeler    34
Arsa Sahibi ile ilgili Belgeler    34
Müteahhit ile ilgili Belgeler    34
Proje ve Proje Müellifleri ile ilgili Belgeler    34
Yapı Denetim Kuruluşunca Hazırlanacak Belgeler    35
Yıkım Ruhsatı için Gerekli Belgeler    35
istinat Duvarı Ruhsatı için istenen Belgeler    36
iksa için Aranan Belgeler    36

3.   BÖLÜM
YAPI RUHSATI SONRASI - YAPI KULLANMA İZNİ ARASINDA YAPILAN DİĞER İŞLEMLER    38
Şantiye Elektriği Abone işlemleri    38
işyeri Teslim Tutanağı Müracaatında istenen Belgeler    38
Hakediş Müracaatında istenen Belgeler    38
Aplikasyon ve Temel Vizesi Müracaatında istenen Belgeler    39
Subasman Vizesi Müracaatında istenen Belgeler    39
Isı Yalıtım Müracaatında istenen Belgeler    39
Seviye Talebinde istenen Belgeler    39
Yılsonu Talebinde istenen Belgeler    39
Yapı Denetim Kuruluşu Değişiklikleri
Başvurularında istenen Belgeler    40
Bayındırlık Sayfasında Yapılan işlemler    40
Bayındırlık Sayfası işlem Aşamasında istenen Belgeler    41

4.   BÖLÜM
MEVCUT YAPILARDA DEVAM EDEN İNŞAATLARDA TADİLAT, RUHSAT YENİLEME, YENİDEN RUHSAT İŞLEMLERİ    44
Tadilat Başvurularında Gerekli Belgeler    44
Ruhsat Gerektirmeyen Tadilatlar    44
Ortak Mahalleri Etkilemeyen Dahili Tadilatlar    44
Ortak Mahalleri Etkileyen Tadilatlar    44
Ruhsat Gerektiren Tadilatlar    44
3194 Sayılı Kanuna Göre Ruhsat Alınmış ve Ruhsat Süresi
içinde Başvurulan Tadilatlarda    44
Mevcut Yapılar için Başvurulan Tadilatlarda    45
Ruhsat Yenileme Başvurularında Gerekli Belgeler    45
Ruhsat Süresi içinde Yapılan Başvurular için Gerekli Belgeler    45
Yapı Kullanma izin Belgesi Alınmadığı veya Yeniden Ruhsat
Alınmasının Gerektiği Durumlarda    46
Binanın Ruhsat Süresi içinde Tamamlanması
Durumunda Ruhsat Yenileme    46
Binanın Ruhsat Süresi içinde Tamamlanmaması
Durumunda Ruhsat Yenileme    46
5.    BÖLÜM
YAPI KULLANMA İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER    48
Yapı Kullanma izni için Gerekli Belgeler    48
Abone işlemleri için    49
Elektrik Bağlanması    49
Su Bağlanması    49

6.    BÖLÜM
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KURULUNA YAPILACAK BAŞVURULARDA AKIŞ ŞEMASI VE ARANACAK BELGELER    52

Yapı (Restorasyon) Ruhsatı Alınması
işlemlerinde Akış Şeması    52
Tüm Başvurular için istenen Belgeler    53
Sit Alanında Kalan Taşınmazlarda istenen Belgeler    54
Planlama Konularında istenen Belgeler    54
Korunması Gerekli Taşınmaz
KültürVarlıklarına ilişkin Konularda istenen Belgeler    54
Vergi Muafiyeti    54
Basit Onarımlarda istenen Belgeler    54
Esaslı Onarımlarda istenen Belgeler    54
Rekonstrüksiyonlarda istenen Belgeler    55
Yapı Kullanma izni isteminde istenen Belgeler    55
Tevhit-ifraz ve Yola Terk işlemlerinde istenen Belgeler    55
Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapı Bulunduğu Durumlarda    55
izinsiz Uygulamalarda    55
Ağaçlara ilişkin Konularda    55
Kıyı Kenar Çizgisinin Deniz Tarafındaki Konularda    55
7.    BÖLÜM
YÜKSEK YAPI ÖN OLUR TALEBİNDE AKIŞ ŞEMASI VE ARANILACAK BELGELER    58
Yüksek Yapı Ön Olur Talebinde Akış Şeması    58
Yüksek Yapı Ön Olur Talebinde Aranılacak Belgeler    59

8.    BÖLÜM
ÇED SÜRECİ AKIŞ ŞEMASI VE ARANILACAK BELGELER    62
Çed Süreci Akış Şeması    62
Çed Sürecinde istenen Belgeler    64
Ek-Iı Listesinde Yer Alan Faaliyetler için
Yapılacak Başvurularda istenilen Belgeler    64
 
9.   BÖLÜM
İMAR PLAN TADİLATLARINDA YAPILACAK İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER
Vatandaş Başvurularında istenen Belgeler
Resmi Kurum Başvurularında istenen Belgeler

10. BÖLÜM
MİMARLAR ODASI TESCİL İŞLEMLERİ Ve MESLEKİ DENETİM UYGULAMA ESASLARI    68
Mimarlar Odası Mesleki Denetim Uygulama Esasları    68
Mimari Proje Mesleki Denetim işlemleri    68
Mimari Fenni Mesuliyet (Mimari Tus)
Mesleki Denetim işlemleri    69
Şantiye Şefliği Mesleki Denetim işlemleri    69
iş Bitim Belgesi işlemleri    70
Büro Tescil işlemleri    70
Kendi Adına Serbest Çalışan Mimarın
Tescili ve Tescil Yenilemesi    70
ilk Tescil    70
Tescil Yenileme    71
Adi Ortaklıklarda Mimarın Tescili ve Tescil Yenilemesi    71
ilk Tescil    71
Tescil Yenileme    72
Sermaye Şirketi Ortaklıklarında
Mimarın Tescili ve Tescil Yenilemesi    72
ilk Tescil    72
Tescil Yenileme    73

11. BÖLÜM
KANUN VE YÖNETMELİKLER DİZİNİ    76


Dosyalar

Mimarlık Meslek Pratiği (331 KB)

 
  kitap.emo.org.tr
  
COPYRIGHT © 2010 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18
 

 
KEY İnternet Hizmetleri